Krypto Nyheter

Google oppdaterer retningslinjene for kryptovalutaannonsering for 2024

Google oppdaterer retningslinjene for kryptovalutaannonsering for 2024

Google oppdaterer retningslinjene for kryptovalutaannonsering for 2024. Søkemotoren og selskapet, Google har kunngjort betydningsfulle endringer i retningslinjene for annonsering av kryptovaluta som vil tre i kraft fra januar 2024. Disse oppdateringene er spesielt rettet mot annonsering av kryptovalutatrustmynter og vil gjelde globalt.

I en nylig kunngjøring oppfordrer Google annonsører til å være oppmerksomme på de kommende endringene og forberede seg på å overholde de nye kravene. Manglende overholdelse kan føre til kontoavslutning, og det er derfor viktig for annonsører å være oppdatert. For og tilpasse seg disse retningslinjene.

Nye retningslinjer for Cryptocurrency Coin Trusts

Endringene fokuserer spesifikt på annonsering av Cryptocurrency Coin Trusts. Som er finansielle produkter som gir investorer muligheten til å handle aksjer i trusts som inneholder betydelige mengder digital valuta. Disse trustene gir investorer en eierandel i kryptovaluta uten å ha direkte eierskap. Og de gir også en mulighet for diversifisering av porteføljen.

Globale implikasjoner

De nye retningslinjene for annonsering av kryptovalutatrustmynter trer i kraft den 29. januar 2024. Det er viktig å merke seg at disse endringene ikke bare gjelder for annonsering rettet mot USA. Men vil gjelde globalt for alle kontoer som annonserer for kryptovalutatrustmynter.

Sertifisering

Annonsører som retter seg mot det amerikanske markedet. Kan fremdeles markedsføre kryptovalutatrustmynter, forutsatt at de overholder spesifikke retningslinjer. Som er beskrevet i de oppdaterte kravene og at de oppnår sertifisering fra Google. Dette understreker viktigheten av å være nøye oppmerksom på detaljene og ta nødvendige skritt for å sikre overholdelse.

Advarsler og tiltak

Google har annonsert at de vil vedta en advarselsmetode før de eventuelt suspendere en konto som ikke overholder de nye retningslinjene. Annonsører vil få en advarsel minst syv dager før en potensiell kontoavstengning. Denne perioden gir annonsører anledning til å rette opp eventuelle overholdelsesproblemer og følge de reviderte retningslinjene.

Viktigheten av å overholde lokale lover

I tillegg til de oppdaterte retningslinjene minner Google annonsører om deres forpliktelse til å overholde lokale lover der annonsene rettes. Dette understreker viktigheten av å ha et grundig kjennskap til lokale regelverk for å sikre fullstendig overholdelse.

Frist for endringer i retningslinjer

For annonsører som opererer innen kryptovalutatrustmynter, er fristen for å tilpasse seg de nye retningslinjene satt til 29. januar 2024. Det oppfordres sterkt til å henvise til Googles dokumentasjon om «Om sertifisering for begrensede finansielle produkter» for ytterligere veiledning.

Oppsummert

Med disse kommende endringene. Er det avgjørende for annonsører innen kryptovaluta å være oppmerksomme på oppdateringene, forberede seg på å overholde de nye retningslinjene. Og sikre at de har riktig sertifisering for å kunne fortsette annonseringen av Cryptocurrency Coin Trusts på Google-plattformen.

Annonsører oppfordres til å henvise til Googles dokumentasjon om «Om sertifisering for begrensede finansielle produkter. Den kan leses her

Les hele kunngjøringen i fra Google her

One thought on “Google oppdaterer retningslinjene for kryptovalutaannonsering for 2024

  • Jan Vidar Morewood

    Galskap satt i system!

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *