AI-Teknologi

Test av ChatGPT-3.5 Open AI

Test av ChatGPT-3.5 Open AI

Test av ChatGPT-3.5 Open AI. Verden er på god vei, til og bli som en science fiction film. I den forbindelse Har jeg testet gratis chatgtp tjenesten. Teknologien er skremmende bra, det gjelder også ChatGTP Open AI. Men den har også sine negative sider.

Enkel og bruke

Det er enkelt og bruke. Jeg startet med og besøkte jeg nettsiden og logget meg inn. Alt skjedde automatisk. Når det var gjort, så var det bare og skrive i vei, og spørre om det jeg lurte på.

Den var veldig rask, med og finne svarene. Sammenlignet med andre tjenester, så var denne utrolig bra. Kort responstid.

I tillegg til dette, så er det mulig og holde en «samtale» med denne tjenesten. Vist du får den til og lage en tekst, enten det er et dikt, eller kåseri.

I den ene videodemonstrasjonen av denne tjenesten. Så fikk jeg Chatgtp,en til og lage et muntert kåseri om Ola Nordmann som hadde bursdag. Da skrev jeg bare ned preferansene, hva jeg ønsket har skulle skrive om og hvor mange vers han skulle skrive. Vips, så kom det ut en tekst.

Dikt

Nedenfor ligger et et bildet av et spørsmål jeg stilte. Det demonstrer vordan du kan komme med tilbakemelding, for så og få chatgtp til og forandre teksten. Som det fremkommer av bildet, stilte jeg spørsmålet. «kan du skrive et dikt 3 vers om et vakkert fjell. Ta med navnet på en person som heter Linni i teksten.

Fortløpende så kom det ut en tekst, om et fjell hvor Linni var inkludert.

For denne demonstrasjonen sin del, så skrev jeg etter at teksten var laget. Kan du bytte ut navnet Linni med Ola. Det blir gjort, raskt og effektivt. Den bruker ikke lang tid. Og resultatet av teksten vil jeg og si er meget bra.

test - open - caht - AI - bot - dikt - fjell - Linni - Ola.png

Informasjon. Nedenefor, ligger utdraget om Frank Sinatra. Som du ser ut i fra teksten, så svarer chatgtp ganske detaljert og bra. Man kan stille oppfølgingsspørsmål. Noe som er veldig bra. Det er ikke alle AI chat tjenester som gir deg den muligheten.

Man skriver inn spørsmålet, sitt. Og fortløpende kommer svarene. Det er imponerende.

Den store utfordringen er Spørsmål som er nyere en 2021. Disse spørsmålene kan ikke Chatgtp svare på. Skriver du inn et spørsmål og svaret har skjedd etter 2021, får du rett og slett ikke svar. Uavhengig av hva du spør om. Dette er sikkert noe som det kommer til og bli forandret på, men er et veldig stort minus og ha. Å drar ned denne testen noe eneormt. For og demonstere det, stilte jeg to like spørsmål. Med to forskjellige årstall.

test -av - open - caht - AI - NM Langrennpng

Som bildet ovenfor viser. Den svarer godt og utfyllende når den kan svare på spørsmålet. Altså, spørsmål som har svar som er eldre en 2021.

Du kan og spørre om bakeoppskrifter, vaffelører kjøtt, uavhengig av hva du lurer på og innen hvilken sjanger, så har denne tjenesten et svar.

Lange tekster

Skal du få chatghtp til og skrive lange tekster til deg. La oss sit at du stiller chat gtp ti spørsmål som du vil ha skrevet ned som en tekst. Blir denne teksten for lang, stopper den opp og skrive uten og si i fra hvorfor den stoppet. Den kan og skrive at teksten er ferdig uten at den er det. Noe som kan skape forvirring. Det lønner seg med andre ord, og lese igjennom teksten godt. Og se om svaret ligger i teksten, eller om den rett og slett ikke hra tatt det med seg.

Kontrollere teksten

Det første du gjør når du kontrollerer teksten, får og være sikker på at den har skrevet seg ferdig. det er og skrive, følgendet i chatten. «Har du skrevet alt nå?» Da vil du få et svar. Da går chatgtp igjennom det den har skrevet. Ser tjenesten at den ikke har fullført oppgaven den har fått tildelt, begynner den og skrive videre. Vist den har skrevet alt, sier den i fra om det. Dette er og et stort minus med chatgtp tjenesten. Når det er lange nok tekster, så stopper den og skrive, uten og si at teksten er ferdig. Den kan si det motsatte. Også, selvfølgelig er det viktig og se igjennom teksten. Redigere den og skrive den til din egen tekst.

Skriver ikke lange tekster. tar ikke med alt om man spør. men man kan stille og bør stille kontrollspørsmål.

