Krypto Nyheter

SEC søksmålet mot Ripple

SEC søksmålet mot Ripple

SEC søksmålet mot Ripple. Ripple Labs dukket først opp på fintech-landskapet i 2012. Da med et beroligende løfte, om og kunne tilby finansinstitusjoner rimelige og raske løsninger for pengeoverføringer over landegrensene.

For og kunne gjøre det, opprettet selskapet RippleNet-nettverket. Der transaksjoner i form av en kryptovaluta kalt XRP kan bli avviklet og klargjort i sanntid.

Ventetid

Denne ventetiden har vært lang og spennende for alle som er involvert i kryptomarkedet, eller blockchain teknologi. Siden, avgjørelsen på denne saken, kan og gå på andre selskaper som har blitt saksøkt av SEC. Som for eksempel Coinbase og Binance. Selv om at det er to vidt forskjellige saker, så kan man se hvordan myndighetene både forholder seg men også like viktig.

Utaler seg om og mot kryptoindustrien.

Interessant

Det som er, veldig Interessant i denne saken. Er at det er blitt brukt og tatt utgangspunkt og sammenligning til en høyesterettssak, som er så lang til bake i tid som i 1946. For og komme til en avgjørelse i søksmålet, mellom SEC og Ripple.

Utviklingen av XRP

Imidlertid utviklet XRP, seg over flere år. Til og bli til noe mer, enn det som var opprinnelig planlagt. Selskapets grunnleggere brukte XRP til å skaffe kapital i 2013.

Som et resultat av dette saksøkte den amerikanske verdipapir- og børs kommisjonen (SEC), Ripple Labs og da, nåværende og tidligere administrerende direktører i 2020.

Men hvorfor saksøkte SEC Ripple?

SEC hevdet at selskapets ledere gjennomførte en såkalt «initial public offering» (IPO) av XRP, som på det tidspunktet var et uregistrert verdipapir da kapitalen ble skaffet.

Ifølge søksmålet skaffet Ripple kapital ved å selge XRP-tokens som uregistrerte verdipapirtilbud, til investorer i USA og i resten av verden. I tillegg tilbød Ripple milliarder av XRP i bytte mot tjenester som markedsføring og arbeidskraft, uten å involvere kontanter.

Medgrunnlegger

Søksmålet hevder at Chris Larsen, medgrunnlegger og tidligere administrerende direktør i Ripple Labs, sammen med Brad Garlinghouse. Nåværende administrerende direktør i Ripple, var involvert i personlige, uregistrerte XRP-transaksjoner til en verdi av omtrent 600 millioner dollar.

De blir også beskyldt for å ha planlagt og fremmet salg av XRP for å styrke selskapets virksomhet.

Videre

Videre hevdet søksmålet at de saksøkte ikke registrerte XRP-tilbudene og -salgene sine, eller oppfylte kravene for unntak fra registrering i strid med føderale verdipapirlovers registrerings-restriksjoner.

Hva er SECs påstander i sin juridiske strid med Ripple?

SEC hevdet at XRP er et verdipapir. Generelt refererer verdipapirer til omsatte finansielle instrumenter som representerer eierskap i en korporasjon eller lignende enhet, og som ikke har praktisk nytteverdi.

For eksempel definerer børsnoterte selskaper vanligvis aksjer som verdipapirer for å skaffe finansiering.

XRP ble brukt til å finansiere Ripples plattform

Siden XRP-tokens ble brukt til å finansiere Ripples plattform, som letter pengeoverføringer for detaljhandelen. Ble det ført en rettssak mot dem i slutten av desember 2020. Salgene av XRP beriket også plattformens ledelse. Det er veldig viktig å merke seg: Ifølge SEC er ikke Bitcoin (BTC) ansett som et verdipapir.

SEC mot W.J. Howey Co

Saken SEC mot W.J. Howey Co. var en banebrytende høyesterettsavgjørelse i 1946 som hjelper til med å avgjøre om en transaksjon faller inn under definisjonen av en investerings kontrakt i Securities Act of 1933.

Howey-testen

Ifølge Howey-testen er investorers kontroll over profitten avgjørende for om en investerings kontrakt anses som et verdipapir. Det blir vanligvis betraktet som et verdipapir hvis investorene ikke har noen innflytelse over eiendelen. Så, oppfylte XRP kravene i Howey-testen?

SECs krav

Ifølge SECs krav må verdipapirer registreres hos byrået, og noen finansielle opplysninger må rapporteres offentlig. Dette gjøres for å beskytte investorenes interesser, og for og bekjempe svindel. SEC konkluderte med at XRP oppfylte kravene i Howey-testen fordi:

Ripple Labs solgte XRP-token verdt 1,38 millioner dollar. XRP ble kjøpt av investorer som antok at de investerte i et felles prosjekt. På grunn av Ripples markedsføringsinnsats og manipulering av tilbudet, trodde investorer at prisen på XRP ville stige på grunn av selskapets aktiviteter.

Ripples respons

Ripples respons på XRP-rettsaken. Mens SEC ofte velger forlik i sine søksmål, valgte Ripple en annen tilnærming ved å engasjere seg i en rettslig kamp i stedet for å etterkomme SECs krav og betale bøter.

Ripples advokater hevdet at SEC aldri advarte eller varslet organisasjonen. Den amerikanske regulator aksepterte også at Ripple ikke ble varslet om at XRP kunne klassifiseres som et verdipapir. Som et resultat trodde Ripple at SEC var partisk når de anvendte sikkerhets konseptet på XRP.

Hvis dette viser seg å være sant, vil kommisjonens myndighet svekkes, sammen med troverdigheten til deres argument. Ripple har spesielt nevnt noen kontaktene SEC-medlemmer har hatt med andre kryptoplattformer, nemlig Ethereum.

Ethereum

Mens det ikke er bevis for disse kontaktene, ga kommisjonen Ethereum et fritak fra verdipapirlovgivningen og hevdet at den opererer på en desentralisert måte.

Ripple søksmål oppdatering: Tidslinjen for Ripple vs. SEC-kampen I tilfeller der rettsprosesser har funnet sted, har SEC fått medhold, da dommere har vært enige om at de aktuelle kryptoaktivaene var verdipapirer. T

Råvarer

Til forskjell fra råvarer er verdipapirer underlagt strenge reguleringer, som krever registrering hos SEC av utstederen og omfattende offentliggjøring av informasjon for å informere investorer om potensielle risikoer.

Medhold

Imidlertid sikret Ripple Labs en betydelig seier den 13. juli i United States District Court for the Southern District of New York, da dommer Analisa Torres delvis ga selskapet medhold. Tidslinjen for hendelsene under Ripple vs. SEC-søksmålet er oppsummert nedenfor:

Tidslinje

21 Desember 2020

SEC arkiverer søksmål mot Ripple Labs SEC startet rettslige skritt mot Ripple Labs, administrerende direktør Brad Garlinghouse og medgrunnlegger Chris Larsen og anklaget dem for å ha gjennomført et uregistrert verdipapir tilbud. Til tross for SECs krav erklærte Garlinghouse at Ripple hadde til hensikt å forsvare seg i rettssaken.

28 Desember 2020

XRP fjernes fra Coinbase. Coinbase, er en betydelig kryptobørs, som kunngjorde at de vil fjerne XRP-tokenet fra plattformen sin. Den pågående rettslige konflikten og usikkerheten rundt klassifiseringen av XRP som verdipapir hadde innvirkning på denne beslutningen.

3 Mars 2021

Larsen og Garlinghouse utfordrer SECs rettferdige varsel Larsen og Garlinghouse sendte inn brev til retten der de argumenterte for at SEC manglet rettferdig varsel angående klassifiseringen av XRP som et verdipapir. De uttrykte bekymring over SECs angivelige svikt i å gi klare retningslinjer til markedsdeltakere.

8 mars 2021

SEC ber om en umiddelbar høring Som svar på Larsen og Garlinghouses argumenter, ba SEC om en umiddelbar høring fra dommeren for å adressere spørsmålet om rettferdig varsel og andre saker knyttet til saken.

22 mars 2021

XRP-token fastslått å ha valutaverdi og nytteverdi Dommer Sarah Netburn fastslo at XRP har valutaverdi og nytteverdi, og skilte det fra kryptovalutaer som Bitcoin (BTC) og Ether (ETH). Denne avgjørelsen markerte en betydelig utvikling i saken og fremhevet forskjellen mellom ulike digitale eiendeler.

13 April 2021

Publisering av Token Safe Harbor Proposal 2.0 SEC-kommissær Hester Peirce publiserte Token Safe Harbor Proposal 2.0. Dette forslaget hadde som mål å gi utviklere en treårsperiode, der de var unntatt fra verdipapirlover, for å bedre forstå deres involvering i desentraliserte nettverk.

14 Juni 2021

Forlenget frist for SECs interne kryptohandelspolicy Retten forlenget fristen for SECs avsløring av deres interne kryptohandelspolicy til 31. august 2021.

Denne forlengelsen ga mer tid til SEC for å avsløre deres interne praksis når det gjaldt kryptohandel og potensielle interessekonflikter.

31 August 2021

Frist for avsløring av SECs interne kryptohandelspolicy I henhold til den forlengede

Fristen var SEC pålagt å avsløre sin interne kryptohandelspolicy. Denne avsløringen hadde som mål og belyse SECs arbeidsmetoder og deres potensielle påvirkning på saken.

15 oktober 2021

Frist for ekspertbevis i saken. Fristen for innhenting av meninger fra eksperter innen kryptografi og verdipapirer ble satt. Dette skulle gi ytterligere innsikt og ekspert perspektivers syn på saken.

24 Januar, 2022

Utvidet frist for avsløring av sensitive dokumenter. Netburn ga SEC frist til 17. februar for å anke hennes tidligere beslutning som krevde at, Ripple Labs skulle avsløre visse sensitive regjeringsdokumenter.

17 September, 2022

SEC og Ripple Labs, fremsetter begjæringer, om oppsummerende dom. Både SEC og Ripple Labs sendte inn sine initielle begjæringer om oppsummerende dom. Det markerer et betydelig skritt i den juridiske prosessen. Disse begjæringene beskriver hver parts argumenter og posisjoner i saken.

21 september, 2022

Chamber of Digital Commerce får tillatelse til å levere amicus curiae-brev. Retten vurderte og godkjente en forespørsel fra Chamber of Digital Commerce – en amerikansk interessegruppe for blockchain-teknologi – om å levere et amicus curiae-brev.

2 Desember 2022

Svar på oppsummerende dom offentliggjort. Etter fristen 30. november ble svarene fra SEC og Ripple Labs, som støttet deres bevegelser om en oppsummerende dom offentliggjort.

Disse dokumentene ga ytterligere innsikt i partenes juridiske argumenter og svar på motpartens bevegelser.

22 desember 2022

SEC søkte om å forhindre offentliggjøring av Hinman-dokumentene i XRP-søksmålet, inkludert eventuelle referanser til dem i rettspapirer som ble levert av Ripple Labs.

Hinman-dokumentene var gjenstand for en langvarig diskusjon mellom Ripple og SEC om deres relevans og potensielle påvirkning på saken.

12 juni 2023

Hinman-dokumenter blir avslørt og gjort offentlig Etter en langvarig juridisk prosess ble Hinman-dokumentene endelig avslørt og gjort offentlig tilgjengelige.

Disse dokumentene, som inkluderer interne kommunikasjoner fra William Hinman. Som er den tidligere direktøren, for SECs avdeling for selskapers finans.

Har potensiell betydning i Ripple vs. SEC-søksmålet. Offentliggjøringen av Hinman-dokumentene la til en ny dimensjon i den pågående juridiske kampen.

