Krypto Nyheter

Antpools overgåelse av Foundry

Antpools overgåelse av Foundry

Antpools overgåelse av Foundry. Bitcoin-mining-verdenen har nylig opplevd en bemerkelsesverdig vending, med Antpool, tilknyttet Bitmain. Som har overgått Foundry som den største Bitcoin-mining-poolen etter månedlige blokker utvunnet siden januar 2022. Denne utviklingen, som ble rapportert av Diego Almada Lopez for tre dager siden. Markerer en betydelig forandring i det dynamiske landskapet av krypto-mining.

MinerMag

Ifølge MinerMag har Antpool nylig utvunnet 1 219 blokker i november, en knapp margin foran Foundrys 1 216 blokker. Denne prestasjonen har ikke bare økt Antpools status. Men har også resultert i en total belønning på 8 672 BTC for miner-klienter. I tillegg til 83,6 BTC øremerket for tilbakebetalinger.

Dominert mining-pool-hierarkiet

Foundry har dominert mining-pool-hierarkiet siden tidlig 2022, spesielt etter at mange mining-operasjoner migrerte til Nord-Amerika som en respons på Kinas krypto-nedleggelse. Imidlertid har Antpools hash rate gradvis nærmet seg Foundrys siden juni. Og denne endringen synes å korrelere med Bitmains betydelige import av Antminer S19XP- og S19XP. Hydro-rigger til deres datterselskap i Georgia, USA. Den samlede hashhastigheten for disse nye riggene overstiger 37 EH/s.

Selv om den eksakte påvirkningen av disse importene på Antpools hash rate ikke er fullstendig gjennomsiktig. Har Bitmain stått overfor interne utfordringer. Dette inkluderer midlertidig stopp i utbetaling av lønn på grunn av problemer knyttet til utplasseringen av minerutstyr.

Antpools nylige ledelse i utvunnete blokker

Til tross for Antpools nylige ledelse i utvunnete blokker, viser data fra BTC.com at deres selvrapporterte sanntidshash rate fortsatt ligger bak Foundrys. Dette bringer opp spørsmål om mulig underrapportering eller innflytelsen av fluktuasjoner i flaks på mining-suksess.

I 2021 kunngjorde Bitmain planer om å skille ut Antpool. Målet var å tillate Antpool å operere som en uavhengig enhet mens Bitmain fokuserte innsatsen på design og produksjon av mining-maskinvare. Denne strategiske beslutningen var rettet mot å optimalisere selskapets ressurser og styrke deres posisjon i et stadig skiftende krypto-landskap.

Antpools suksess

Det er viktig å merke seg at Antpools suksess ikke bare er et resultat av interne strategier, men også av bransjens generelle utvikling. Etter Kinas omfattende krypto-nedleggelse, har flere aktører i krypto-verdenen beveget seg mot Nord-Amerika for å etablere sine mining-operasjoner. Dette skiftet har skapt nye muligheter og utfordringer, og Antpool ser ut til å ha strategisk tilpasset seg disse endringene.

I tillegg til å se på tallene, er det viktig å forstå dynamikken i Bitcoin-mining. Suksessen til en mining-pool avhenger ikke bare av den totale hashhastigheten, men også av andre faktorer som flaks, tilgjengelighet av ressurser og teknologiske fremskritt. Det er derfor ikke uvanlig å se avvik mellom selvrapporterte hashhastigheter og faktiske resultater.

Antpools prestasjoner i november har ikke bare økt deres posisjon i mining-pool-rangstigen, men har også økt tilliten blant deres miner-klienter. Den totale belønningen på 8 672 BTC representerer ikke bare en økonomisk gevinst, men er også et bevis på Antpools evne til å tilby en pålitelig plattform for krypto-mining.

Interessant å se

Som bransjen fortsetter å utvikle seg, vil det være interessant å se hvordan denne konkurransen utspiller seg videre. Bitmains strategiske import av Antminer-rigger og Antpools evne til å tilpasse seg endringene i bransjen, gir et klart bilde av dynamikken i krypto-mining-verdenen.

I lys av den pågående utviklingen er det også verdt å følge med på Bitmains planer om å skille ut Antpool. Denne beslutningen kan ha dype konsekvenser for begge enhetene og vil trolig påvirke dynamikken i krypto-mining-sektoren.

konklusjonen

I konklusjonen representerer Antpools overgåelse av Foundry som den største Bitcoin-mining-poolen en betydelig milepæl i krypto-verdenen. Denne hendelsen understreker ikke bare Antpools styrke som en ledende aktør, men også den stadig skiftende naturen til krypto-mining-bransjen som helhet. Med spenningen som bygger seg opp, vil de kommende månedene gi mer innsikt i hvordan denne konkurransen vil forme fremtiden for Bitcoin-mining.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display