Hva er

Hva er Grid trading

Hva er Grid trading

Hva er Grid trading. Grid trading er en handelsstrategi som brukes innen kryptohandel og andre finansmarkeder. Den er basert på å utnytte prisbevegelsene til en aktivum innenfor et bestemt prisområde, kjent som «grid». Grid trading er en form for automatisk handel som bruker forhåndsdefinerte parametere for å plassere kjøps- og salgsordrer på jevne prisintervaller.

Her er hvordan grid trading fungerer

 1. Grid Range: Traderen definerer en prisintervall (grid range) som aktivumet forventes å handle innenfor. For eksempel kan en trader bestemme at Bitcoin skal handle mellom $30 000 og $35 000.
 2. Grid Size: Traderen bestemmer også størrelsen på hvert prisintervall, kjent som «grid size». For eksempel kan grid size settes til $500.
 3. Kjøps- og Salgsordrer: Basert på grid range og grid size, plasserer traderen kjøpsordrer på hvert prisintervall oppover og salgsordrer på hvert prisintervall nedover. Dette gjør at traderen kjøper når prisen går ned til et bestemt nivå og selger når prisen stiger til et bestemt nivå.
 4. Automatisering: Grid trading er ofte automatisert ved hjelp av spesiell programvare eller handelsboter. Programvaren følger nøye med på markedet og utfører kjøps- og salgsordrene når prisene beveger seg innenfor de forhåndsdefinerte prisintervallene.
 5. Profit: Grid trading er utformet for å dra nytte av prisvolatilitet innenfor det definerte grid range. Når prisen beveger seg opp og ned innenfor grid, kan traderen ta profitt på forskjellen mellom kjøp og salg på hvert prisintervall.

Fordeler med grid trading

 • Automatisert handel: Grid trading kan automatiseres, noe som gir mindre følelsesmessige beslutninger og mulighet for 24/7 handel.
 • Utjevner volatilitet: Grid trading utjevner prisvolatiliteten og kan generere jevn avkastning i sidemarkeder.
 • Brukervennlig: Grid trading er relativt enkelt å forstå og implementere, spesielt med bruk av handelsboter.

Ulemper med grid trading

 • Begrenset inntjeningspotensial: Grid trading er ikke nødvendigvis en strategi for store gevinster, da den fanger små prisbevegelser innenfor det forhåndsdefinerte grid range.
 • Markedsretning: Grid trading fungerer best i sideveis eller rangepreget marked. I et sterkt trendende marked kan det føre til tap.
 • Markedsrisiko: Grid trading gir ingen beskyttelse mot store markedsbevegelser utenfor det definerte grid range, noe som kan føre til tap.

La oss ta et konkret eksempel, på hvordan Grid trading kan fungere i praksis

Eksempel

La oss si at kryptovalutaen Bitcoin (BTC) handler mellom $30 000 og $35 000, og du bestemmer deg for å bruke en grid trading-strategi med et grid size på $500.

1. Definer grid range og grid size:

 • Grid range: $30 000 til $35 000
 • Grid size: $500

2. Plasser kjøps- og salgsordrer:

Basert på grid range og grid size, vil du plassere kjøpsordrer og salgsordrer ved følgende prisintervaller:

 • Kjøpsordre 1: $30 000 (starten av grid range)
 • Salgsordre 1: $30 500 (kjøpsordre 1 + grid size)
 • Kjøpsordre 2: $31 000 (Salgsordre 1 + grid size)
 • Salgsordre 2: $31 500 (Kjøpsordre 2 + grid size)
 • Fortsett med å plassere kjøps- og salgsordrer med et grid size på $500 til du når slutten av grid range.

3. Automatisering:

For å automatisere grid trading, kan du bruke en handelsbot som følger nøye med på markedet. Når prisen beveger seg innenfor de forhåndsdefinerte prisintervallene, vil handelsboten utføre kjøps- og salgsordrene automatisk.

4. Avkastning:

La oss si at prisen på Bitcoin beveger seg som følger:

 • Prisen stiger til $30 500, og Salgsordre 1 blir utført. Du har nå solgt Bitcoin for $30 500.
 • Prisen faller til $30 000, og Kjøpsordre 1 blir utført. Du har nå kjøpt Bitcoin tilbake for $30 000.
 • Prisen stiger igjen til $31 500, og Salgsordre 2 blir utført. Du har nå solgt Bitcoin for $31 500.
 • Prisen faller igjen til $31 000, og Kjøpsordre 2 blir utført. Du har nå kjøpt Bitcoin tilbake for $31 000.

Dette mønsteret vil fortsette når prisen beveger seg innenfor grid range, og du vil fortsette å ta profitt på prisforskjellen mellom kjøp og salg på hvert prisintervall.

Som med enhver handelsstrategi, er det viktig å utføre grundig forskning, teste strategien med mindre beløp og være oppmerksom på de tilhørende risikoene før man bruker grid trading i live handel.

Oppsumert

Grid trading er ikke nødvendigvis en strategi for å oppnå store gevinster, men den er utformet for å utnytte små prisbevegelser innenfor det definerte grid range. I et sterkt trendende marked kan grid trading føre til begrensede resultater. Som med enhver handelsstrategi, er det viktig å nøye overvåke markedet, justere grid range og grid size etter behov, og være forberedt på å håndtere potensielle risikoer og tap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display