Bruke den som translate

Det er fullt mulig og bruke chatgtp som en oversetter, siden den har en veldig god oversettelses funksjon. Det er en av de bedre som jeg har prøvd. Du tar hvilken som helst tekst, kopirerer den teksten fr nettsiden, eller et dokument. Og limer den inn i chatten, å trykker og trykker enter. Vips, så kommer teksten ferdig oversatt. Dette er en veldig bra funksjon.

Oversette din egen tekst.

Du kan og skrive en tekst selv, som chatgtp kan oversette til et annet språk. Du kan da få teksten skrevet på norsk. Og du kan da, etter teksten er ferdig. skrive følgende i chatten. «Kan du oversette den teksten ovenfor til tysk». Da gjør den det automatisk.

OBS, OBS, OBS. Det er veldig viktig og være klar over. Selv om at teksten blir oversatt, kan enkelte ord glippe. Vist du forekesempel overstter ordet krypotmining fra Engelsk, til Norsk. Kan ordet mining, bli oversatt til gruvedrift. Det er fordi, mining ofter er forbundet med gruvedrift i en oversettelse. Dette er små problemer som kan oppstå. Det blir først ett problem, om du skal oversette teksten til et språk du ikke kan. Da har du null kontroll.

Maskinlæring

ChatGPT-3.5, utviklet av OpenAI. Er en maskinlæringsmodell.

Den lærer gjennom en teknikk innenfor maskinlæring som kalles «supervisert læring» under treningstiden. La meg gi deg en oversikt over hvordan maskinlæring fungerer og hvordan lærer som ChatGPT-3.5:

  1. Datasett: For å trene en maskinlæringsmodell som ChatGPT-3.5, trenger man store mengder data. Dette datakorpset består av eksempler på inndata og de tilsvarende riktige svarene eller etikettene. For eksempel vil en datamengde for naturlig språkforståelse inneholde setninger og deres tilhørende meningsfulle svar.
  2. Supervisert læring: I ChatGPT-3.5 tilfelle er det snakk om «supervisert læring». Det betyr at under trening får modellen tilgang til inndata og tilhørende riktige svar. Modellen lærer gradvis å forstå sammenhenger og mønstre i dataene ved å justere parametrene sine for å minimere feilen mellom forutsigelser og de faktiske svarene.
  3. Neurale nettverk: I hjertet av modellen min ligger nevrale nettverk, spesielt transformer-arkitekturen. Dette er sofistikerte matematiske strukturer som kan tilpasses for å lære mønstre i dataene.
  4. Tilbakemelding og justering: Når modellen gjør forutsigelser under trening, sammenlignes resultatene med de riktige svarene i datasettet. Eventuelle feil korrigeres ved hjelp av en metode som kalles «bakoverutbredelse» (backpropagation). Denne prosessen fortsetter gjentatte ganger gjennom flere treningsrunder eller epoker.
  5. Generalisering: Etter å ha blitt trent på store mengder data, bør modellen være i stand til å generalisere og svare på nye inndata den aldri har sett før. Modellen har lært å identifisere mønstre i dataene og bruke den kunnskapen til å gi fornuftige svar på nye spørsmål.

Det er viktig å merke seg at maskinlæring er en iterativ prosess. Modeller som meg blir kontinuerlig forbedret gjennom flere runder av trening og finjustering. Datakvalitet, mengden data og modellarkitekturen er alle viktige faktorer som påvirker hvordan modellen utfører. Det er også viktig å være oppmerksom på etiske hensyn og potensielle utfordringer knyttet til maskinlæring og kunstig intelligens.

Oppsummert

Chatgtp open Ai, er enhelt grei tjeneste. Den imponerte stort i statarten, men jo mer den ble brukt til jo mer skuffet den. Det er ikke mye og utsette på den. Men den har noen små «feil». Og kan henge sammen med at den ikke er ferdig utviklet, eller at det er første utgaven. Den kan stoppe skrivingen, og si at den er ferdig. Oversettelsen, vil jeg si blir 95 prosent korrekt. Noe som er bra.

Gratis

Den er gratis, er det ikke noe i veien for og prøve den om man er nysgjerrig på denne teknologien.

Den skriver dikt, matoppskrifter og det du spør om. Det er en helt grei allrounder. Og passer til den vanlige mann som kan og tenke selv. Ønsker og bruke den til refferat, leksikon for historiske hendelser før 2021. Oversettelser.

I tilleg bruker den maskinlæring. Noe som gjør at den tilpasser seg, deg og ditt behov bedre og bedre ettersom du bruker den mer og mer.

Det finnes og en mobil applikasjon til denne chatgtp modellen.

Vil du bruke det og?

Den kan med andre ord anbefales til enkelt bruk. Det skal ikke mye til, for at den kan anbefales til alle. Ønsker du og prøve den, kan du gå til openai.com Lykke til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display