AI-Teknologi

Påstått Opphavsrettsbrudd New York Times mot Microsoft og OpenAI

Påstått Opphavsrettsbrudd New York Times mot Microsoft og OpenAI

Påstått Opphavsrettsbrudd New York Times mot Microsoft og OpenAI. New York Times har saksøkt OpenAI og Microsoft, hevdende at treningen av ChatGPT krenket deres opphavsrett. Søksmålet søker «milliarder» i erstatning. Og hevder at ChatGPT brukte «millioner» av artikler fra New York Times uten tillatelse, påvirker avisens inntektsstrømmer. Skriver BBC News

Påstår

Søksmålet påstår at ChatGPT, en stor språkmodell, inkorporerer New York Times-innhold uten riktig autorisasjon. Denne urettmessige bruken tillater angivelig brukere å få tilgang til ordrette utdrag fra avisen. Som underminerer abonnementsinntektene og annonseklikkene til New York Times. Avisen hevder at ChatGPT nå konkurrerer som en pålitelig informasjonskilde.

Innflytelse på Abonnementsinntekter

Lesere kan få tilgang til New York Times-innhold gjennom ChatGPT uten å betale for det. Noe som resulterer i økonomiske tap for avisen. Dette inkluderer situasjoner der Bing-søkemotoren. Drevet av ChatGPT, produserer resultater fra en New York Times-eid nettside uten riktig tilskrivning eller henvisningslenker.

Juridiske Prosesser

Søksmålet, som ble levert i en føderal domstol i Manhattan. Avslører New York Times’ mislykkede forsøk på å løse saken på en vennlig måte med Microsoft og OpenAI i april. Denne juridiske handlingen kommer i kjølvannet av indre uro hos OpenAI. Inkludert den nylige gjeninnsettelsen av administrerende direktør Sam Altman etter en kortvarig avskjedigelse.

Bredere Juridisk Landskap

Dette søksmålet legger seg til en rekke rettslige utfordringer som OpenAI står overfor i 2023. Dette inkluderer et opphavsrettsbruddssøksmål reist av anerkjente forfattere. I tillegg til en separat rettssak knyttet til bruk av kode i treningen av en AI ved navn Copilot. Videre har den bredere bransjen opplevd flere søksmål mot utviklere av generativ AI, og dette understreker de pågående juridiske kompleksitetene som er knyttet til kunstig intelligens.

Den økende frekvensen av søksmål mot utviklere av generativ AI i den bredere bransjen reflekterer behovet for klarere retningslinjer og reguleringer i en tid der kunstig intelligens blir en integral del av samfunnet. Som slike juridiske utfordringer fortsetter å dukke opp, er det tydelig at spørsmålene knyttet til opphavsrett, ansvar og etikk i AI-bruken må adresseres grundig.

Denne rettslige striden fungerer ikke bare som et skillepunkt for OpenAI, men også som et viktig øyeblikk for hele teknologibransjen. Som samfunnet søker å balansere innovasjon og ansvar, vil utfallet av disse rettssakene ha dypgående implikasjoner for fremtidig utvikling og bruk av avanserte AI-modeller. En reflektert og proaktiv tilnærming til disse spørsmålene er avgjørende for å forme en fremtid der kunstig intelligens blir en ressurs for samfunnet på en rettferdig og etisk måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *