Hva er

Hva er Blockchain

Hva er blockhain

Hva er en Blockchain? En blockchain er en distribuert database eller regnskap som deles mellom noder i et datanettverk. De er best kjent for sin avgjørende rolle innen kryptovaluta. For å opprettholde en sikker og desentralisert registrering av transaksjoner. Men de er ikke begrenset til bruk innen kryptovaluta. Blockchains kan brukes til å gjøre data i hvilken som helst bransje uforanderlig . Et begrep som brukes til å beskrive evnen til å ikke kunne endres.

Fordi det ikke er noen måte å endre en blokk på. Er den eneste tilliten som trengs ved punktet, der en bruker eller et program legger inn data. Dette reduserer behovet for betrodde tredjeparter, som vanligvis er revisorer eller andre mennesker som legger til kostnader og gjør feil.

Siden Bitcoins introduksjon i 2009, har bruken av blockchain eksplodert gjennom opprettelsen av ulike krypto. Desentraliserte finansapplikasjoner (DeFi), ikke omsettelige token (NFT-er) og smarte kontrakter.

Blockchain billedlig forklart

Hva er Blockchain - illustrasjon_valutaen
Bildet: AI-Generert

Fiskenett

Blockchain-teknologien kan sammenlignes med et stort «fiskenett «som dekker hele kloden. Hvert punkt i dette nettet representerer en node, eller knute, som er distribuert geografisk over hele verden. Disse nodene fungerer som lagringsenheter, og en del av dataene dine blir replikert og lagret på hver enkelt av dem. Dette distribuerte lagringssystemet gjør det ekstremt utfordrende å hacke, da informasjonen er vevd sammen på tvers av nodene.

Hovedpunkter

Blockchain er en type delt database som skiller seg fra en typisk database i måten den lagrer informasjon på. Blockchains lagrer data i blokker koblet sammen via kryptografi. Forskjellige typer informasjon kan lagres på en blockchain, men den vanligste bruken for transaksjoner har vært som en regnskap. I tilfelle Bitcoin er blockchain desentralisert slik at ingen enkeltperson eller gruppe har kontroll. I stedet har alle brukere kollektivt kontroll. Desentraliserte blockchains er uforanderlige, noe som betyr at dataene som legges inn, er ugjenkallelige. For Bitcoin blir transaksjoner permanent registrert og synlige for alle.

En blockchain består av programmer kalt skript som utfører oppgavene du vanligvis ville gjort i en database. Å legge inn og få tilgang til informasjon, og lagre og lagre den et sted. En blockchain er distribuert, noe som betyr at flere kopier er lagret på mange maskiner. Og de må alle stemme overens for at den skal være gyldig.

Blockchainen samler transaksjonsinformasjon og legger den inn i en blokk, som en celle i et regneark som inneholder informasjon. Når den er full, kjøres informasjonen gjennom en krypteringsalgoritme, som oppretter et heksadesimalt tall kalt hash.

Hashen legges deretter inn i den etterfølgende blokkhodet og krypteres med annen informasjon i blokken. Dette skaper en serie med blokker som er lenket sammen. Hvordan fungerer en blockchain?

Regneark eller databaser

Du er kanskje kjent med regneark eller databaser. En blockchain er noe lik fordi det er en database der informasjon blir lagt inn og lagret. Men den viktigste forskjellen mellom en tradisjonell database eller et regneark og en blockchain er hvordan dataene er strukturert og tilgjengelige.

Sammenkoblet

Hva er Blockchain - Regneark eller databaser_valutaen.png
Bildet: AI-Generert

Nettverket

Hele nettverket fungerer samtidig, og prøver å «løse» hashen. Hver enkelt genererer en tilfeldig hash unntatt for «nonce,» som står for nummer brukt én gang.

Hver miner starter med en nonce på null, som legges til deres tilfeldig genererte hash. Hvis dette tallet ikke er lik eller mindre enn målhashen, legges verdien én til nonce, og en ny blokkhash genereres. Dette fortsetter til en gruvearbeider genererer en gyldig hash, vinner løpet, og mottar belønningen.

Hash

Å generere tilfeldige hash-verdier til en spesifikk verdi blir funnet, er det «beviset på arbeid» du hører så mye om – det «beviser» at minere gjorde arbeidet. Mengden arbeid som kreves for å validere hash-en er grunnen til at Bitcoin-nettverket forbruker så mye datamaskinkraft og energi.

Når en blokk er lukket, er en transaksjon fullført. Imidlertid anses ikke blokken å være bekreftet før fem andre blokker er validert. Bekreftelse tar omtrent én time for nettverket å fullføre fordi det i gjennomsnitt tar litt under 10 minutter per blokk. (Den første blokken med din transaksjon og fem påfølgende blokker multiplisert med 10 tilsvarer omtrent 60 minutter).

Ikke alle blockchains følger denne prosessen. For eksempel velger Ethereum-nettverket tilfeldig én validator fra alle brukere med ether staket for å validere blokker, som deretter bekreftes av nettverket. Dette er mye raskere og mindre energikrevende enn Bitcoin’s prosess.

Blockchain Desentralisering

En blockchain lar dataen i en database bli spredt ut blant flere nettverksnoder, datamaskiner eller enheter som kjører programvare for blockchain. På ulike steder. Dette skaper ikke bare gjentakelser, men opprettholder også troverdigheten til dataen. For eksempel, hvis noen prøver å endre en post i én instans av databasen, ville de andre nodene forhindre det fra å skje. På denne måten kan ingen enkelt node innen nettverket endre informasjonen som holdes i den.

På grunn av denne distribusjonen – og den krypterte beviset på at arbeidet ble utført. Er informasjonen og historien (som transaksjonene i kryptovaluta) irreversible. En slik registrering kan være en liste over transaksjoner (slik som med en kryptovaluta). Men det er også mulig for en blockchain å inneholde en rekke andre informasjonstyper som juridiske kontrakter, statlige identifikasjoner eller et selskaps beholdning.

Blockchain Gjennomsiktighet

På grunn av den desentraliserte naturen til Bitcoin blockchain, kan alle transaksjoner bli gjennomsiktig sett ved enten å ha en personlig node eller ved å bruke blockchain-utforskere. Som tillater hvem som helst å se transaksjoner som skjer i sanntid. Hver node har sin egen kopi av kjeden som blir oppdatert når nye blokker blir bekreftet og lagt til. Dette betyr at hvis du ønsket det, kunne du spore en bitcoin uansett hvor den går.

Loggbok

Hva-er-Blockchain-gjennomsiktighet-transparant_valutaen_valutaen
Bildert:AI-Generert

Sporbar

For eksempel har børser blitt hacket tidligere, noe som har resultert i tap av store mengder kryptovaluta. Selv om hackerne kan ha vært anonyme. Bortsett fra deres lommebokadresse, er kryptoen de uttrakk lett sporbar fordi lommebokadressene er publisert på blockchain.

Selvfølgelig er oppføringene lagret i Bitcoin blockchain (samt de fleste andre) krypterte. Dette betyr at bare personen tildelt en adresse kan avsløre sin identitet. Som et resultat kan blockchain-brukere forbli anonyme mens de opprettholder gjennomsiktighet.

Illustrasjons bildet ovenfor viser at det er som en åpen loggbok. Du kan se transaksjonene, men den er allikevel annonym. Siden du ikke kan se eierne.

Hvordan spore

For å spore en blockchain, må man bruke en blockchain-utforsker. Som for eksempel etherscan. Dette er et verktøy som lar deg se alle transaksjoner og blokker i en bestemt blockchain. Først, finn adressen eller transaksjonshashet du vil spore. Deretter skriv denne inn i søkefeltet på en blockchain-utforsker som Etherscan for Ethereum eller Blockchain.com for Bitcoin. Utforskeren vil vise detaljer som avsender, mottaker, beløp og tidspunkt. Dette gir full innsikt i transaksjonshistorikken og hjelper til med å verifisere og analysere aktiviteter på blockchainen.


Ikke alle blockchains er 100% ugjennomtrengelige. De er distribuerte hovedbøker som bruker kode for å skape den sikkerhetsnivået de har blitt kjent for. Hvis det er sårbarheter i kodingen, kan de utnyttes.

Node på et blockchain-nettverk

For eksempel, forestill deg at en hacker kjører en node på et blockchain-nettverk og ønsker å endre en blockchain og stjele kryptovaluta fra alle andre. Hvis de skulle endre sin kopi, måtte de overbevise de andre nodene om at deres kopi var den gyldige.

De ville trenge å kontrollere flertallet av nettverket for å gjøre dette og sette det inn akkurat på rett tidspunkt. Dette kalles en 51%-angrep fordi du må kontrollere mer enn 50% av nettverket for å forsøke det.

Timing ville være alt i denne typen angrep. Når hackeren tar noen handlinger, er det sannsynlig at nettverket har gått forbi blokkene de prøvde å endre. Dette skyldes at hastigheten som disse nettverkene hasher er eksepsjonelt rask. Bitcoin-nettverket hashet ved 348,1 exahashes per sekund (18 nuller) den 21. april 2023.

Bitcoin vs. Blockchain

Blockchain-teknologi ble først skissert i 1991 av Stuart Haber og W. Scott Stornetta, to forskere som ønsket å implementere et system der dokumenttidspunkter ikke kunne manipuleres. Men det var ikke før nesten to tiår senere, med lanseringen av Bitcoin i januar 2009, at blockchain fikk sin første virkelige anvendelse.

Bitcoin-protokollen er bygget på en blockchain. I et forskningsdokument som introduserer den digitale valutaen, refererte Bitcoin’s pseudonyme skaper, Satoshi Nakamoto, til den som «et nytt elektronisk pengesystem som er fullstendig peer-to-peer, uten noen betrodd tredjepart.»

Det viktige å forstå er at Bitcoin bruker blockchain som et middel til å gjennomsiktig registrere en hovedbok over betalinger eller andre transaksjoner mellom parter.

Blockchain

Blockchain kan brukes til å uforanderlig registrere et hvilket som helst antall datapunkter. Dette kan være i form av transaksjoner, stemmer i et valg, produktskifter, statlige identifikasjoner, eierbevis til hjem, og mye mer. For øyeblikket ser titusenvis av prosjekter etter måter å implementere blockchains på forskjellige måter for å hjelpe samfunnet, annet enn bare å registrere transaksjoner – for eksempel som en måte å stemme trygt i demokratiske valg.

Blockchain’s uforanderlige natur betyr at svindelstemmegivning ville bli mye vanskeligere. For eksempel kan et stemmesystem fungere slik at hvert lands borgere blir tildelt en enkelt kryptovaluta eller token.

Hver kandidat vil deretter bli tildelt en spesifikk lommebokadresse, og velgerne vil sende sin token eller krypto til adressen til den kandidaten de ønsker å stemme på. Blockchain’s transparente og sporingsvennlige natur ville eliminere behovet for manuell stemmetelling og muligheten for uærlige aktører å manipulere fysiske stemmesedler.

Hvordan brukes blockchains?

Som vi nå vet, lagrer blokker på Bitcoin’s blockchain transaksjonsdata. I dag kjører mer enn 23 000 andre kryptosystemer på en blockchain. Men det viser seg at blockchain er en pålitelig måte å lagre data om andre typer transaksjoner på.

Noen selskaper som eksperimenterer med blockchain inkluderer Walmart, Pfizer, AIG, Siemens og Unilever, blant andre. For eksempel har IBM opprettet sin Food Trust blockchain for å spore reisen matprodukter tar for å komme til sine destinasjoner.

Hvorfor gjøre dette? Matindustrien har sett utallige utbrudd av E. coli, salmonella og listeria; i noen tilfeller ble farlige materialer utilsiktet introdusert i matvarer. Tidligere tok det uker å finne kilden til disse utbruddene eller årsaken til sykdom fra det folk spiste.

Å bruke blockchain lar merker spore en matvares rute fra sitt opphav, gjennom hver stopp den gjør, til levering. Ikke bare det, men disse selskapene kan også nå se alt annet det kan ha kommet i kontakt med, noe som tillater identifikasjon av problemet å skje langt tidligere – potensielt redder liv. Dette er et eksempel på blockchain i praksis, men mange andre former for blockchain-implementering eksisterer.

Bank og Finans

Kanskje ingen bransje har mer nytte av å integrere blockchain i sine forretningsoperasjoner enn bank. Finansinstitusjoner opererer bare i arbeidstiden, vanligvis fem dager i uken. Det betyr at hvis du prøver å sette inn en sjekk på fredag kl. 18, må du sannsynligvis vente til mandag morgen før pengene vises på kontoen din.

Selv om du gjør innskuddet i arbeidstiden, kan transaksjonen likevel ta en til tre dager å verifisere på grunn av det enorme antallet transaksjoner som bankene må avklare. Blockchain derimot, sover aldri.

Ved å integrere blockchain i banker, kan forbrukere se at transaksjonene deres behandles på minutter eller sekunder – tiden det tar å legge til en blokk i blockchain, uavhengig av ferier eller tidspunkt på dagen eller uken. Med blockchain har bankene også muligheten til å utveksle midler mellom institusjoner raskere og mer sikkert. Gitt størrelsen på de involverte summene, kan selv de få dagene pengene er underveis innebære betydelige kostnader og risikoer for bankene.

Betalings- og oppgjørsprosessen for aksjehandlere kan ta opptil tre dager (eller lengre hvis handelen skjer internasjonalt), noe som betyr at pengene og aksjene er frosset i den perioden. Blockchain kunne drastisk redusere den tiden.

Valuta

Blockchain danner grunnlaget for kryptovalutaer som Bitcoin. Den amerikanske dollaren kontrolleres av Federal Reserve. Under dette sentrale myndighetssystemet er en brukers data og valuta teknisk sett på nåde av deres bank eller regjering. Hvis en brukers bank blir hacket, er klientens private informasjon i fare.

Hvis klientens bank kollapser eller klienten bor i et land med en ustabil regjering, kan verdien av deres valuta være i fare. I 2008 ble flere banker som var i ferd med å mislykkes, reddet – delvis ved hjelp av skattebetalernes penger. Dette er bekymringene som Bitcoin først ble konseptualisert og utviklet ut fra.

Ustabile valutaer

Blockchain kan også gi de i land med ustabile valutaer eller finansiell infrastruktur en mer stabil valuta og finanssystem. De vil ha tilgang til flere applikasjoner og et bredere nettverk av enkeltpersoner og institusjoner med hvem de kan drive innenlands og internasjonal virksomhet.

Ved å spre sine operasjoner over et nettverk av datamaskiner, tillater blockchain Bitcoin og andre kryptovalutaer å operere uten behov for en sentral myndighet. Dette reduserer ikke bare risikoen, men også behandlings- og transaksjonsgebyrene.

Bruk av kryptolommebøker for sparekontoer eller som betalingsmiddel er spesielt betydningsfullt for de uten statlig identifikasjon. Noen land kan være krigsherjede eller ha regjeringer som mangler en reell identifikasjonsinfrastruktur. Borgere i slike land kan ikke ha tilgang til spare- eller meglerkontoer – og derfor ingen måte å trygt lagre formuen på.

Helsevesenet

Helsepersonell kan dra nytte av blockchain for å lagre pasientenes medisinske journaler på en sikker måte. Når en medisinsk journal blir generert og signert. Kan den skrives inn i blockchain. Noe som gir pasientene bevis og tillit til at journalen ikke kan endres. Disse personlige helsejournalene kan kodes og lagres på blockchain med en privat nøkkel. Slik at de bare er tilgjengelige for bestemte personer, og dermed sikrer personvern.

Eiendomsregistrering/Tinglysing

Dersom du noen gang har tilbrakt tid på ditt lokale registerkontor. Vil du vite at registrering av eiendomsrettigheter er både tungvint og ineffektivt. I dag må en fysisk skjøte leveres til en ansatt i et offentlig kontor for registrering på lokalnivå, der det manuelt blir ført inn i fylkets sentrale database og offentlige register. I tilfelle av en eiendomsstrid må kravene til eiendommen avstemmes mot det offentlige registeret.

Denne prosessen er ikke bare kostbar og tidkrevende, den er også utsatt for menneskelige feil, der hver unøyaktighet gjør det mindre effektivt å spore eiendomsrettighetene. Blockchain har potensialet til å eliminere behovet for skanning av dokumenter og leting etter fysiske filer på et lokalt registerkontor. Hvis eiendomsretten lagres og verifiseres på blockchain, kan eiere stole på at deres skjøte er nøyaktig og permanent registrert.

I krigsherjede land eller områder uten eller med begrenset regjering eller finansiell infrastruktur og uten registerkontor. Kan det være nesten umulig å bevise eiendomsrettighetene. Hvis en gruppe mennesker som bor i slike områder kan dra nytte av blockchain, kan transparente og klare tidslinjer for eiendomsrettigheter etableres.

Smartkontrakter

En smartkontrakt er en datamaskinkode som kan bygges inn i blockchain for å lette en kontraktsavtale. Smartkontrakter opererer under en rekke betingelser som brukere samtykker til. Når disse betingelsene er oppfylt, utføres vilkårene for avtalen automatisk.

Si for eksempel at en potensiell leietaker ønsker å leie en leilighet ved hjelp av en smartkontrakt. Utleieren samtykker i å gi leietakeren dørkoden til leiligheten så snart leietakeren betaler sikkerhetsdepositumet. Smartkontrakten vil automatisk sende dørkoden til leietakeren når den er betalt. Den kan også programmeres til å endre koden hvis leien ikke blir betalt eller andre betingelser blir oppfylt.

Leveransekjeder

Som i IBM Food Trust-eksempelet, kan leverandører bruke blockchain til å registrere opprinnelsen til materialer de har kjøpt. Dette ville tillate selskaper å verifisere ektheten ikke bare av produktene sine, men også vanlige merkelapper som «Økologisk,» «Lokal,» og «Fair Trade.»

Som rapportert av Forbes, adopterer matindustrien i økende grad bruken av blockchain for å spore matens vei og sikkerhet gjennom gården-til-forbruker-reisen.

Valg

Som nevnt ovenfor, kan blockchain lette et moderne stemmesystem. Å stemme med blockchain har potensialet til å eliminere valgfusk og øke valgdeltakelsen, slik det ble testet under mellomvalget i november 2018 i West Virginia.

Å bruke blockchain på denne måten ville gjøre det nesten umulig å manipulere stemmer. Blockchain-protokollen ville også opprettholde gjennomsiktighet i valgprosessen. Redusere personalet som trengs for å gjennomføre et valg og gi offentlige tjenestemenn nesten umiddelbare resultater. Dette ville eliminere behovet for omstemninger eller noen reell bekymring for at valgfusk kunne true valget.

Fordeler og ulemper med Blockchain

Til tross for all kompleksiteten har blockchain som en desentralisert form for registrering nesten ubegrensede muligheter. Fra større brukerpersonvern og økt sikkerhet til lavere behandlingsgebyrer og færre feil, kan blockchain-teknologi meget vel se anvendelser utenfor de som er skissert ovenfor. Men det er også noen ulemper.

FordelerUlemper
Forbedret nøyaktighet ved å fjerne menneskelig involvering i verifiseringBetydelige teknologikostnader knyttet til noen blokkjeder
Kostnadsreduksjoner ved å eliminere tredjepartsverifiseringLav transaksjonsrate per sekund
Desentralisering gjør det vanskeligere å manipulereHistorie med bruk i ulovlige aktiviteter, som på det mørke nettet
Transaksjoner er sikre, private og effektiveRegulering varierer etter jurisdiksjon og forblir usikker
Gjennomsiktig teknologiBegrensninger i datalagring
Gir et alternativ til bankvirksomhet og en måte å sikre personlig informasjon for borgere i land med ustabile eller underutviklede regjeringer

Fordeler med blokkjeder

Nøyaktighet i kjeden Transaksjoner på blokkjede-nettverket blir godkjent av tusenvis av datamaskiner og enheter. Dette fjerner nesten alle mennesker fra verifiseringsprosessen, noe som resulterer i mindre menneskelig feil og en nøyaktig registrering av informasjon. Selv om en datamaskin i nettverket skulle gjøre en beregningsfeil, ville feilen bare gjelde en kopi av blokkjeden og ikke bli akseptert av resten av nettverket.

Kostnadsreduksjoner

Vanligvis betaler forbrukere en bank for å verifisere en transaksjon eller en notarius for å signere et dokument. Blockchain eliminerer behovet for tredjeparts verifisering – og dermed også deres tilknyttede kostnader. For eksempel pådrar forretningsdrivende seg et lite gebyr når de godtar kredittkortbetalinger fordi banker og betalingsbehandlingsfirmaer må behandle disse transaksjonene. Bitcoin, derimot, har ikke en sentral myndighet og har begrensede transaksjonsgebyrer.

Desentralisering

Blockchain lagrer ikke noen av sine opplysninger på ett sentralt sted. I stedet blir blokkjeden kopiert og spredt over et nettverk av datamaskiner. Når en ny blokk legges til blokkjeden, oppdaterer hver datamaskin i nettverket sin blokkjede for å gjenspeile endringen.

Ved å spre denne informasjonen over et nettverk, i stedet for å lagre den i én sentral database, blir blokkjeden vanskeligere å manipulere.

Effektive transaksjoner

Transaksjoner gjennomført gjennom en sentral myndighet kan ta opp til flere dager å gjøre opp. Hvis du for eksempel prøver å sette inn en sjekk på fredag kveld. Kan du faktisk ikke se midler på kontoen din før mandag morgen. Finansinstitusjoner opererer i vanlige arbeidstider, vanligvis fem dager i uken – men en blokkjede fungerer 24 timer i døgnet, syv dager i uken, og 365 dager i året.

På noen blokkjeder kan transaksjoner fullføres på få minutter og betraktes som sikre etter bare noen få. Dette er spesielt nyttig for grenseoverskridende handler, som vanligvis tar mye lenger tid på grunn av tidsforskjeller og det faktum at alle parter må bekrefte betalingsbehandling.

Private transaksjoner

Mange blokkjedenettverk fungerer som offentlige databaser. Noe som betyr at alle med en internettforbindelse kan se en liste over nettverkets transaksjonshistorie. Selv om brukere kan få tilgang til transaksjonsdetaljer, kan de ikke få tilgang til identifiserende informasjon om brukerne som utfører disse transaksjonene. Det er en vanlig misoppfatning at blokkjedenettverk som Bitcoin er fullstendig anonyme. De er faktisk pseudonyme fordi det er en synlig adresse som kan knyttes til en bruker hvis informasjonen lekker ut.

Sikre transaksjoner

Når en transaksjon er registrert, må dens ekthet verifiseres av blokkjedenettverket. Etter at transaksjonen er validert, blir den lagt til blokkjeden. Hver blokk på blokkjeden inneholder sin unike hash og den unike hashen til blokken før den. Derfor kan ikke blokkene endres når nettverket har bekreftet dem.

Transparant

Gjennomsiktighet De fleste blokkjeder er helt åpen kildekode-programvare. Dette betyr at alle kan se koden. Dette gir revisorer muligheten til å gjennomgå kryptovalutaer som Bitcoin for sikkerhet. Imidlertid betyr det også at det ikke er noen reell autoritet som kontrollerer Bitcoin’s kode eller hvordan den redigeres. På grunn av dette kan hvem som helst foreslå endringer eller oppgraderinger til systemet. Hvis flertallet av nettverksbrukerne er enige om at den nye versjonen av koden med oppgraderingen er solid og verdifull, kan Bitcoin oppdateres.

Banktjenester for alle

Kanskje den mest dyptgående aspekten av blokkjede og kryptovaluta er evnen for hvem som helst, uavhengig av etnisitet, kjønn, sted eller kulturell bakgrunn til å bruke det. Ifølge Verdensbanken har anslagsvis 1,3 milliarder voksne ingen bankkontoer eller noen midler til å lagre pengene eller formuen sin. Dessuten bor nesten alle disse individene i utviklingsland der økonomien er i sin spede begynnelse og helt avhengig av kontanter.

Disse menneskene blir ofte betalt i fysiske kontanter. De må deretter lagre disse fysiske kontantene på skjulte steder i hjemmene sine eller andre steder, noe som gir insentiver til ranere eller vold. Mens det ikke er umulig å stjele, gjør krypto det vanskeligere for potensielle tyver.

Framtidens blokkjeder leter også etter løsninger for ikke bare å være en kontoenhet for formueslagring, men også for å lagre medisinske journaler, eiendomsrettigheter og en rekke andre juridiske kontrakter.

Ulemper med blokkjeder

Teknologikostnad Selv om blokkjeder kan spare brukere penger på transaksjonsgebyrer, er teknologien langt fra gratis. For eksempel krever Bitcoin-nettverkets proof-of-work-system for å validere transaksjoner enorme mengder datamaskinkraft. I den virkelige verden forbruker energien som brukes av millioner av enheter på Bitcoin-nettverket mer enn det Pakistan bruker årlig.

Noen løsninger på disse problemene begynner å dukke opp. For eksempel har bitcoin-gruveanlegg blitt satt opp for å bruke solenergi, overskuddsnaturgass fra fracking-områder eller energi fra vindmølleparker.

Hastighet og dataineffektivitet

Bitcoin er et perfekt case-studie for de mulige ineffektivitetene med blokkjede. Bitcoin’s PoW-system tar omtrent 10 minutter å legge til en ny blokk i blokkjeden. Ved den hastigheten estimeres det at blokkjedenettverket bare kan håndtere rundt tre transaksjoner per sekund (TPS). Selv om andre kryptovalutaer, som Ethereum, presterer bedre enn Bitcoin, begrenser blokkjeden dem fortsatt. Etablerte merker som Visa kan for sammenligning behandle 65 000 TPS.

Løsninger på dette problemet har vært under utvikling i mange år. Det er for tiden blokkjeder som skryter av mer enn 30 000 TPS. Ethernets fusjon mellom hovednettet og beacon-kjeden (15. september 2022). Forventes å tillate opptil 100 000 TPS etter at den ruller ut en serie oppgraderinger som inkluderer sharding – en oppdeling av databasen slik at flere enheter (telefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner) kan kjøre Ethereum. Dette forventes å øke nettverksdeltakelsen, redusere overbelastning og øke transaksjonshastigheter.

Det andre problemet er at hver blokk bare kan inneholde så mye data. Blokkstørrelsesdebatten har vært og fortsetter å være ett av de mest presserende problemene for skalerbarheten til blokkjeder fremover.

Ulovlig aktivitet

Mens konfidensialitet på blokkjedenettverket beskytter brukere mot hacking og ivaretar personvern, tillater det også ulovlig handel og aktivitet på blokkjedenettverket. Det mest siterte eksempelet på at blokkjede blir brukt til ulovlige transaksjoner er sannsynligvis Silk Road. Et online mørkt nettsted for ulovlig narkotika og pengevasking som opererte fra februar 2011 til oktober 2013, da FBI stengte det ned.

Det mørke nettet tillater brukere å kjøpe og selge ulovlige varer uten å bli sporet ved å bruke Tor-nettleseren og gjøre ulovlige kjøp med Bitcoin eller andre kryptovalutaer. Dette står i sterk kontrast til amerikanske reguleringer. Som krever at finansielle tjenesteleverandører skal innhente informasjon om kundene sine når de åpner en konto. De skal verifisere identiteten til hver kunde og bekrefte at de ikke vises på noen liste over kjente eller mistenkte terrororganisasjoner.

Ulovlig aktivitet stod for bare 0,24% av alle kryptotransaksjoner i 2022.

Dette systemet kan sees både som en fordel og en ulempe. Det gir alle tilgang til finansielle kontoer, men tillater kriminelle å transaksjonere mer lett. Mange har argumentert for at de gode bruksområdene for krypto. Som å gi banktjenester til de ubankede, veier opp for de dårlige bruksområdene for kryptovaluta, spesielt når de fleste ulovlige aktiviteter fortsatt blir gjennomført med sporløs kontanter.

Regulering

Mange i kryptomiljøet har uttrykt bekymringer om statlig regulering av kryptovalutaer. Mens det blir stadig vanskeligere og nesten umulig å avslutte noe som Bitcoin når det desentraliserte nettverket vokser, kunne teoretisk sett myndighetene gjøre det ulovlig å eie kryptovalutaer eller delta i deres nettverk.

Denne bekymringen har blitt mindre over tid ettersom store selskaper som PayPal begynner å tillate kunder å bruke kryptovalutaer på deres e-handelsplattformer.

Blokkjede enkelt forklart

Enkelt sagt er en blokkjede en delt database eller bokføring. Datastykker lagres i datastrukturer kjent som blokker, og hver nettverksnode har en kopi av hele databasen. Sikkerheten er sikret siden flertallet ikke vil akseptere endringen hvis noen prøver å redigere eller slette en oppføring i en kopi av bokføringen.

Hvor mange blokkjeder finnes det?

Antallet aktive blokkjeder vokser hver dag med økende tempo. Per 2023 er det mer enn 23 000 aktive kryptovalutaer basert på blokkjede, med flere hundre flere ikke-kryptovalutablokkjeder.

Forskjellen mellom en privat blokkjede og en offentlig blokkjede?

En offentlig blokkjede, også kjent som en åpen eller tillatelsesløs blokkjede, er en der alle kan bli med i nettverket fritt og etablere en node. På grunn av sin åpne karakter må disse blokkjedene sikres med kryptografi og et konsensusystem som proof of work (PoW). En privat eller tillatelsesbasert blokkjede, derimot, krever at hver node blir godkjent før den kan bli med. Fordi nodene anses å være betrodde, trenger ikke sikkerhetslagene å være like robuste.

Oppsummert

Konklusjonen Med mange praktiske anvendelser for teknologien som allerede blir implementert og utforsket. Gjør blokkjede seg endelig bemerket ikke minst på grunn av Bitcoin og kryptovaluta. Som et moteord på hver investors tunge i nasjonen, har blokkjede potensial til å gjøre forretninger og offentlige operasjoner mer nøyaktige, effektive, sikre og billige, med færre mellommenn.

Når vi går inn i det tredje tiåret med blokkjede, er det ikke lenger et spørsmål om hvorvidt tradisjonelle selskaper vil ta i bruk teknologien – det er et spørsmål om når. I dag ser vi en økning av NFT-er og tokenisering av eiendeler. Som et resultat vil de kommende tiårene vise seg å være en betydelig vekstperiode for blokkjede.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display