Krypto ABC

Reguleringen av kryptovaluta i 17 Land

1. Australia:

Reguleringen av kryptovaluta i 17 Land: Australia har en proaktiv tilnærming til regulering av krypto. I 2017 klassifiserte landet digitale valutaer som «penger,» noe som gjorde det nødvendig for kryptobørser å være registrert og overholde AML (anti-hvitvasking av penger) og KYC (kjenne din kunde) forskrifter. Australske skattemyndigheter regulerer også kryptovaluta som eiendeler, og skattlegger kapitalgevinster på kryptohandel.

2. Brasil:

Brasil har ikke en spesifikk lov om kryptovaluta, men myndighetene har utstedt retningslinjer for regulering av kryptobørser. De behandler kryptovaluta som verdipapirer og krever at børser blir registrert hos brasilianske finansmyndigheter. Kryptoinvestorer er også forpliktet til å rapportere transaksjoner til skattemyndighetene.

3. Canada:

Canada har en relativt positiv holdning til kryptovaluta og blockchain-teknologi. Kryptovalutaer regnes som digitale eiendeler og beskattes som kapitalgevinster. Kryptovalutabørser er også pålagt å registrere seg som pengenytjeningsvirksomhet og overholde AML- og KYC-reguleringer.

4. EU (Europiske union):

Reguleringen av kryptovalutaer i EU varierer fra medlemsland til medlemsland. EU har imidlertid innført femte AML-direktiv, som krever KYC-registrering og rapportering av kryptotransaksjoner for kryptobørser og virtuelle lommebokleverandører. Sentralbanken i EU utforsker også muligheten for å lansere en digital euro.

5. Frankrike:

Frankrike har vedtatt en positiv holdning til blockchain-teknologi og kryptovaluta. Landet har innført et regelverk som gjør det mulig for forsikringsselskaper å investere i kryptoaktiva og tillater enkelte kryptovalutaer som lovlig betalingsmiddel.

6. Tyskland:

Tyskland anerkjenner kryptovalutaer som lovlig betalingsmiddel og regulerer dem som digitale eiendeler. Kryptotransaksjoner er fritatt for merverdiavgift, men kapitalgevinster fra kryptovalutahandel er underlagt skatt.

7. India:

India har hatt en blandet holdning til kryptovalutaer. Sentralbanken forbød tidligere finansinstitusjoner å håndtere kryptovalutaer, men dette ble senere opphevet av landets høyesterett. Det er fortsatt ingen klar regulering, men myndighetene arbeider med å utvikle retningslinjer.

8. Italia:

Italia regulerer kryptovalutaer som digitale eiendeler og beskatter kapitalgevinster fra kryptovalutahandel. Det er ingen spesifikk regulering for kryptovalutabørser, men AML- og KYC-krav gjelder.

9. Japan:

Japan har vært en pioner i reguleringen av kryptovalutaer. Landet anerkjenner kryptovaluta som lovlig betalingsmiddel og har etablert omfattende lisensieringskrav for kryptobørser. Forbrukere beskattes også for kapitalgevinster på kryptohandel.

10. Kina:

Kina har vært ambivalent mot kryptovalutaer. Sentralbanken har forbudt kryptovalutabørser, og ICOer (Initial Coin Offerings) er forbudt. Imidlertid har Kina vært aktiv i å utforske bruken av blockchain-teknologi i andre sektorer.

11. Norge:

Norge behandler kryptovaluta som digitale eiendeler og beskatter kapitalgevinster fra kryptohandel. Kryptobørser må overholde AML- og KYC-reguleringer.

12. Russland:

Russland har ennå ikke vedtatt en klar regulering for kryptovalutaer, men arbeider med en digital finanslov. Bruk av kryptovaluta som betalingsmiddel er forbudt, men russiske borgere kan eie og handle kryptovaluta på internasjonale plattformer.

13. Singapore:

Singapore har en progressiv tilnærming til kryptovalutaer og blockchain. Kryptovalutaer regnes som digitale eiendeler, og kryptobørser må overholde AML- og KYC-reguleringer. Sentralbanken i Singapore utforsker også bruken av sentralbankdrevne digitale valutaer.

14. Sør-Korea:

Sør-Korea har innført strenge reguleringer for kryptovalutaer for å bekjempe hvitvasking av penger og spekulativ handel. Kryptobørser må være registrert og overholde AML- og KYC-reguleringer.

15. Sverige:

Sverige betrakter kryptovalutaer som digitale eiendeler og beskatter kapitalgevinster fra kryptohandel. Kryptobørser må overholde AML- og KYC-reguleringer.

16. USA:

USA har en kompleks og fragmentert tilnærming til regulering av kryptovalutaer. Regulering varierer mellom forskjellige delstater og føderale organer. SEC (Securities and Exchange Commission) klassifiserer noen kryptovalutaer som verdipapirer, mens CFTC (Commodity Futures Trading Commission) behandler kryptovalutaer som råvarer. Kryptobørser må overholde AML- og KYC-reguleringer.

17. United Kingdom:

Storbritannia regulerer kryptovalutaer som digitale eiendeler og beskatter kapitalgevinster fra kryptohandel. Kryptobørser må overholde AML- og KYC-reguleringer.

Oppsummert

Selv om kryptovaluta har eksistert siden 2009. Er det fortsatt mye som gjenstår, og myndigheter å regulatorer. Jobber fortsatt med å finne måter å regulere bruken av krypto på.

Forbrukere og bedrifter må beskyttes mot svindel, og forebyggende tiltak må implementeres for å bekjempe ulovlig bruk av kryptovaluta. Mange land gjør fremskritt, men det er en langsom og kontroversiell prosess. Ting tar tid, men det kommer glidende, nye løsninger, sakte men sikkert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *