Hva er

Hva er Beacon Chain

Hva er Beacon Chain

Hva er Beacon Chain. «Beacon Chain» til en viktig komponent i Ethereum 2.0-nettverket, som er en oppgradering av Ethereum-blockchainen for å forbedre skalerbarhet, sikkerhet og bærekraftighet. Ethereum 2.0 er også kjent som Ethereum Serenity.

Ny blokkjede

Beacon Chain er en ny blokkjede som opererer parallelt med den eksisterende Ethereum 1.0-blockkjeden. Hovedformålet med Beacon Chain er å administrere Ethereum 2.0s nye konsensusmekanisme kalt Proof of Stake (PoS) i motsetning til den tidligere Proof of Work (PoW). PoS er designet for å være mer energieffektiv og gir de som eier kryptovalutaen Ether (ETH) mulighet til å bidra til nettverkets sikkerhet og konsensusprosesser ved å låse opp en viss mengde ETH som «stake».

Beacon Chain har følgende hovedfunksjoner

 1. Staking og konsensus: Beacon Chain administrerer validatorer som deltar i staking-prosessen. Validatorer er de som sikrer nettverket og produserer nye blokker.
 2. Fork Choice Rule: Beacon Chain bestemmer hvilke blokker som skal legges til hovedkjeden basert på en fork choice rule. Dette sikrer nettverkets sikkerhet og enighet.
 3. Crosslinks: Beacon Chain er ansvarlig for å hente og lagre crosslinks, som er referanser til blokkene på hovedkjeden. Dette letter kommunikasjonen mellom de to blokkjedene.
 4. Randomness og innsatsbevis: Beacon Chain genererer tilfeldige tall og brukes som en del av innsatsbevisprosessen.
 5. Slashing og sikkerhet: Beacon Chain påtar seg rollen med å straffe validatorer som oppfører seg illojalt eller dobbeltstemmer, og dermed sikre at nettverket er trygt og pålitelig.

Målet

Da kan du sikkert spørre, deg. Hva er Beacon Chain sitt mål? Med å introdusere Beacon Chain er å legge grunnlaget for Ethereum 2.0-oppgraderingen, som også vil inkludere shard chains (sidekjeder) og en overgang fra Proof of Work til Proof of Stake-konsensus. Dette vil bidra til å forbedre skalerbarheten til Ethereum-nettverket, redusere energiforbruket og åpne for nye bruksområder og desentraliserte applikasjoner.

Et enkelt eksempel

La oss si at du ønsker å være en validator på Ethereum 2.0-nettverket ved å delta i staking-prosessen gjennom Beacon Chain. Her er de grunnleggende trinnene:

 1. Innskudd av staking: Du bestemmer deg for å stå som en validator på Ethereum 2.0 ved å låse en viss mengde Ether (ETH) som innsats (stake). Dette viser ditt engasjement i nettverket og ditt ønske om å bidra til sikkerheten.
 2. Valideringsprosess: Når du er en validator, deltar du i prosessen med å validere transaksjoner og produsere blokker. Du er en del av Beacon Chain-nettverket, som er ansvarlig for å organisere og synkronisere validatorer.
 3. Staking-belønninger: Som en belønning for å delta som validator og bidra til sikkerheten i nettverket, kan du tjene staking-belønninger. Dette inkluderer både transaksjonsgebyrer og nyutviklede Ether (ETH).
 4. Randomness og slasjing: Beacon Chain genererer tilfeldige tall for å bestemme hvilke validatorer som får lov til å produsere blokker. Hvis du opptrer illojalt eller dobbeltstemmer, kan du bli straffet ved å miste en del av staken din gjennom en prosess som kalles «slashing».
 5. Crosslinks og hovedkjeden: Beacon Chain samler referanser til blokker fra hovedkjeden gjennom noe som kalles «crosslinks». Dette letter kommunikasjonen mellom Beacon Chain og hovedkjeden.
 6. Fork Choice Rule: Beacon Chain bruker en «fork choice rule» for å bestemme hvilke blokker som skal legges til hovedkjeden. Denne regelen sørger for enighet og sikkerhet i nettverket.

I praksis

Så i praksis vil du som validator bidra til sikkerheten til Ethereum 2.0-nettverket ved å validere transaksjoner og produsere blokker. I bytte for dette får du staking-belønninger. Beacon Chain koordinerer denne prosessen, inkludert generering av tilfeldige tall, håndtering av crosslinks og implementering av fork choice rule for å holde nettverket sikkert og i enighet.

Vær oppmerksom på at dette er en forenklet forklaring, og den faktiske mekanismen kan være mer kompleks. Ethereum 2.0 og Beacon Chain er dyptgående teknologiske konsepter som involverer en rekke detaljer om kryptografi, algoritmer og nettverksoperasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *