AI-Teknologi

Verden trenger mer kobber

Verden trenger mer kobber

Verden trenger mer kobber. I takt med verdens bevegelse bort fra fossile brensler.
BHP Group anslår at verden må doble kobberforsyningen de neste 30 årene for å holde tritt med grønn teknologi. Plasserer gruvegiganten BHP sin tillit til kunstig intelligens (AI). For å håndtere den dramatiske ubalansen mellom tilbudet av kobber og den forventede økningen i etterspørselen. Johan van Jaarsveld, sjef for utvikling hos BHP, delte denne uken på Melbourne Mining Club at den globale overgangen til elektriske kjøretøy (EVs) vil kreve en imponerende økning på 26 millioner tonn kobber innen utgangen av dette tiåret.

Hovedutfordringen

Å møte etterspørselen etter kobber i en tid der antallet elektriske kjøretøy forventes å vokse fra 16 millioner i 2023 til en imponerende 400 millioner innen 2030. BHPs Escondida-kobbergruve i Chile, verdens største, produserer omtrent en million tonn kobber årlig, og van Jaarsveld illustrerer betydningen av å skulle replikere denne imponerende produksjonskapasiteten 26 ganger for å møte den økte etterspørselen.

Avgjørende

Kobber, en avgjørende komponent i grønne teknologier som elbiler og solcellepaneler, er på dagsordenen for verdens energiomstilling. Administrerende direktør Mike Henry påpekte på IEA Critical Minerals and Clean Energy Summit i Paris at det trengs en massiv investering på rundt 386 milliarder dollar i vekstkapital i kobber de neste syv årene for å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader Celsius.

Kunstig intelligens

Her kommer kunstig intelligens inn i bildet. Van Jaarsveld avslørte at BHP med suksess. Har brukt AI-analyse på geologiske data som strekker seg tilbake 130 år for å oppdage nye forekomster. Ved å digitalisere enorme mengder data og kjøre AI-analyser gjennom dem, gir det selskapet en nøytral tolkning av dataene. Dette har hjulpet utforskningsteamet med å gjøre bemerkelsesverdige funn, inkludert oppdagelsen av Oak Dam i Sør-Australia, basert på 1960-tallsdata.

Oak Dam-prospektet, er et tydelig eksempel på hvordan moderne teknologi kan revitalisere gamle data og åpne nye muligheter for gruveindustrien. BHP planlegger å investere over 600 millioner dollar i utforskning. For det kommende året, med grønne kobbermål spredt over flere land, inkludert Chile, Ecuador, Serbia, Peru, Canada og Australia.

I tillegg til å møte utfordringene knyttet til kobbers knappe tilgjengelighet, understreker van Jaarsveld. Betydningen av produktivitetsforbedringer og teknologidrevne effektiviteter ved eksisterende eiendeler. Han peker også på tidlige samarbeid og BHPs Xplor-stipendprogram for utforskningsselskaper som strategier for å stimulere til mer tilbud.

International Copper Study

Etterspørsel og tilbud av kobber så langt. International Copper Study Group (ICSG). har konkluderte med at det globale kobbermarkedet står overfor en leveranseunderskudd. Chile, som er verdens største kobberprodusent. Står for 27% av den totale globale produksjonen, registrerte en årlig produksjonsnedgang på 7% i november 2022.

Kinas økonomi

Gjenåpningen av Kinas økonomi etter landets restriktive null-Covid-politikk har ytterligere belastet etterspørselen etter kobber. Kobber brukes i mange teknologier knyttet til elektrisitet i tillegg til energiomstillingsteknologier. Som en ledende produsent av disse varene har gjenåpningen av Kinas økonomi ført til en økning i etterspørselen.

BHPs innsats for å møte utfordringene i det grønne skiftet. Demonstrerer ikke bare selskapets innovative tilnærming til ressursutvinning, men også viktigheten av å omfavne kunstig intelligens som en kritisk ressurs i utviklingen av en bærekraftig fremtid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display