Hva er

Hva er en Market maker

Hva er en Market maker

Hva er en Market maker. En market maker er en deltaker i finansmarkedet, vanligvis en finansiell institusjon eller et selskap, som bidrar til likviditeten i markedet ved å kjøpe og selge finansielle instrumenter. Market makeren stiller kontinuerlig priser for å kjøpe og selge disse instrumentene, og er dermed alltid klar til å handle på begge sider av markedet.

Hovedoppgaven

Det som er hovedoppgaven, til en market maker er å opprettholde en aktiv og flytende markedsplass for spesifikke finansielle instrumenter, som aksjer, valuta, råvarer eller derivater. Ved å tilby både kjøps- og salgskurser, sikrer market makeren at det alltid er mulig å handle med umiddelbar utførelse til en rimelig pris.

Forskjellen mellom kjøp og salgskursene

Market makeren tjener vanligvis på forskjellen mellom kjøp og salgskursene, som kalles spreaden. Spreaden representerer kompensasjonen for å ta på seg markedsrisiko ved å holde en posisjon i et finansielt instrument.

Market makere spiller en viktig rolle i markedene ved å øke likviditeten, redusere transaksjonskostnader og bidra til jevnere handel. De er ofte til stede i børsnoterte markeder, elektroniske handelsplattformer og over-the-counter (OTC) markeder.

I tillegg til å opprettholde likviditet og tilby kontinuerlige kjøps- og salgskurser, har market makere også andre ansvarsområder og fordeler.

Ansvarsområder og fordeler.

  1. Reduserer spredningen: Market makere bidrar til å redusere spredningen mellom kjøps- og salgskursene. En smalere spread gir tradere og investorer bedre priser og reduserer dermed transaksjonskostnadene.
  2. Stabiliserer markedet: Market makere bidrar til å stabilisere markedet ved å handle i henhold til markedets behov. Hvis det er ubalanse mellom kjøps- og salgsordrer, kan market makeren gripe inn ved å handle på den andre siden for å opprettholde balanse og forhindre store prisendringer.
  3. Øker likviditeten: Ved å alltid være klare til å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, bidrar market makere til å øke likviditeten i markedet. Dette gjør det enklere for tradere og investorer å utføre sine handler uten å påvirke prisen betydelig.
  4. Gir markedsinformasjon: Som aktive deltakere i markedet har market makere tilgang til informasjon om ordrestrøm, handelsaktivitet og markedsdynamikk. Denne informasjonen kan være verdifull for andre tradere og investorer og bidra til å danne mer nøyaktige priser og beslutninger.
  5. Foreslår markedsdybde: Market makere viser ofte markedsdybde, som er en oversikt over tilgjengelige kjøps- og salgsordrer på forskjellige prisnivåer. Dette gir tradere og investorer innsikt i markedets likviditet og kan bidra til bedre handelsbeslutninger.

Viktig å merke

Det er viktig å merke seg at rollen til market makere kan variere mellom forskjellige markeder og jurisdiksjoner. Reguleringer og forskrifter kan påvirke hvordan market makere opererer og hvilke forpliktelser de har.

Selv om market makere generelt sett bidrar til å opprettholde likviditet og jevn handel i markedet, er det også noen potensielle kritikkpunkter og risikoer forbundet med deres rolle.

Disse inkluderer

  1. Interessekonflikter: Som aktive deltakere i markedet kan market makere ha interessekonflikter. For eksempel kan de ta posisjoner som er motsatt av kundenes posisjoner for å dra nytte av prisbevegelser. Dette kan føre til mistanke om urettferdig eller uetisk oppførsel.
  2. Prismanipulasjon: I noen tilfeller kan market makere misbruke sin posisjon for å manipulere priser. Dette kan skje ved å sette kunstig bredere spreader eller ved å handle med høy frekvens for å forstyrre markedet. Slike manipulasjoner kan skade markedets integritet og skape ujevnhet.
  3. Ufullstendig likviditet: Selv om market makere bidrar til likviditet, kan det være perioder med begrenset likviditet, spesielt i mindre markeder eller under perioder med ekstrem volatilitet. Market makere er ikke alltid forpliktet til å opprettholde likviditet under slike forhold, og dette kan føre til høyere transaksjonskostnader og vanskeligheter med å utføre handler.
  4. Avhengighet av market makere: I noen markeder kan avhengigheten av market makere være høy. Hvis en market maker trekker seg fra markedet eller reduserer sin aktivitet betydelig, kan det føre til betydelig redusert likviditet og problematisk handelsmiljø.

Risikoene og sikre markedsintegritet

For å adressere disse risikoene og sikre markedsintegritet, er det vanligvis regler og reguleringer som styrer aktivitetene til market makere. Dette inkluderer krav til rapportering, transparens og risikokontroll. Regulatorene overvåker også market makere for å oppdage og håndtere eventuelle uregelmessigheter eller misbruk.

Mange tradere

Mange tradere, frykter market makers. De står ofte for brå svingninger i markedet. Og «tar ut» tradere. Vist en trader, ser at markedet går oppover. Har en bullish trend. Den traderen velger og kjøpe. Den samme traderen, legger inn en stop loss. Kommer det da inn marked makers. Kan det da bli en kraftig svingning i kursen. Som først går ned, tar ut traderen. Slik at stoplossen til traderen, enten blir nådd. Eller traderen selger seg ut i tap. Før markedet igjen, fortsetter i den positive trenden den var i. Så disse blir ikke nødvendigvis likt av daytradere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display