Hva er

Hva er Chaffing

Hva er Chaffing. Det er også kjent som, også kjent som chaff. Det er en sikkerhetsteknikk som brukes i kryptografi for å forbedre konfidensialiteten til en melding. Det involverer å legge til tilfeldige, irrelevante eller ugyldige data (chaff) til en melding før kryptering. Dette gjør det vanskeligere for uautoriserte personer å skille den virkelige informasjonen fra det tilfeldige innholdet.

Chaffing-teknikken fungerer på følgende måte:

 1. Chaff-produksjon: Før krypteringen legges til tilfeldig data (chaff) i den opprinnelige meldingen. Chaff kan være tilfeldige tegn, tall eller en kombinasjon av begge. Det legges også til en viss struktur for å gjøre det likt den virkelige informasjonen.
 2. Kryptering: Den utvidede meldingen (den opprinnelige meldingen med chaff) krypteres ved hjelp av en krypteringsalgoritme. Mottakeren av meldingen, som kjenner nøkkelen, vil kunne dekryptere og gjenopprette den originale informasjonen.
 3. Dekryptering: Når meldingen er dekryptert, fjernes chaffet fra den, og bare den ekte informasjonen blir igjen.

Formålet med chaffing

Det som er formålet, er å forvirre eventuelle angripere som forsøker å avlytte eller stjele meldingen. Uten kunnskap om hvordan chaffet blir generert, blir det svært vanskelig for dem å skille det ekte innholdet fra det tilfeldige chaffet. Chaffing bidrar derfor til å forbedre sikkerheten til den krypterte kommunikasjonen.

Chaffing er en metode som brukes for å gjøre det vanskelig for uautoriserte personer å avlytte eller forstå en kryptert melding. Den brukes ofte i sammenheng med kryptografi. Som er vitenskapen om å sikre kommunikasjon og informasjon ved hjelp av krypteringsalgoritmer og nøkler.

Her er trinnene som er involvert i chaffing

 1. Opprinnelig melding: La oss si at vi har en melding som skal sendes sikkert fra avsender til mottaker. Denne meldingen er den virkelige informasjonen som avsenderen ønsker å holde konfidensiell.
 2. Chaff-generering: Før krypteringen legger avsenderen til tilfeldige data (chaff) i den opprinnelige meldingen. Chaff kan være helt tilfeldige tegn, tall eller en kombinasjon av begge. For eksempel kan det være tilfeldige bokstaver, tall eller andre tegn. Chaffet kan også følge en viss struktur. Slik at det ligner på den virkelige informasjonen, men det har ingen reell betydning.
 3. Blanding av chaff og melding: Avsenderen blander chaffet med den opprinnelige meldingen. Slik at det blir vanskelig for uautoriserte personer å skille dem fra hverandre. Dette trinnet bidrar til å forvirre potensielle angripere som prøver å avlytte kommunikasjonen.
 4. Kryptering: Den utvidede meldingen (den opprinnelige meldingen med chaff) krypteres ved hjelp av en krypteringsalgoritme. Krypteringen konverterer meldingen til en uleselig form ved hjelp av en nøkkel, som kun mottakeren kjenner til.
 5. Overføring: Den krypterte meldingen, som nå inneholder den virkelige informasjonen og chaffet. Blir sendt fra avsender til mottaker gjennom en usikret kommunikasjonskanal.
 6. Dekryptering: Mottakeren bruker den riktige dekrypteringsnøkkelen for å reversere krypteringen og gjenopprette den opprinnelige meldingen. Ved dekryptering fjernes chaffet fra den, slik at mottakeren bare ser den ekte informasjonen.

Bør brukes sammen med andre kryptografiske teknikker.

Chaffing kan brukes sammen med en rekke andre kryptografiske teknikker for å forbedre sikkerheten og beskyttelsen av data og kommunikasjon. Her er noen eksempler på kryptografiske teknikker som kan kombineres med chaffing:

Teknikker

 1. Symmetrisk kryptering: Chaffing kan brukes i kombinasjon med symmetrisk kryptering. Der både avsender og mottaker bruker den samme nøkkelen for både kryptering og dekryptering. Chaffing legger til et ekstra lag med forvirring. Og sikrer at selv om noen skulle fange opp den krypterte meldingen. Vil de ha vanskeligheter med å identifisere den virkelige informasjonen fra chaffet.
 2. Asymmetrisk kryptering: I denne tilnærmingen bruker avsenderen en offentlig nøkkel for kryptering og mottakeren bruker en privat nøkkel for dekryptering. Chaffing kan implementeres før meldingen blir kryptert med mottakerens offentlige nøkkel. Dette gir ekstra sikkerhet, da selv om noen skulle få tilgang til den offentlige nøkkelen og fange opp den krypterte meldingen. De vil de ha problemer med å identifisere den virkelige informasjonen på grunn av chaffing.
 3. Hashfunksjoner: En hashfunksjon brukes til å generere en unik, fast lengde «fingeravtrykk» av dataene. Chaffing kan brukes til å inkludere chaff i den opprinnelige meldingen før hashing. Dette kan gjøre det vanskelig for angripere å reversere hashen tilbake til den opprinnelige meldingen.
 4. Message Authentication Codes (MAC): MAC er en kryptografisk teknikk som brukes til å sikre integriteten og autentiseringen av en melding. Chaffing legges til før MAC blir beregnet, slik at den ekte informasjonen og chaffet blir inkludert i MAC-verdien. Dette øker sikkerheten ved å gjøre det vanskelig for angripere å manipulere eller endre meldingen uten å bli oppdaget.
 5. Digitale signaturer: Digitale signaturer brukes til å bekrefte avsenders identitet og integriteten til en melding. Chaffing kan brukes i kombinasjon med digitale signaturer for å gjøre det enda vanskeligere for uautoriserte personer å manipulere meldingen uten å bli oppdaget.

Den optimale kombinasjonen

Det er viktig å merke seg at den optimale kombinasjonen av kryptografiske teknikker vil avhenge av den spesifikke bruken og trusselmodellen. Implementeringen av kryptografiske metoder krever forsiktighet, og det anbefales å følge beste praksis og bruke anerkjente kryptografiske algoritmer for å sikre tilstrekkelig sikkerhet.

Formålet med chaffing er å gi en ekstra beskyttelsesmekanisme i tilfelle noen skulle klare å fange opp den krypterte meldingen. Uautoriserte personer som ikke kjenner til chaffing-metoden og mangler den riktige dekrypteringsnøkkelen, vil ha vanskeligheter med å skille den virkelige informasjonen fra chaffet. Dette øker sikkerheten for kommunikasjonen og hjelper til med å opprettholde konfidensialiteten til den sensitive informasjonen.

Det er viktig å merke seg at chaffing alene ikke er en fullstendig sikkerhetsløsning. Det bør brukes sammen med andre kryptografiske teknikker og beste praksis for å oppnå en høy grad av sikkerhet i kryptosystemer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display