AI-Teknologi

AI teknologien forbedrer mammografier og finner flere tilfeller, av brystkreft

AI teknologien forbedrer mammografier og finner flere tilfeller, av brystkreft

AI teknologien forbedrer mammografier og finner flere tilfeller, av brystkreft. En legene. Har du hørt om datamaskiner som kan oppdage brystkreft? En fersk studie har avdekket at disse datamaskinene, som bruker kunstig intelligens (AI), faktisk slo erfarne leger når det kom til å oppdage brystkreft. Og det stopper ikke der. De klarte også å lette legenes arbeid ved å tolke mammogrammer.

Men før du blir engstelig. La oss gjøre det klart. Vi snakker ikke om at AI teknologien tar over legenes jobb med å diagnostisere tilfeller av kreft alene, med det første. Selv om det er mer forskning som må gjøres, er studien, som ble publisert i tidsskriftet The Lancet Oncology denne uken, en lovende indikasjon på at AI kan hjelpe legene med å oppdage brystkreft på en enda bedre måte.

Hva gjør denne studien så spesiell.

Nå lurer du kanskje på hva som gjør denne studien så spesiell. Jo, tidligere forskning har utforsket hvordan AI teknologien kan forutsi risikoen og finne tilfeller for brystkreft, men disse studiene har ofte brukt datamodeller eller sett på eldre data. Denne nye studien skiller seg ut ved å være den første kontrollerte studien som direkte sammenligner bruk av AI i oppdagelsen av brystkreft med legenes egen oppdagelse. Det betyr at datamaskinene ikke bare kan være gode til å finne kreft, men også kan avlaste legene fra tungvint arbeid, slik at de kan fokusere på det som virkelig betyr .pasientene.

Selvfølgelig, dette betyr ikke at legene blir erstattet av datamaskiner. Tross all teknologi og fremgang, er legenes menneskelige innsikt og erfaring uerstattelig. Datamaskinene kan være nyttige verktøy, men legenes kritiske vurdering og medisinske kunnskap forblir avgjørende.

Så neste gang du hører om AI og brystkreftdeteksjon, vet du at det er mer enn bare buzzwords. Det er en spennende utvikling som kan bidra til bedre helse for oss alle.

80 000 svenske kvinner

Fra over 80 000 svenske kvinner som tok mammografier mellom april 2021 og juli 2022. Resultatene gir oss et spennende innblikk i hvordan kunstig intelligens (AI teknologien) kan bidra og finne tilfeller til å forbedre brystkreftoppdagelse og avlaste legenes arbeidsbyrde.

Det som virkelig imponerte var funnene i den første gruppen. Ved å kombinere AI og radiologers ekspertise ble hele 20% flere krefttilfeller oppdaget sammenlignet med gruppen som kun hadde radiologenes vurderinger.

Resultatene viste også at mammografier støttet av AI hadde en kreftoppdagelsesrate på 6 tilfeller per 1000 undersøkte kvinner, sammenlignet med 5 tilfeller per 1000 ved tradisjonell metode.

En av de mest betydningsfulle aspektene var at AI ikke førte til flere feilaktige diagnoser. Den økte ikke antallet «falske alarmer». Situasjoner der det feilaktig ble påvist kreft når det ikke var noen tilstedeværelse av det.

Det stopper ikke der

Men det stopper ikke der. Deltakerne som fikk hjelp av AI teknologien kunne også nyte godt av en betydelig redusert arbeidsbyrde på hele 44%. Selv om nøyaktig tidsbesparelse ikke ble målt, antyder beregningene at en enkelt radiolog kunne spare måneder med arbeid ved å bruke AI i gjennomgangen av en stor mengde bilder.

Dr. Kristina Lång, medforfatter av studien og tilknyttet Lund University, påpeker at den virkelige potensialet til AI ligger i å avlaste radiologer fra den enorme mengden bilder de må gjennomgå.

I Europa anbefales det at to radiologer ser på hvert mammografibilde, mens USA ikke har samme retningslinje. Dette kan føre til ulike arbeidsmengder i de to områdene.

Både Europa og USA sliter med mangel på radiologer, ifølge Radiological Society of North America. Dersom videre forskning bekrefter effektiviteten av AI teknologien, kanden bidra til å lindre denne bemanningsutfordringen og samtidig styrke radiologenes innsats.

I takt med en aldrende befolkning vil etterspørselen etter radiologer øke, spesielt når flere trenger bildediagnostikk.

Radiologer ser positivt på mulighetene

Mange radiologer ser positivt på mulighetene son AI teknologien gir, og opplever teknologien som en hjelp heller enn en trussel mot jobbsikkerheten.

Dr. Stamatia Destounis, ekspert på brystavbildning, fremhever viktigheten av teknologiske fremskritt i brystkreftdiagnostikk. Selv om brystkrefttilfeller øker med 0,5% årlig, har effektiv screening bidratt til økt overlevelse.

Samtidig er det verdt å huske at mammografier ikke er feilfrie. Ekspertene påpeker at det å oppdage det komplekse mønsteret som brystkreft skaper, er en utfordrende oppgave, selv med årevis med trening.

Dr. Laura Heacock, brystradiolog ved NYU Langone Perlmutter Cancer Center, poengterer at AI bør utfylle, ikke erstatte, radiologenes ekspertise. Mens AI kan bidra til å identifisere mønstre, er radiologenes arbeid mye mer enn det.

I en verden der AI teknologienutvikler seg raskt, har den begynt å fange forskernes interesse. Den anvendes i alt fra medisinutvikling til forbedret pasientkommunikasjon. Det faktum at AI til og med har bestått legeeksamen, viser dens potensial som et verktøy i medisinske felt.

Studien understreker AI-teknologiens potensial for å revolusjonere medisinske diagnoser. Mens veien fremdeles er lang, gir disse funnene en lovende indikasjon på fremtidens muligheter innen mammografier når det gjelder og finne og oppdage brystkreft.

Denne artikkelen ble først publisert på CNN

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display