Krypto ABC

Flytte prisen på en kryptovaluta

Flytte prisen på en kryptovaluta

Flytte prisen på en kryptovaluta. Det er mange ting som kan skje i kryptomarkedet så fremt som i andre markeder. En analyse er kun en analyse. Men alt går på forhåpninger, forventinger og resultater. I kryptomarkedet som i aksjemarkedet så reagerer det på hendelser og nyheter.

Offentlige uttalelser av profilerte mennesker

Hvis en profilert person, for eksempel en kjendis, næringslivsleder eller politiker, gir en positiv eller negativ uttalelse om en bestemt kryptovaluta, kan det påvirke investorenes tillit og dermed prisen. Hvis noen med høy troverdighet støtter en kryptovaluta, kan det skape etterspørsel og dermed bidra til å øke prisen. Omvendt kan negative uttalelser føre til salgspress og dermed senke prisen.

Profilerte mennesker og selskaper får flyttet det, ved og skape optimisme eller pessimisme. Og det finnes det et veldig godt eksempel på nå, det skjedde uten at det ble sagt et eneste ord også. Det var Elon Musk som eier twitter.

Han gjorde det ganske så fint, i stillhet men alle fikk det med seg. Når han har kontroll over et selskap, brukte han dette til og få om ikke kontroll men i hvert fall flytte og gi en kryptovaluta et kraftig prishopp og øke verdien på en kryptovaluta. Og det er Dogecoin. Dogcoin fikk seg en kraftig oppgang på grunn av at han forandret twitterlogoen. Han byttet ut den berømte twitter fuglen med logoen til Dogecoin, og fikk den til og gjøre et byks på over 30 prosent.

Sosiale medier

Profilerte personer har ofte stor følgerskare på sosiale medier, og deres innlegg og anbefalinger kan ha stor innvirkning på kryptovalutamarkedet. Hvis en kjent person promoterer eller nevner en bestemt kryptovaluta i sine innlegg, kan det føre til økt interesse og etterspørsel, som igjen kan påvirke prisen.

Investeringsbeslutninger

Profilerte investorer eller institusjoner har ofte betydelig kapital og kan påvirke prisen ved å kjøpe eller selge store mengder kryptovaluta. Hvis en profilert investor kunngjør at de har investert i en bestemt kryptovaluta, kan det skape betydelig oppmerksomhet og føre til økt etterspørsel og dermed høyere pris. På samme måte kan salg av store mengder kryptovaluta fra en profilert investor føre til prisfall.

Selv om profilerte personer kan ha innflytelse på kryptovalutamarkedet, er det viktig å merke seg at markedet er svært komplekst og påvirket av mange faktorer. Her er noen flere måter profilerte mennesker kan påvirke kryptovalutaprisen:

Eksempler

Prosjektpromotering:

Hvis en profilert person er involvert i utviklingen eller promoteringen av en bestemt kryptovaluta eller blockchain-prosjekt, kan deres omdømme og troverdighet ha en direkte innvirkning på prisen. Investorer kan ha tillit til prosjektet basert på den profilerte personens involvering og derfor kjøpe kryptovalutaen.

Medieeksponering

Profilerte personer kan få betydelig oppmerksomhet fra media, og deres uttalelser og handlinger kan bli grundig dekket. Hvis en kjent person blir assosiert med en bestemt kryptovaluta gjennom media, kan det skape et buzz og øke interessen for valutaen, noe som kan føre til økt etterspørsel og prisøkning.

Partnerskap og samarbeid:

Hvis en profilert person eller et selskap inngår partnerskap eller samarbeider med en kryptovaluta eller blockchain-prosjekt, kan det skape tillit og troverdighet rundt valutaen. Dette kan føre til økt interesse og etterspørsel fra investorer og dermed påvirke prisen.

Markedstrender og investoratferd

Kryptovalutamarkeder er sterkt påvirket av markedstrender, inkludert spekulasjon, frykt og grådighet. Når investorer oppfatter en økende interesse for en bestemt kryptovaluta, kan de bli tiltrukket av den og dermed bidra til å øke prisen. På samme måte kan negative nyheter eller frykt på markedet føre til salgspress og dermed senke prisen.

Teknologisk utvikling og nyheter

Kryptovalutamarkedet er sterkt påvirket av nyheter om teknologisk utvikling, nye partnerskap, regulatoriske endringer og andre hendelser som kan påvirke bruken eller adopsjonen av en bestemt kryptovaluta. Positive nyheter kan skape optimisme og øke etterspørselen etter valutaen, mens negative nyheter kan føre til bekymring og salgspress.

Markedsvolum og likviditet

Kryptovalutamarkedet er også påvirket av handelsvolum og likviditet. Hvis det er stor aktivitet og høyt volum i handelen med en kryptovaluta, kan det være lettere å påvirke prisen. Større handler kan ha en større innvirkning på pris

Makroøkonomiske faktorer

Makroøkonomiske forhold, som rentenivåer, inflasjon, geopolitiske hendelser og økonomisk stabilitet, kan også påvirke kryptovalutapriser. Investorer kan søke tilflukt i kryptovalutaer som en alternativ investering i perioder med usikkerhet i tradisjonelle finansmarkeder.kning på prisen sammenlignet med mindre handler.

Prisoppgang

Bildet nedenfor viser prisoppgangen, i fra «nyheten» kom, eller når de la merke til logo byttet, og da ble det veldig positivt for Dogecoin. Siden de nå har spekulert i at Elon Musk, kommer til og se mer på denne valutaen. Den gikk i fra 0,79 dollar og helt opp til 1,06 dollar i et eneste stort hopp. (innlegget fortsetter under bildet)

Analyser

Det har vært gjort mange analyser av denne valutaen. Hvor blant annet den hadde blitt spådd, til ikke og kunne gå over 0,70 dollar iløpet av de neste fem årene. Men her ser man hva som skal til for at «ekspertene» som tar seg betalt for analyser (det gjelder selvfølgelig ikke alle). Men det kan skje uventede ting som oppstår som flytter kursen, enten opp eller ned. Og dette reagerte markedet veldig positivt på.

Når twitter skifter logo og bruker Dogecoin, er det store forhåpninger i markedet. Det gikk også positivt utover andre kryptovalutaer. Til sammenligning fikk også Bonk Coin en kort oppgang, den falt igjen ganske raskt. Men dette var en kjedeeffekt som kom som følger av at Dogecoin gikk opp. (innlegget fortsetter inder bildet)

Bonk

Bildet ovenfor viser hvordan Bonk coin reagerte på nyheten. Om det er fordi begge valutaene er assosiert med en hund er ikke godt og si. Men det kan være sannsynlig. Denne valutaen falt mer en hva Dogecoin gjorde etter nyheten. Dogecoin holdt seg mer stabil. Men også den kan falle.

En valuta sin effekt kan gi en positiv effekt til andre valutaer. Det er det som kalles korrelasjon. At en eller flere investeringsobjekter følger hverandre.

Tilbake til at logoen til twitter ble byttet. Det er en foreliggende sak, mellom Elon Musk og Dogecoin. For det har vært et søksmål involvert i mellom eieren av twitter og Elon Musk. Hvor han har blitt anklaget for og drivet et pyramidespill til fordel for Dogecoin. Det endte med et søksmål i fra investorene, og har krevd Elon Musk for over 258 milliarder dollar. Eller etter dagens kurs, 2 660 milliarder norske kroner.

Advokatene til twitter eieren skal ikke uventet, forsøkt og fått saken henlagt og stoppet milliardsøksmålet.

Hvor vidt det er hold i påstandendene er opp til det juridiske og avgjøre, men han er ranket av en av verdens rikeste i følge magasinet forbes.

Og det kan være lett og bli angrepet når man har så masse penger, og samtidig kan være litt kontroversiell. Søksmålet skal angivelig ha blitt henlagt. Og nettopp dette kan være grunnen til at twitter skiftet logo til Dogecoin, og igjen at Dogecoin fikk en kraftig oppgang, som igjen ga en kjedereaksjon til andre kryptovalutaer som Bonk Coin.

Det er mye som kan flytte og forandre prisen, og dette kom uventet på de fleste. Noe som var veldig positivt for de som hadde investert i kryptovalutaen. Dette er et godt eksempel på nyheter som kan være med på og forandret prisen på et investeringsobjekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *