Blockchain

Hvordan blockchain kan hindre valgfusk

Hvordan blockchain kan hindre valgfusk

Hvordan blockchain kan hindre valgfusk. Blockchain kan brukes så mye mer en til og bare handle kryptovaluta med. Blockchain teknologien har uante muligheter, og kan erstatte nesten alt av hva vi nå bruker innen overføring av opplysninger på en sikker, god og effektiv måte. Som det blant annet og har blitt skrevet om, i innlegget Blockchain-teknologien er Fremtiden helsevesenet. Det har og blitt skrevet om hvordan det kan brukes innen valg. Det kan brukes både innen lokal valg, stortingsvalg eller andre avstemninger.

Hvorfor Blockchain kan bli en god løsning i fremtiden

Hvorfor kan Blockchain teknologien, være en god løsning i fremtiden. Det har nylig vært lokalvalg, og ikke alt har gått like problemfritt. Man kan blant annet lese at hele 15 000 stemmer ble borte i femten timer, i en artikkel i VG, samt at det og har vært forsøkt og stemme valglister. Noe man kunne lese om på NRK sine sider. Dette er et resultat av at det er fysiske personer, som er involvert. Ved og digitalisere dette, så kan man og minske risikoen for menneskelig feil eller sabotasje. Det og gjemme lister, er en måte og forsøke å sabotere eller påvirke et valg. Noe som er helt ulovlig, men veldig vanskelig og avdekke og ta eventuelle syndebukker. Det og digitalisere dette, og ikke minst bruke en sikker teknologi kan være løsningen på og forhindre at noe lignende kan oppstå i fremtiden.

Fordeler

Det og bruke internett og blockchain teknologi. Gir et valg som ikke bare er sikkert, og anonymt men det er og umulig og manipulere. Det tar bort faren for menneskelig feil, lagring av opplysninger er hundre prosent sikkert og korrekt. Og stemme tellingen skjer automatisk, og man kan følge med på valget for hver eneste stemme som kommer inn. Uten behov for menneskelig aktivitet, noe som gjør at man kan utelukke menneskelig feil.

Ny metode

Det er en relativt ny metode og måte å tenke på. Blockchain, teknologien blir nok ikke brukt for det kommende stortingsvalget. Det kreves mye tilretteleggelse, og ikke minst, så må mennesker være godt kjent med både blockchain teknologien og måten den blir brukt på. Men at det er en god metode å teknologi, som kan være aktuell for den vanlige og tradisjonelle måten vi har brukt, fremt til i dag. Det er absolutt sikkert.

Hvordan unngås feil ved og bruke Blockchain teknologi

Det at feil kan unngås, ved å bruke blockchain teknologi, fremfor tradisjonell eller annen teknologi er mange. Her er noen av de:

Nummer 1

Blockchain teknologien veldig sikker. Det er ikke mulig og manipulere noe som helst, utenfra og inn. Det og hacke en blockchain er tilnærmet umulig. Den består som skrevet tidligere i dette innlegget. Menneskelig feil, med tanke på feil av telling av stemmer, eller at stemme og valgsedler kan komme bort er noe som ikke er til stedet når man bruker blockchain teknologi. Avgi stemme i fra sin egen stue. Man trenger heller ikke å være i hjemkommunen sin. Man er kun avhengig av å ha sin unike kode, som viser din tilhørighet i kommunen og gir større fleksibilitet og en teknologi som også har en høyere sikkerhet. Det finnes og andre løsninger, som jeg kommer tilbake til lengre nede.

Nummer 2

Teknologien gir muligheten til at du avgir din stemme, hundre prosent anonymt selv om at den vil bli hundre prosent korrekt. Din kode/adresse vil ikke være mulig og spore opp mot person. Men din stemme vil bli registret.

Nummer 3

Stemmetellingen skje for hver stemme som blir avgitt, fortløpende. I motsetning til i dag, hvor hver stemme må telles automatisk. Og resultatet vil være ferdig opptalt, i det øyeblikket siste stemme er sendt inn, eller fristen for og kunne stemme er ute. Dette vil også gjøre det mer effektivt, og man trenger ikke å vente på at for eksempel person stemmene skal telles opp i ettertid. Man får en avklaring, ryddig og oversiktlig resultat fortløpende. Noe som igjen, bidrar til at det ikke er noen fare for misforståelser, eller at mandat forskjeller som blir påvirket av person stemmer uavhengig av parti. Som ofte kommer under opptelling av personstemmer. Med andre ord, så blir det et korrekt resultat både når det gjelder parti, og personstemmer fortløpende. Noe som gjør at befolkningen ikke trenger og vente i flere dager, på det endelige ferdige resultatet.

Hvordan valg kan avholdes

Det finnes mange måter man kan avholdet et valg som er basert på blockchain teknologien. Sikkerheten er alfa omega å er hundre prosent avgjørende. Og alt må først vurderes, så prøves ut. Noen av måtene et valg når det gjelder blockhain kan gjøres på er

Web 3 og valglokaler

Man kan avholde valg, på samme måte som det nå gjøres. Ved og benytte seg av web 3 teknologi og vanlige stemmelokaler. Men bortsett fra at det er valgsedler, så er dette blitt digitalisert. Og man bruker da i web 3 teknologien og bokkjede teknologien. Hvorfor kan dette gi en større fordel en tradisjonelle valg? Det er av de overnevnte grunnene. Ingen stemmer kan komme bort, ingen valgsedler kan komme bort. Og man får en automatisk fortløpende opptelling

Trenger ikke å være i hjemkommunen

Nå må man være i hjemkommunen om man skal stemme. Blir et valg gjennomført og blockchain teknologien brukt. kan man gjennomføre valget, uavhengig av hvilken kommune man er i. Siden man har sin egen nøkkel, som blir automatisk registrert.

Mobil og data

Dette er kanskje den faktoren som er mest sårbar om man skal velge og benytte seg av blockchain teknologien. Ut i fra hvordan det fungerer i dag. Selv om at det er umulig og hacke en blockchain, så er det allikevel ikke umulig og hacke en mobiltelefon eller datamaskin. MEN, det gir allikevel en mulighet til å logge seg på en blockchain eller fildelingssystem som er umulig og hacke. Det som er faren her, er om at din telefon hvor den informasjonen ligger kan bli stjålet. Det er utfordringen som ligger til grunn, om man skal kunne åpne for muligheten og stemme i fra sin egen stue eller hytte om man ønsker.

Det kan allikevel bli sikre løsninger når det gjelder og stemme ved valg i fremtiden.

Større valgdeltakelse

Ved og kunne stemme, i fra sin egen stue. Eller hvor man befinner seg i verden når man kan avgi sin stemme i valget, i fra sin egen mobiltelefon, eller datamaskin kan føre til en mye større valgdeltakelse. Det er fordi, at det er lettere tilgjengelig. Mange kan være bortreist på grunn av enten jobb eller ferie. Samt at det kan bli lettere og kapre «sofavelgere». Det er mange som ikke «orker» og dra til et stemmelokale, dette vil gjøre det lettere for de og avgi sin stemme. Samt de som opprinnelig ikke var tenkt på og stemme, som også kan henge sammen med de som ikke «orker og stemme». Når det da blir mer lettvint, og mer tilgjengelig. Være en faktor som bidrar til, at de også gjør sitt bidrag. I og si sin mening, når det gjelder valg.

Fremtiden

Dette er en teknologi, som ikke kommer til og bli brukt i morgen. Det er og viktig at det er mennesker som forstår teknologien, som legger til rette for at mennesker skal kunne bruke blockhain til og stemme under valg. Ikke minst så bør også menneskene som bruker teknologien forstå hvordan man bruker den og hva blockchain teknologien virkelig er. Per dags dato, så vet de færreste av «Ola Nordmann» hvordan den fungerer. Og mange baserer sitt syn på denne teknologien, dessverre bare på myter.

Mer demokoratisk samfunn

Blockchain teknologien kan allikevel gi et større, bredere og mer demokratisk samfunn. Hvor menneskene kan være med på og bestemme mer, og være med på å ta viktige avgjørelser. Siden denne teknologien, krever mindre menneskelig bidrag. Den gjør valg og valgdeltakelse mer effektivt, automatisert og nøyaktig. Kan for eksempel slik som avgjørelser som Acer avtalen som ble inngått, hvor mange mener det burdet være en folkeavstemning i stedet for politisk vedtak. Bli gjort via blockchain teknologi. Det vil være lettere og avholdet avstemninger og flertallet av befolkningen får frem sine meninger om enkeltsaker i store avgjørelser som og gi bort norsk suverenitet til utlandet. Dette er bare et eksempel. Men denne teknologien, vil være med på å gjøre det lettere å avholdet folkeavstemninger.

Ny teknologi

Det er en ny teknologi, og det kreves mye kunnskap, tilpasning, utprøving og planlegging for å få det til. Det er viktig at det går knirkefritt, og dessverre så er nok ikke den nødvendige kunnskapen hos de folkevalgte kommet like langt som hos de mest oppdaterte menneskene som har begynt og tatt i bruk teknologien enda. Men at man alle rede nå, kan og bør begynne å tenke i disse baner. Det er noe som man allikevel kan og bør gjøre. Fremtiden er kommet for og bli, og kan man gi større makt til befolkningen og samfunnet mer demokratisk. Er det ingen grunn, til at dette kan bli en realitet i fremtiden.

Demokrati

Kanskje kan Blockchain-teknologien bidra til å øke valgdeltakelsen, slik at flere stemmer. Dette kan også hindre valgfusk. Med andre ord betyr det at verden blir enda mer demokratisk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display