Krypto Nyheter

Sikkerhetsbrudd Uttak og handel stanset

Sikkerhetsbrudd Uttak og handel stanset

Sikkerhetsbrudd Uttak og handel stanset. En nylig hendelse har kastet skygge over den canadiske krypto-børsen Catalyx. som har sett seg nødt til å stoppe uttak og suspendere all handelsaktivitet på plattformen. Mistanken rettes mot et potensielt sikkerhetsbrudd, hvor en av selskapets egne ansatte kan være involvert. Dette har resultert i tap av en ukjent mengde kryptoaktiva, ifølge en uttalelse fra Catalyx datert 28. desember.

Mistanker om intern involvering

Catalyx uttrykker bekymring for at sikkerhetsbruddet kan knyttes til en av deres egne ansatte. Ledelsen mistenker at denne interne faktoren har ført til tap av kryptoaktivaene som selskapet forvalter på vegne av sine kunder. Den eksakte summen av tapene forblir imidlertid ubekreftet, da Catalyx velger å ikke avsløre detaljene rundt beløpet som er berørt av bruddet.

Midlertidig suspensjon av aktiviteter

På grunn av tapene har Catalyx tatt drastiske skritt ved å midlertidig suspendere alle uttak av krypto- og fiatvaluta fra plattformen. I tillegg er all handelsaktivitet på plattformen satt på vent inntil videre, og selskapet gir ingen fastsatt tidsramme for gjenopptakelse av normale operasjoner.

Offisiell etterforskning pålagt av myndigheter

Den 21. desember kom det en offisiell ordre fra Alberta Securities Commission, som påla Catalyx å stanse all handelsaktivitet. Dette ble etterfulgt av igangsettingen av en formell etterforskning av børsen i lys av sikkerhetsbruddet. Myndighetene ser nøye på hendelsene for å avdekke årsakene bak bruddet og for å fastslå eventuelle brudd på regelverket.

Catalyx samarbeider med Deloitte for etterforskning

Catalyx har reagert på situasjonen ved å starte en intern etterforskning av tapene. For å få innsikt og klarhet har selskapet engasjert konsulentfirmaet Deloitte. Denne eksterne ekspertisen skal bidra til å avdekke rotårsaken til sikkerhetsbruddet og identifisere eventuelle svakheter i plattformens sikkerhetssystemer.

Tekniske problemer opplyses på nettsiden

På den offisielle Catalyx-nettsiden blir brukerne informert om «tekniske problemer» gjennom en advarselsbanner. Selskapet forsikrer brukerne om at de vil varsle så snart normale funksjoner er gjenopprettet, men gir ingen detaljer om når dette kan forventes.

Catalyx i bransjen og tidligere suksesser

Grundigere kjent ble Catalyx i 2018, da det ble grunnlagt av nåværende administrerende direktør Jae Ho Lee. Børsen har registrering hos Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, eller FINTRAC. Tidligere har Catalyx oppnådd betydelig suksess, med en markant økning på 73% i månedlig handelsvolum i mai 2021, da markedet opplevde en bredere oppgang.

Nåværende status og manglende offentlige data

Per nå viser ingen av de tilgjengelige krypto-dataaggregatorer informasjon om Catalyx’s nåværende reserver eller handelsvolum. Dette bidrar til usikkerheten rundt omfanget av tapene og de potensielle konsekvensene for selskapet og dets kunder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *