Krypto Nyheter

Spania sett en betydelig økning på hele 56 prosent i antallet registrerte kryptofirmaer

Spania sett en betydelig økning på hele 56 prosent i antallet registrerte kryptofirmaer

Spania sett en betydelig økning på hele 56 prosent i antallet registrerte kryptofirmaer. Det ser ut til at Spanias kryptolandskap opplever betydelig vekst i år, med en markant økning i antall selskaper som nå er offisielt registrert for å operere i landet. Denne oppadgående trenden reflekterer ikke bare endringer i reguleringsmiljøet, men også en økende interesse for digitale eiendeler blant spanske investorer.

Økning i Registrerte Kryptoselskaper

Ifølge den offisielle registreringen fra Spanias sentralbank har hele 30 selskaper blitt tildelt lisens som virtuell eiendomstjenesteleverandør i løpet av 2023. Dette representerer en imponerende økning på 56%. Og peker mot en stadig voksende interesse og formell deltakelse i det spennende kryptomarkedet i Spania. Blant de internasjonale plattformene som har inkludert seg i registeret i løpet av 2023. Presenterer vi navn som Revolut, Bitpanda, Crypto.com og Vivid. Til tross for nylige rapporter om at Coinbase aktivt har registrert seg for å overholde antimoney laundering (AML). Og at Kraken nå fungerer som virtuell tjenesteleverandør. Er det fortsatt noen betydelige aktører som ikke har inkludert seg i registeret. Det er bemerkelsesverdig at det nasjonale markedet i stor grad domineres av spanske selskaper. Selskaper som innehar hele 61 av totalt 85 lisenser.

Registreringshistorikk:

Det er interessant å merke seg at oppstarten av registreringen i 2022 kan forklare hvorfor antallet registrerte selskaper det året (53) fortsatt overstiger tallet for 2023. Den første åpningen fanget sannsynligvis opp en venteliste av selskaper som ivret etter offisiell anerkjennelse.

Internasjonale og Nasjonale Deltakere

Den nåværende listen over registrerte selskaper for 2023 inkluderer kjente internasjonale plattformer som Revolut, Bitpanda, Crypto.com og Vivid. I tillegg har vi fått se at selv store aktører som Coinbase og Kraken har sikret seg overholdelsesregistreringer. Det er verdt å merke seg at selv om internasjonale selskaper er til stede, dominerer nasjonale selskaper med hele 61 av de 85 tildelte lisensene.

Proaktiv Regulatorisk Tilnærming:

Spanske myndigheter har vist en imponerende proaktivitet når det gjelder å engasjere seg med kryptomarkedet. Allerede i oktober kunngjorde Spanias ministerium for økonomi og digital transformasjon planer om å implementere den europeiske unionens Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) seks måneder før tidsfristen. Dette viser tydelig en proaktiv tilnærming til kryptoregulering.

Håndhevelse og Beskatning

Det er også interessant å følge med på håndhevelsesaspektet og skatteaspektet i denne utviklingen. Den nasjonale verdipapirmarkedskommisjonen har åpnet sin første sak mot en teknologileverandør for brudd på reglene for kryptopromotering.

Noe som tyder på en økt fokus på håndhevelse. Samtidig har innføringen av skjema 721 for skattemeldinger om digitale eiendeler i utlandet. Sammen med en betydelig økning i advarsler om ubetalte kryptoskatter på kryptovaluta, sementert et sterkere fokus på skatteoverholdelse i kryptosektoren. I tillegg sendte byrået ut 328 000 advarselsvarsler til enkeltpersoner som ikke betalte skatt for kryptotransaksjoner for regnskapsåret 2022. Dette markerte en økning på 40% i antall advarsler sammenlignet med 2021.

I november åpnet National Securities Market Commission sin første sak mot en teknologileverandør for brudd på reglene for markedsføring av krypto i landet. Samme måned introduserte den spanske skatteadministrasjonen Form 721, en skattedeklarasjonsformular for digitale eiendeler i utlandet.

Samlet sett

Indikerer disse spennende utviklingene at Spania ikke bare omfavner veksten i kryptosektoren. Men også bevisst jobber med å etablere et solid reguleringsrammeverk for å sikre markedets integritet og beskytte investorene. Den økende mengden registrerte selskaper, kombinert med myndighetenes proaktive regulatoriske tiltak. Plasserer Spania som en betydelig aktør i det stadig skiftende globale kryptolandskapet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *