Krypto NyheterKryptovaluta

SEC Anser Disse 68 Kryptovalutaene som Verdipapirer

SEC Anser Disse 68 Kryptovalutaene som Verdipapirer

SEC Anser Disse 68 Kryptovalutaene som Verdipapirer. Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) har nå klassifisert 68 kryptovalutaer som verdipapirer. Listen inkluderer store markedsverdi-mynter som BNB, Cardano og Solana, samt flere mindre tokens som Amp, DerivaDAO og Mirror Protocol.

Kriteriene for hva som utgjør et verdipapir ble først skissert i Howey-testen for nesten et århundre siden. Generelt sett er et verdipapir ethvert finansielt instrument som kan brukes til å skaffe kapital og kan omsettes. SEC mener at de fleste kryptovalutaer faller innenfor verdipapirklassifiseringen, med unntak av Bitcoin, som anses som en råvare. Ethereum, en annen stor digital eiendel, har blitt vurdert som «tilstrekkelig desentralisert» av SEC og er derfor ikke et verdipapir.

En kort historie om SEC-søksmål mot kryptovalutaprosjekter

Den finansielle reguleringsmyndigheten, Securities and Exchange Commission (SEC), har i årenes løp anlagt en rekke søksmål mot blokkjedeselskaper. Disse søksmålene dreier seg ofte om anklager om at selskapene har solgt uregistrerte verdipapirer. SEC har særlig fokusert på Initial Coin Offerings (ICOs), hvor selskaper tilbyr nye digitale mynter til investorer. Mange av disse sakene har resultert i betydelige bøter og restriksjoner for selskapene involvert, og dermed har hatt en avskrekkende effekt på bransjen. Videre har disse bøtene og restriksjonene ført til økt bevissthet om viktigheten av å overholde verdipapirlover.

Gjennom disse søksmålene har SEC søkt å klargjøre hvordan eksisterende verdipapirlover gjelder for kryptovalutaer og blokkjedeprosjekter, og derfor har dette vært viktig. Enkelte saker, som de mot Telegram og Kik Interactive, har vært spesielt betydningsfulle, og disse sakene har bidratt til å definere hva som utgjør et verdipapir i kryptomarkedet. Resultatene av disse søksmålene har formet det regulatoriske landskapet for kryptovaluta, og satt presedens for hvordan fremtidige prosjekter må navigere i et stadig strengere regelverk.

Den første saken hvor SEC saksøkte etter ICO-boomen

Etter boomen av Initial Coin Offerings (ICOs) som tiltrakk seg betydelig oppmerksomhet, var SECs første store søksmål mot et kryptovalutaprosjekt mot selskapet The DAO i 2017. The DAO, en desentralisert autonom organisasjon, samlet inn omtrent 150 millioner dollar gjennom en ICO i 2016. SEC hevdet at The DAO hadde solgt uregistrerte verdipapirer til investorer, noe som utløste et skred av regulatoriske tiltak mot lignende prosjekter.

Dette søksmålet markerte en viktig milepæl i kryptovalutamarkedets historie. Det var første gang SEC tydelig uttalte at digitale tokens kunne betraktes som verdipapirer under amerikansk lovgivning. Denne avgjørelsen tvang mange andre prosjekter til å revurdere sine juridiske strategier og implementere tiltak for å overholde verdipapirlover. Det var en tydelig advarsel fra SEC om at de ville gripe inn mot uregistrerte verdipapirtilbud i kryptomarkedet, noe som hadde en stor innvirkning på fremtidige ICOer og blokkjedeselskaper.

Et klart skille Mellom Verdipapirer og Råvarer i Kryptomarkedet

SEC’s Klassifisering av Kryptovalutaer

SEC mener at de fleste kryptovalutaer faller innenfor klassifiseringen av verdipapirer. Dette innebærer at de må følge strenge regulatoriske krav. Dette har ført til en rekke søksmål og håndhevingsaksjoner mot kryptoselskaper som ikke har registrert sine tilbud som verdipapirer. SECs standpunkt er at de fleste tokens utstedt gjennom Initial Coin Offerings (ICOs) utgjør investeringskontrakter og dermed faller under verdipapirlovgivningen. Denne tilnærmingen har skapt betydelig usikkerhet i markedet. Mange prosjekter har måttet justere sine strukturer og prosedyrer for å etterleve disse kravene.

Unntak: Bitcoin og Ethereum

Imidlertid har SEC gjort unntak for visse digitale eiendeler. Bitcoin er et fremtredende eksempel som klassifiseres som en råvare, ikke et verdipapir. Dette skyldes dets desentraliserte natur og mangel på en sentral utsteder. Ethereum, en annen stor digital eiendel, har også blitt vurdert som «tilstrekkelig desentralisert» av SEC. Dermed faller heller ikke Ethereum under verdipapirlovgivningen.

Betydningen av SECs Holdning

Denne distinksjonen gir Ethereum en unik posisjon i markedet. Ethereum kan operere uten de samme regulatoriske byrdene som mange andre kryptovalutaer står overfor. SECs holdning til Ethereum har blitt et viktig referansepunkt. Det hjelper andre prosjekter med å forstå og navigere det regulatoriske landskapet.

Forskjellen

Forskjellen mellom klassifiseringen av kryptovalutaer som verdipapirer eller råvarer har stor innvirkning på hvordan de reguleres. Mens mange kryptovalutaer må navigere strenge regler som verdipapirer, har Bitcoin og Ethereum unike fordeler som råvarer. Dette gir dem en fordel i markedet og gir et klart eksempel for andre prosjekter å følge.

Den fullstendige listen over kryptoverdier ifølge SEC

Fra og med 2018, med det første søksmålet fra SEC som anklaget aktører i kryptobransjen for å bryte føderale verdipapirlovgivninger, har SEC nevnt 68 mynter og tokens i ulike rettslige prosesser. Denne listen representerer kryptoverdiene som verdipapirtilsynet har klassifisert som verdipapirer i sine håndhevingsaksjoner. Her er den fullstendige listen over kryptoaktiva som er verdipapirer ifølge verdipapirregulatoren.

Cryptocurrency Ticker Market Cap Date
AirToken AIR Not trading November 2018
Algorand ALGO $837 million April 2023
Amp AMP $82.7 million August 2022
Axie Infinity AXS $414.6 million June 2023
Beaxy Token BXY Not trading March 2023
Binance USD BUSD $4.3 billion February 2023
BitConnect BCC Not trading May 2021
BitTorrent BTT $440 million March 2023
BNB BNB $37.8 billion June 2023
Cardano ADA $8.7 billion June 2023
Chiliz CHZ $479 million June 2023
Cosmos ATOM $2.9 billion June 2023
COTI COTI $53.8 million June 2023
DASH DASH $360 million June 2023
Decentraland MANA $631 million June 2023
DerivaDAO DDX $7.7 million August 2022
DFX Finance DFX No data August 2022
DragonChain DRGN $2.1 million August 2022
Ducat DUCAT Not trading November 2022
EthereumMax EMAX No data October 2022
Filecoin FIL $1.58 billion May 2023
Flow FLOW $468 million June 2023
FTX Token FTT $305 million December 2022
Hydro HYDRO $0.26 million September 2022
IHT Real Estate IHT $0.11 million April 2023
Internet Computer ICP $1.76 billion June 2023
Kin KIN $13 million June 2019
Kromatica KROM $1.9 million August 2022
LBRY Credits LBC $5.3 million May 2018
Liechtenstein Cryptoasset Exchange LCX $38.3 million August 2022
Locke LOCKE No data April 2023
Luna LUNA $171.6 million February 2023
Mango MNGO $20.1 million January 2023
Meta 1 Coin META1 No data August 2020
Mirror Protocol MIR $6.1 million February 2023
Monolith TKN $2.2 million April 2023
Naga NGC $6.7 million April 2023
Near NEAR $1.15 billion June 2023
Nexo NEXO $342 million June 2023
OMG Network OMG $75.9 million April 2023
Paragon PRG No data November 2018
Polygon MATIC $4.83 billion June 2023
Power Ledger POWR $59.9 million August 2022
Rally RLY $39.3 million August 2022
Rari Governance Token RGT $4.68 million August 2022
Real Estate Protocol IHT $0.10 million April 2023
Salt Lending SALT $3.23 million September 2022
Solana SOL $6.41 billion June 2023
Telegram’s Gram* TON No data October 2019
Terra USD UST $116.9 million February 2023
The Sandbox SAND $717 million June 2023
Tron TRX $6.35 billion March 2023
Voyager Token VGX $30.3 million June 2023
XRP XRP $25.1 million December 2020
XYO Network XYO $19.1 million August 2022

Søksmål i kryptomarkdet

ICO-boomen i 2017 og 2018

Initial Coin Offerings (ICOs) ble ekstremt populære i 2017 og 2018, med selskaper som samlet inn milliarder av dollar gjennom salg av digitale tokens. Denne boomen tiltrakk seg raskt SECs oppmerksomhet, som begynte å undersøke om disse tokens skulle klassifiseres som verdipapirer. SECs første store inngrep var mot The DAO i 2017, hvor de konkluderte med at DAO-tokens var uregistrerte verdipapirer. Dette markerte starten på en rekke søksmål mot andre ICO-prosjekter og satte en presedens for hvordan tokens skulle behandles under verdipapirlovgivningen.

SEC mot Ripple

En av de mest profilerte sakene er SECs søksmål mot Ripple Labs, selskapet bak kryptovalutaen XRP. I desember 2020 anklaget SEC Ripple for å ha gjennomført et uregistrert verdipapirtilbud på over 1,3 milliarder dollar gjennom salget av XRP. Ripple har hevdet at XRP er en valuta, ikke et verdipapir, og har kjempet mot anklagene i retten. Utfallet av denne saken vil ha betydelige implikasjoner for hele kryptomarkedet, spesielt for hvordan andre tokens kan bli regulert i fremtiden.

SEC-søksmål mot Binance og Coinbase

I nyere tid har SEC rettet søkelyset mot to av de største kryptobørsene, Binance og Coinbase. I juni 2023 ble begge børsene saksøkt av SEC for brudd på verdipapirlovgivningen. Anklagene mot Binance inkluderer ulovlig tilbud og salg av verdipapirer, samt misbruk av kundeaktiva. Coinbase står overfor lignende anklager om å ha operert en uregistrert verdipapirbørs. Disse søksmålene signaliserer SECs intensjon om å stramme grepet om kryptomarkedet og sikre at aktører følger gjeldende lovverk.

Gjennom disse sakene viser SEC sitt engasjement for å beskytte investorer og opprettholde integriteten i finansmarkedene, samtidig som de navigerer de komplekse juridiske utfordringene som kryptovalutaer representerer.

Oppsummert

SEC’s aktive håndheving av verdipapirlovgivningen mot kryptovalutaprosjekter har skapt betydelig innvirkning på bransjen. Fra ICO-boomen i 2017 og 2018 til de høyprofilerte søksmålene mot Ripple, Binance og Coinbase, har SECs handlinger tvunget aktører i kryptomarkedet til å revurdere sine forretningsmodeller og etterlevelse av regelverk. Selv om noen prosjekter har funnet måter å tilpasse seg, fortsetter mange å møte juridiske utfordringer. Det regulatoriske landskapet for kryptovalutaer er i stadig utvikling, og utfallet av disse søksmålene vil sannsynligvis forme fremtiden for digitale eiendeler. Investorer og selskaper må være oppmerksomme på den juridiske rammen og være forberedt på å navigere i et stadig strengere regulatorisk miljø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display