Krypto Nyheter

Nesten to milliarder mennesker har ikke bankkonto

Nesten to milliarder mennesker har ikke bankkonto

Nesten to milliarder mennesker har ikke bankkonto. I en verden preget av avanserte digitale finansielle tjenester kan det virke som om alle har en bankkonto. Imidlertid viser ferske rapporter fra Verdensbanken en annen virkelighet. Nesten 1,7 milliarder mennesker globalt sett er uten bankkonto, noe som tilsvarer omtrent en fjerdedel av verdens befolkning. Dette fenomenet kalles «uutbankede,». Og det indikerer at denne delen av den voksne befolkningen ikke bruker banker eller finansinstitusjoner i det hele tatt.

De Fem Mest Uutbankede Landene i Verden

En nylig studie utført av Merchant Machine. En britisk forskningsplattform som har avdekket at Marokko, Vietnam, Egypt, Filippinene og Mexico. Topper listen over de mest uutbankede landene i verden. I disse landene har over 60% av befolkningen ingen bankkonto. Globalt sett er situasjonen også alarmerende, med 50% av befolkningen i Midtøsten og Afrika som er finansielt ekskludert. Sør- og Mellom-Amerika følger med 38%, Øst-Europa med 33%, og Asia-Stillehavsområdet med 24%. Selv i de mest utviklede regionene er andelen uutbankede mennesker betydelig, med 21% i Nord-Amerika.

Ulikhet i Finansiell Inkludering

Det er ingen tvil om at det er en økende forskjell mellom utviklede og utviklingsland når det gjelder finansiell inkludering. Ifølge FNs rapport om finansiering for bærekraftig utvikling for 2021. Har utviklede land 94% av voksne med en bankkonto, mens i utviklingsland er tallet bare 63%. Den kjønnsmessige ulikheten i finansiell inkludering er også tydelig, da 72% av voksne menn. Globalt sett har en bankkonto, sammenlignet med bare 65% av kvinner.

Hvorfor Er Mange Uutbankede?

Årsakene til at så mange mennesker forblir uutbankede er komplekse. I noen tilfeller skyldes det mangel på midler. For eksempel, i Filippinene: Hvor det er en høy andel uutbankede individer, oppgir flertallet (60%) ‘manglende penger’ som hovedårsaken til sin uutbankede status. De resterende 21% oppgir at de ikke har behov for en bankkonto, mens 18% sier at de mangler nødvendig dokumentasjon.

Men det er viktig å merke seg at det ikke bare er de aller fattigste som er uutbankede. Faktisk kommer bare halvparten av de uutbankede fra de 40% fattigste husholdningene i økonomien. Andre faktorer som påvirker inkluderer kostnaden for kontoer og avstanden til nærmeste bank. Mangel på tillit til tradisjonelle banker er også en betydelig faktor, med 36% av uutbankede forbrukere som sier at de ikke stoler på banker.

Veien Mot Finansiell Inkludering

Selv om situasjonen kan virke utfordrende, er det håp. Private selskaper innen finansteknologi (Fintech) spiller en stadig viktigere rolle i å gi tjenester til de uutbankede. Selskaper som PayPal, Chime, Cash App og Venmo tilbyr banklignende tjenester uten de tradisjonelle kostnadene og bekymringene knyttet til tradisjonelle banker. Fintech har allerede bidratt til å redusere kostnader for betalinger og øke tilgangen til kreditt.

Men finansiell inkludering er ikke bare et spørsmål om private initiativer. Regjeringer over hele verden må ta ledelsen og sette finansiell inkludering øverst på dagsordenen. Land som India har allerede implementert initiativer for universell digital identifikasjon, som Aadhaar og JDY-kontoer, som har hjulpet over 1,2 milliarder innbyggere med å få tilgang til finansielle tjenester. I andre regioner, som Sub-Saharisk Afrika, har støtte til mobile finansielle tjenester hjulpet til med å øke eierskapet av mobile pengekontoer fra 12% til 21%.

Sannheten er at løsninger for å bekjempe finansiell eksklusjon er tilgjengelige, men det krever et samarbeid mellom myndigheter, private sektor og samfunnet generelt. Det er på tide å handle, endre kursen og bevege seg i retning av en mer inkluderende økonomi hvor alle har tilgang til de grunnleggende finansielle tjenestene de trenger.

Kryptovaluta har dukket opp som en disruptiv kraft i det globale finansielle landskapet og tilbyr spennende muligheter for å løse problemet med finansiell inkludering. Her er hvordan kryptovaluta kan bidra til å gi banktjenester til de uutbankede:

Global Tilgjengelighet

Kryptovalutaer er desentraliserte og digitale, og de er tilgjengelige på internett. Dette gjør dem tilgjengelige for alle med en internettforbindelse, uavhengig av geografisk beliggenhet. Selv i områder der tradisjonelle banker er utilgjengelige, kan folk få tilgang til kryptovalutaer og utføre finansielle transaksjoner.

Lavere Transaksjonskostnader

Tradisjonelle banktjenester kan være kostbare, spesielt for de med lave inntekter. Kryptovalutaer tilbyr ofte lavere transaksjonsgebyrer, noe som gjør det mer økonomisk overkommelig for folk å sende penger, motta betalinger og utføre andre finansielle operasjoner.

Raskere Overføringer

Kryptovalutaer tillater raskere og grenseoverskridende overføringer sammenlignet med tradisjonelle banktjenester. Dette kan være avgjørende i nødsituasjoner og for de som er avhengige av rask tilgang til midler.

Finansiell Uavhengighet

Kryptovaluta gir en grad av finansiell uavhengighet, da den ikke er underlagt myndigheter eller sentrale banker. Dette kan være spesielt viktig i områder med ustabile økonomier eller politiske forhold.

Bankkontoalternativer

Kryptovaluta gir uutbankede en alternativ måte å oppbevare og forvalte sine midler. Selv uten tradisjonell bankkonto kan de opprette en kryptolommebok for å sikre sine verdier og delta i økonomiske transaksjoner.

Mikrofinans og Lån

Kryptovaluta plattformer og desentraliserte finansprosjekter gir muligheter for mikrofinans og lån uten behov for tradisjonelle kredittvurderinger. Dette kan hjelpe de uutbankede med å få tilgang til kapital for små virksomheter eller nødsituasjoner.

Identitet og Dokumentasjon

Kryptovaluta-prosjekter som bruker blockchain-teknologi kan hjelpe med å løse problemet med manglende dokumentasjon. Blockchain kan gi en sikker og uforanderlig måte å verifisere identiteter på, som er spesielt nyttig for de som mangler tradisjonelle identifikasjonspapirer.

Utviklingsland og Remitteringer

I utviklingsland kan kryptovalutaer hjelpe innvandrere og arbeidere i utlandet med å sende penger tilbake til sine hjemland på en kostnadseffektiv måte, og dette kan være livsviktig for mange familier som er avhengige av slike remitteringer.

Opplæring og Bevissthet

Opplæring og økt bevissthet om kryptovalutaer er avgjørende for å hjelpe de uutbankede til å forstå teknologien og hvordan de kan dra nytte av den. Dette krever innsats fra regjeringer, organisasjoner og samfunnet som helhet.

Teknologien har potensiale

Kryptovaluta er ikke uten utfordringer, inkludert volatilitet og sikkerhetsspørsmål. Imidlertid er det tydelig at denne teknologien har potensiale til å spille en positiv rolle i å inkludere de uutbankede i den globale økonomien. Gjennom samarbeid mellom myndigheter, organisasjoner og fintech-selskaper, kan vi arbeide for å øke bruken av kryptovaluta som et verktøy for økonomisk inkludering og sikre at alle har tilgang til de nødvendige finansielle tjenestene de trenger. Denne artikkelen er inspirert av yahoofinance

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display