Hva er

Hva er Howey-testen

Hva er Howey-testen

Hva er Howey-testen. Det er en juridisk test som ble etablert gjennom en rettsavgjørelse i USA, kjent som SEC v. W.J. Howey Co. (1946). Testen brukes for å avgjøre om visse transaksjoner kvalifiserer som «investeringskontrakter» og dermed faller inn under definisjonen av verdipapirer i henhold til amerikanske verdipapirlover. Dersom en transaksjon anses som en investeringskontrakt, er den underlagt regulering fra den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC).

Ifølge Howey-testen er en transaksjon en investeringskontrakt hvis den oppfyller følgende kriterier:

 1. Investering av penger: Det må være en investering av penger (eller verdier som kan måles i penger).
 2. Felles innsats: Investorer må være avhengige av den felles innsatsen til en tredjepart, som vanligvis er en promoter eller en organisasjon, for å generere fortjeneste.
 3. Forventning om fortjeneste: Investorer må forvente å motta fortjeneste hovedsakelig fra anstrengelsene til andre, som promoter eller organisasjon.
 4. Kontroll av andre: Investorene må ha begrenset kontroll over de faktorene som påvirker avkastningen på investeringen. De må stole på andres innsats for å generere inntekt eller avkastning.

Hvis en transaksjon oppfyller alle disse kriteriene, kan den anses som en investeringskontrakt og dermed kvalifisere som et verdipapir under amerikansk lov. Testen har blitt brukt i mange rettssaker og beslutninger angående regulering av ulike finansielle produkter og transaksjoner. Det er viktig å merke seg at testen ikke er begrenset til tradisjonelle aksjer og obligasjoner, men kan også gjelde for ulike typer investeringer og finansielle instrumenter.

Eksempler

 1. SEC v. Howey Co. (1946):
  • Fakta: Howey Co. solgte jordstykker med appelsinplantasjer til investorer. Investorene ble lovet at Howey skulle administrere plantasjene, og de ville tjene på innsatsen til Howey.
  • Anvendelse av Howey-testen: Retten brukte Howey-testen for å vurdere om denne transaksjonen var en investeringskontrakt. Den konkluderte med at den oppfylte kriteriene for en investeringskontrakt, spesielt med tanke på felles innsats og forventning om fortjeneste.
  • Resultat: Retten fastslo at salget av jordstykkene med plantasjer utgjorde en investeringskontrakt, og derfor var jordstykkene å anse som verdipapirer. Dette etablerte Howey-testen som et juridisk prinsipp for å vurdere slike transaksjoner.
 2. SEC v. Glenn W. Turner Enterprises (1973):
  • Fakta: Glenn W. Turner Enterprises solgte opplæringsprogrammer og distributørrettigheter til investorer.
  • Anvendelse av Howey-testen: Retten brukte Howey-testen for å vurdere om disse transaksjonene var investeringskontrakter. Den analyserte om det var investering av penger, felles innsats, forventning om fortjeneste og begrenset kontroll.
  • Resultat: Retten konkluderte med at disse transaksjonene var investeringskontrakter og dermed underlagt SEC-regulering.
 3. SEC v. Koscot Interplanetary, Inc. (1974):
  • Fakta: Koscot solgte distributørrettigheter for kosmetikkprodukter og opplæringsprogrammer.
  • Anvendelse av Howey-testen: Retten brukte Howey-testen for å vurdere om distributørrettighetene utgjorde investeringskontrakter.
  • Resultat: Retten fastslo at transaksjonene oppfylte kriteriene for investeringskontrakter, og dermed var underlagt SEC-regulering.
 4. SEC v. Edwards (1976):
  • Fakta: Saken involverte et partnerskap som tilbød andeler i et felles foretak for å utvikle oljebrønner.
  • Anvendelse av Howey-testen: Retten brukte Howey-testen for å avgjøre om investeringen var en investeringskontrakt.
  • Resultat: Retten konkluderte med at investeringen oppfylte kriteriene for en investeringskontrakt, og derfor var et verdipapir underlagt SEC-regulering.
 5. SEC v. W.J. Howey Co. (1981):
  • Fakta: Saken involverte Howey Co.’s salg av timeshare interesser i en rekreasjonseiendom.
  • Anvendelse av Howey-testen: Retten brukte Howey-testen for å vurdere om timeshare transaksjonene var investeringskontrakter.
  • Resultat: Retten konkluderte med at transaksjonene utgjorde investeringskontrakter i samsvar med Howey-testen.

Investeringskotrakter

Disse sakene viser hvordan Howey-testen har blitt brukt til å vurdere forskjellige typer transaksjoner og fastslå om de kvalifiserer som investeringskontrakter under amerikansk verdipapirlov.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display