Hva er

Hva er Kryptografi

Hva er Kryptografi

Historien bak kryptografi kan spores tilbake til antikken, hvor militære stater brukte det til å sende hemmelige beskjeder i krigstider. Den mest kjente teknikken fra denne perioden er Caesar-kryptering, hvor hver bokstav i meldingen ble erstattet med en bokstav et visst antall steg fremover i alfabetet. For eksempel, «HELLO» ville bli kryptert til «KHOOR» med en skyv av 3. Selv om denne metoden var enkel, var den effektiv for å forvirre uautoriserte øyne som forsøkte å avdekke innholdet i meldingen.

I dag bruker vi mye mer sofistikerte krypteringsalgoritmer som er basert på matematiske beregninger. Moderne kryptering kan deles inn i to hovedtyper: symmetrisk og asymmetrisk kryptering.

Symmetrisk kryptering involverer bruk av en felles hemmelig nøkkel både for å kryptere og dekryptere data. Denne metoden er raskere og mer effektiv, men krever at den felles nøkkelen holdes hemmelig og sikkert. Derfor brukes symmetrisk kryptering ofte for å kryptere store datamengder, for eksempel filer eller hele harddisker.

Hva er Kryptografi, i dag.

Kryptografi er en vitenskap som omhandler beskyttelse av informasjon ved hjelp av koding og dekoding.

Hovedformålet er å sikre at bare de autoriserte individene kan lese og forstå informasjonen, og forhindre at uautoriserte personer får tilgang til den.

Dette er spesielt viktig i dagens digitale verden, der vi deler store mengder sensitiv informasjon via internett og andre digitale kanaler.

Det er to hovedtyper kryptografi

Symmetrisk og asymmetrisk. Symmetrisk kryptografi bruker samme nøkkel både for koding og dekoding av informasjon. Dette betyr at både avsender og mottaker må ha den samme nøkkelen for å kunne kommunisere sikkert.

Symmetrisk kryptografi

Symmetrisk kryptografi er som å ha en enkelt nøkkel som fungerer som både en lås og en nøkkel for å åpne den. Vi kaller denne nøkkelen «hemmelig nøkkel.»

 1. Hemmelig nøkkel: Tenk på denne nøkkelen som en spesiell tryllestav som kan låse ting og åpne dem igjen. Hvis du vil sende en hemmelig melding til noen, bruker du denne nøkkelen til å «låse» meldingen din.
 2. Deling av nøkkel: For at mottakeren skal kunne «åpne» eller «låse opp» meldingen, må du også dele den hemmelige nøkkelen med dem på en sikker måte. Det er som å gi en identisk tryllestav til vennen din slik at de kan åpne den låste meldingen.

Det spesielle med symmetrisk kryptografi er at både avsenderen og mottakeren må kjenne til den samme hemmelige nøkkelen. Dette gjør at de kan kommunisere trygt og hemmelig. Imidlertid er delingen av den hemmelige nøkkelen en utfordring, fordi den må overføres på en sikker måte for å unngå at uautoriserte personer får tilgang til den.

På denne måten fungerer symmetrisk kryptografi som en trygg tryllestav, som både avsenderen og mottakeren kan bruke til å låse og åpne meldinger. Så lenge de har den samme nøkkelen, kan de trygt dele hemmeligheter uten at andre kan forstå dem.

Asymmetrisk kryptografi

Assymetrisk kryptografi er som å ha to forskjellige nøkler for en lås. Vi kaller dem en «låseopp-nøkkel» og en «låse-lås-nøkkel.»

 1. Låseopp-nøkkelen (Offentlig nøkkel): Dette er som en nøkkel som alle kan se. Den brukes til å låse ting. Hvis du vil sende en hemmelig melding til noen, bruker du denne nøkkelen til å «låse» meldingen din, og deretter sender du den.
 2. Låse-lås-nøkkel (Privat nøkkel): Dette er som en hemmelig nøkkel som bare du kjenner til. Den brukes til å «låse opp» ting som allerede er låst. Når mottakeren får den låste meldingen din, bruker de sin private nøkkel for å «låse opp» meldingen og lese den.

Det spesielle med asymmetrisk kryptografi er at bare mottakeren som har den private nøkkelen, kan åpne og lese den låste meldingen. Selv om alle kan se den offentlige nøkkelen som ble brukt til å låse meldingen, er det veldig vanskelig for noen å finne ut den private nøkkelen som kan låse den opp.

På denne måten kan folk trygt sende hemmelige meldinger til hverandre uten å bekymre seg for at andre skal kunne lese dem. Det er som å ha en smart og trygg lås med to forskjellige nøkler, der en nøkkel er kjent for alle, mens den andre nøkkelen er en godt bevart hemmelighet!

RSA Kryptografi

 1. RSA-kryptografi:
 • RSA er en form for asymmetrisk kryptografi, også kjent som offentlig nøkkel-kryptografi.
 • Den bruker et nøkkelpar, bestående av en offentlig nøkkel (PK) og en privat nøkkel (SK). Den offentlige nøkkelen kan deles med alle, mens den private nøkkelen holdes hemmelig.
 • RSA brukes vanligvis til kryptering, digital signering og autentisering. Den offentlige nøkkelen brukes til å kryptere meldinger, mens den private nøkkelen brukes til å dekryptere de krypterte meldingene.
 • Prosessen med å generere nøkkelpar og utføre kryptering/ dekryptering kan være mer ressurskrevende sammenlignet med symmetrisk kryptografi.

Bruksområder

RSA-kryptografi, symmetrisk kryptografi og asymmetrisk kryptografi har ulike bruksområder på grunn av deres unike egenskaper og funksjonalitet. Her er typiske situasjoner der hver type kryptografi brukes:

RSA-kryptografi (Asymmetrisk kryptografi)

 • Bruksområde: RSA er spesielt egnet for situasjoner der to parter ønsker å kommunisere trygt uten å ha delt en hemmelig nøkkel på forhånd.
 • Digital signering: RSA brukes ofte til å opprette digitale signaturer for dokumenter og meldinger. Den private nøkkelen brukes til å signere, og den offentlige nøkkelen brukes til å verifisere signaturen. Dette sikrer at meldingen ikke er endret av uautoriserte parter og at den kommer fra den forventede avsenderen.
 • Sikre nøkkelutvekslinger: RSA brukes også til å sikkert utveksle symmetriske nøkler mellom avsender og mottaker i en symmetrisk krypteringssesjon.

Symmetrisk kryptografi

 • Bruksområde: Symmetrisk kryptografi brukes vanligvis i situasjoner der hastighet og effektivitet er viktig, for eksempel kryptering av store mengder data og sikring av datatransmisjoner i sanntid.
 • Kryptering av store datamengder: Symmetrisk kryptografi er raskere og mindre ressurskrevende enn asymmetrisk kryptografi, noe som gjør den ideell for å kryptere og dekryptere store datamengder, for eksempel filer og databaser.
 • Beskyttelse av nettverkstrafikk: Symmetrisk kryptografi brukes ofte til å kryptere nettverkstrafikk og sikre kommunikasjon mellom enheter i et nettverk, for eksempel mellom en nettleser og en nettside (HTTPS-protokoll).

Asymmetrisk kryptografi

 • Bruksområde: Asymmetrisk kryptografi, som RSA, brukes primært til sikkerhetsfunksjoner som kryptering og digital signering i situasjoner der nøkkelutveksling og autentisering er kritisk.
 • Sikker nøkkelutveksling: Den asymmetriske natur av denne kryptografien gjør det mulig for sikker utveksling av nøkler, uten at avsender og mottaker trenger å dele den hemmelige nøkkelen på forhånd.
 • Kryptering av sensitiv informasjon: Asymmetrisk kryptografi brukes til å kryptere sensitive data, for eksempel passord og personlige opplysninger, for å sikre at kun den riktige mottakeren kan dekryptere og lese dem.

I praksis

I praksis brukes ofte både asymmetrisk og symmetrisk kryptografi sammen for å oppnå en balanse mellom sikkerhet og effektivitet. Asymmetrisk kryptografi brukes til nøkkelutveksling og digitale signaturer, mens symmetrisk kryptografi brukes til selve krypteringen av data. Dette gjør det mulig å kombinere fordelene med begge metoder og oppnå en sikker og effektiv krypteringsprosess.

Kryptografi og blockchain

Kryptografi og blockchain er to nøkkelelementer som arbeider sammen for å sikre at data er trygge, pålitelige og uforanderlige på en desentralisert plattform. La oss se hvordan de fungerer sammen:

Kryptografi i blockchain. Kryptografi er kunsten å omforme data til en uleselig form for å beskytte det mot uautorisert tilgang. I blockchain brukes kryptografi på flere måter:

Hashfunksjoner

Hashfunksjoner er kryptografiske algoritmer som tar inn data av vilkårlig størrelse og produserer en fast lengde unik representasjon av dataene, kalt en hash. De brukes til å sikre integriteten til dataene på blockchain. Når dataene endres, vil hash-verdien endres dramatisk, og det blir lett å oppdage uautoriserte endringer.

Kryptografiske nøkler

Blockchain bruker både symmetriske og asymmetriske kryptografiske nøkler for å sikre transaksjoner og tilgang til data. For eksempel bruker blockchain asymmetrisk kryptografi som RSA for å lage nøkkelpar. En offentlig nøkkel for å kryptere data og en privat nøkkel for å dekryptere data.

Blockchain

Blockchain er en desentralisert og distribuert digitalt hovedbokssystem. Det består av en sammenkobling av blokker som inneholder data. Hvo hvert blokk er koblet til den forrige ved hjelp av en kryptografisk hash av den forrige blokken. Hvert blokk inneholder en kryptografisk sikret transaksjonshistorikk, som gjør at alle deltakere i nettverket kan verifisere gyldigheten av transaksjonene.

Desentralisering

I stedet for å ha en sentral autoritet (som en bank) som er ansvarlig for å validere transaksjoner, er blockchain desentralisert. Noe som betyr at alle deltakerne i nettverket har en kopi av hele hovedboken. Transaksjonene blir validert og bekreftet av et konsensus blant deltakerne, som sikrer at dataene er pålitelige og autentiske.

Uforanderlighet

Blockchain er designet for å være uforanderlig. Noe som betyr at dataene som er lagret i blokkene, ikke kan endres eller slettes uten at det blir oppdaget av nettverket. Dette oppnås ved bruk av kryptografiske hashfunksjoner og den sammenkoblede strukturen til blokkene.

Sammen fungerer kryptografi og blockchain

Sammen fungerer kryptografi og blockchain for å skape en sikker, gjennomsiktig og pålitelig plattform for å lagre og utveksle data. Kryptografien beskytter dataene mot uautorisert tilgang og sikrer at transaksjonene er ekte. Mens blockchain-teknologien muliggjør desentralisert verifikasjon og uforanderlighet av dataene. Dette gjør blockchain til en revolusjonerende teknologi som finner anvendelse i en rekke bransjer. Inkludert finans, helsevesen, logistikk, eiendom, og mye mer.

Utfordringer og begrensninger

Selv om kryptografi er en viktig sikkerhetsmekanisme, er det ikke uten utfordringer og begrensninger. En av de viktigste utfordringene er sikkerhetsrisikoen ved ikke å håndtere nøklene riktig. Hvis en nøkkel kommer på avveie, kan angripere kunne dekryptere all informasjon kryptert med den nøkkelen. Derfor er det viktig å ha sterke og trygge metoder for håndtering og oppbevaring av nøklene.

En annen begrensning ved kryptografi er at det kan være ressurskrevende og påvirke ytelsen til systemer. Krypterings- og dekrypteringsprosesser kan være tid- og ressurskrevende, spesielt ved behandling av store mengder data. Dette kan påvirke ytelsen til systemer og føre til forsinkelser i kommunikasjon og behandling av informasjon.

Fremtiden

I fremtiden vil kryptografi fortsette å spille en viktig rolle i sikring av informasjon og kommunikasjon. Med den økende mengden dataoverføring og digitalisering vil behovet for sikker kommunikasjon og informasjonsbeskyttelse bare øke. Dette vil sannsynligvis føre til utvikling av stadig mer sofistikerte krypteringsmetoder. Et annet viktig tema som vil få økt fokus er kvantesikker kryptografi. Med fremgang innen kvantedatamaskiner. Blir det viktig å utvikle robuste og kvantesikre kryptografiske algoritmer for å sikre informasjonen mot fremtidige angrep. Samtidig vil forbedringer i autentiseringsteknologier, som bruk av biometri, også spille en rolle i den fremtidige utviklingen av kryptografi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display