Kurs teknisk analyse

The trend is your friend

The trend is your friend, until the end. Det er et engelsk ordtak som er, veldig viktig og ta med seg når man analyserer. markedet. Det og se en trend, er veldig viktig. Men det er like viktig, og kunne forutse når trenden snur.

Uptrend

Eksempel på en uptrend

Bildet ovenfor, viser et fint eksempel på en uptrend. Også kalt en bullish trend. Noen tror at en uptrend, blir som en ren konstant strømlinjeformet linje. Det er ikke helt realiteten. Det gjelder ikke for noen trendlinjer, verken downtrend, eller sidelengs trend. Det kan skje, men det som vises her er hentet ut i fra virkeligheten. Og er en bra trendlinje på en uptrend. Du kan og se der pilene er tegnet på, og det viser hvordan trenden blir » respektert»

Utnytte en trend

Det og utnytte en uptrend, er noe som man ser etter og kunne gjøre. Her ser man blant annet fire kjøp man kan gjøre. Det er allikevel viktig og vite, selv om man ser en trend, kan man ikke bare gå rett inn og kjøpe å selge i blindet. Det og trade en trend, avhenger av og legge til andre elementer i analysen. Men o første omgang, må man finne trenden. Og jo tidligere man finner trenden. Jo bedre er det.

Downtrend

En downtrend

Du gjettet riktig, en downtrend er det motsatte av en uptrend. En downtrend, kan også gå under navnet bearish trend. Her kan man selge, i stedet for og kjøpe. Shorte som det heter. Her gjelder akkurat det samme prinsippet som i en uptrend. Også her ser man at trendlinjen ikke blir truffet hver gang, selv om markedet går nedover. Noe som ikke er uvanlig, og helt i orden. Siden man skal gjøre andre analyser en kun trenden

Trendlinjen

Det er viktig og ikke justere på trendlinjen, for og få den til å «passe», eller bli truffet hver gang. Kun for at det ser bedre ut. For slik som det er nevnt ovenfor, skal man legge til andre elementer når man trader en trend. Og tilpasser man trendlinjen, kan det ødelegge noe av analysen.

Sidelengs trend

Sidelengs trend,

En sidelengs trend, skjer som regel når det er et skifte i trenden. Når den går fra downtrend til uptrend. Men ikke nødvendigvis. På samme måte som man lærte i candlesticks. Så har vi doji, når markedet venter på og velge retning. Det samme gjelder en sidelengs trend. Den kan snu, eller så tar det bare en pustepause før en videre følger den opprinnelige trenden. Det kan og kalles, konsolidering. Men som nevnt flere ganger tidligere, må man gjøre andre analyser i tillegg til og kun se trenden.

Her er det allikevel en tail, som kom seg utenfor linjen jeg tegnet. Akkurat i dette tilfellet skal vi komme tilbake til, litt sendere.

The trend until the end

Ja, en trend er veldig god og ha. Men en gang vil den ta slutt, og gå motsatt vei. Da er det alfa omega å ikke være tungt lastet med for store investeringer, slik at man kan komme seg ut om man ikke ser at trenden skifter. Men det er måter og se på at et potensielt skifte i trenden.

AUD/NZD 15 minutters

Bildet viser, valuta paret AUD/NZD 15 minutters timeframe. Her ser man alt det som er nevnt ovenfor, på en chart. Det er en downtrend, som skifter over til en uptrend for så og gå over til en sidelengs trend. Det er riktig nok stor volatilitet i den trenden som går sidelengs. Men her ventes det på at markedet, skal ta en klar retning. En trendlinje kan tegnes på alle tidsrammer/charter. Men jo mindre charter, jo oftere blir det et skifte i trenden. En trend er bra og trade til den tar slutt, og det er akkurat det som menes. It is your friend until the end. Så følg med på når trenden er på vei til og ende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display