13 Juli 2023

Ripple Labs, vinner saken. Torres konkluderte med at Ripple ikke brøt loven da XRP ble solgt på offentlige børser.

Kryptosektoren fikk en seier i sine juridiske kamper, mot de som ønsket og regulerer kryptosektoren.

Imidlertid var ikke avgjørelsen helt i bransjens favør.

Fordi det ble fastslått at Ripple brøt verdipapirlovene da de tilbød XRP til hedgefond og andre institusjonelle kjøpere.

Er XRP-søksmålet over?

Det er en delvis seier for begge parter i SEC vs. Ripple-søksmålet.

Torres konkluderte med at de 728,9 millioner dollar i XRP-salg, som selskapet gjorde til hedgefond og andre institusjonelle kunder utgjorde uregistrerte salg av verdipapirer. Og ga da SEC en delvis seier.

Ifølge Torres, rettet Ripple aktivt seg mot institusjonelle investorer gjennom sin markedsføring og fremhevet at selskapet støttet en spekulativ verdi-tese for XRP.

Denne teorien var avhengig av at Ripple fortsatte å forbedre blockchain-infrastrukturen som ligger til grunn for den digitale eiendelen.

Den juridiske prosessen vil trolig fortsette

Det vil trolig fortsette med flere rettsprosesser etter SECs delvise seier i XRP-saken.

Ripple kan anke dommen eller legge til nye begrunnelser for sin uenighet med domstolens avgjørelse. Alternativt kan de foreslå et forlik med SEC for å løse de utestående spørsmålene.

Totalt sett kan dommen i søksmålet få vidtrekkende konsekvenser for hvordan kryptovalutaer og andre digitale eiendeler reguleres. Den kan også fungere som en modell for hvordan lignende regulatoriske prosesser mot kryptoselskaper kan håndteres i fremtiden.

Vil ha mye og si

Denne saken vil ha mye og si, for de andre pågående søksmålene mot både, Coinbase, Binance samt at det vil gi en klar pekepinn når det gjelder regulering og hva myndigheten kan forlange.

Det kan virke som, om at myndighetene i USA, ikke ønsket og klasifisere det som et verdipapir. Nettopp for og stoppe krypto og blockchain teknolgien. Dette viser seg og slå positivt ut mot, Ripple.

Grensen går da tydeligvis i, i hvem man tilbyr tjenesten til. Hvor det i dette tilfellet, det ble tilbydd til Hedgefond og institusjoner

Selv om at det ble en delvis seier, er det nok mange i kryptobransjen som puster lettet ut. Nettopp på grunn av enkelte avklaringer som nå er blitt gjort.

Klarere

Det kan virke som om at det kan gjøre det «lettere», eller gi en klarerer tankegang og forhold. Når det gjelder blockchain og krypto.

Hva som blir sett på som «lovlig» og det som er «ulovlig». Her er det viktig og merke seg, hvordan rettssystemet ser på kryptobransjen. Spesielt i forhold til de lovene som har blitt brukt tidligere, da blant annet. Howey testen.

Howey testen kort forklart

Howey-testen er en viktig juridisk test som brukes i USA for å avgjøre om en transaksjon kvalifiserer som en investering i en «security» (verdipapir) i henhold til amerikansk verdipapirlovgivning. Testen er oppkalt etter saken SEC v. W.J. Howey Co., som ble avgjort av USAs høyesterett i 1946.

W.J. Howey Co

W.J. Howey Co. var et eiendomsselskap som solgte parseller av land til investorer. Selskapet hevdet at investorene kunne kjøpe land og få avkastning gjennom driften av citrusfruktplantasjer på eiendommene. Investorene selv trengte ikke å delta i arbeidet på plantasjene; de kunne overlate driften til Howey Co. eller til dets partnere.

Selv om at saken, høyst sannsynlig, ikke stopper her. Så er det en avgjørelse i rettsystemet som har blitt gjort, innen kryptoindustrien.

Noe av denne artikkelen med hjelp fra hentet i fra Cointelegraph

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display