AI-Teknologi

Hvordan AI vil påvirke deg i 2024

Hvordan AI vil påvirke deg i 2024

Hvordan AI vil påvirke deg i 2024. I løpet av det kommende året forventes kunstig intelligens (AI) å gjøre enda større inntrykk. Spesielt innen områder som ansettelsesbias, inkludering og regulering. Etter at 2023 markerte et vendepunkt for kunstig intelligens. Står AI klart til å gjøre en enda større påvirkning i 2024. Denne gangen er arbeidstakerne forberedt.

Nå som generativ AI har vært på radaren til ansatte i over et år, er de ikke bare bedre rustet til å forstå dens plass i det moderne arbeidslandskapet. Men også klare til å omfavne endringene og mulighetene som følger med.

Det er på tide å utnytte den fordelen. For å ligge i forkant bør arbeidstakere være klar over hva som kommer innenfor AI-området. Inkludert disse fem trendene som er klare til å påvirke året.

AI Vil Fremme Omfattende Inkludering

Kunstig intelligens blir sannsynligvis et kraftig verktøy for arbeidstakere med funksjonshemninger, og disse fremskrittene kan drive endring for alle mennesker.

For det første kan mange maskinlæringsverktøy utviklet for å gagne funksjonshemmede arbeidstakere. Bli stadig mer tilgjengelige, ifølge Victor Santiago Pineda, direktør for Inclusive Cities Lab ved UC Berkeley, USA. Tenk deg for eksempel algoritmebaserte verktøy for tale-til-tekst og tekst-til-tale som gir tilleggsinformasjon til henholdsvis syns- og hørselshemmede brukere.

«AI-drevne hjelpeteknologier har potensial til å bryte ned barrierer. Og gi en følelse av uavhengighet og inkludering for personer med funksjonshemninger,» sier han.

Han mener at allmenn adoptering av verktøy ment for å hjelpe funksjonshemmede også kan være til fordel for alle. For eksempel vil fortsatt forbedring av sanntids, flerspråklig lukket teksting. Av store språkmodeller gi alle tilgang til et bredere og mer mangfoldig spekter av informasjon.

Rettferdige Ansettelsesprosesser Styrket av Kunstig Intelligens

Det kommende året bringer med seg forventninger om at kunstig intelligens (AI). Vil spille en nøkkelrolle i å gjøre ansettelses- og nedbemanningsprosesser mer rettferdige. Mens HR-fagfolk allerede er rustet til å implementere kunstig intelligens. Det for å skape en mer balansert ansettelsesarena, er dagens teknologi langt fra feilfri. I respons på dette arbeider akademikere og bransjeeksperter aktivt med å redusere algoritmisk skjevhet på elektroniske ansettelsesplattformer og andre HR-verktøy ved hjelp av AI.

Veien mot Rettferdige Ansettelser

Human Resources-fagfolk står overfor utfordringer når de implementerer AI i ansettelsesprosesser. Målet er å skape en rettferdig ansettelsespraksis, men veien dit er preget av teknologiske begrensninger og potensiell skjevhet i algoritmer.

Innsats for Å Identifisere Bias

For å adressere disse utfordringene er eksperter allerede i gang med å prioritere målrettede tiltak. Hire Aspirations Institute. Ledet av Cynthia Dwork. Som er professor i datavitenskap ved Harvard John A Paulson School of Engineering and Applied Sciences. Fokuserer spesielt på å identifisere skjevhet i screeningverktøy og de fagfolkene som benytter seg av dem.

Forbi Ansettelsesprosessen: AI’s Rolle i Talentbevaring

Utover ansettelsesprosessen tar noen selskaper, inkludert den globale rådgivningsfirmaet Deloitte, i bruk kunstig intelligens-teknologi for å beholde talenter. Firmaet eksperimenterer for øyeblikket med å bruke AI-data. For å omfordele budsjetter mer effektivt, flytte ansatte til mer etterspurte stillinger og dermed hindre nedbemanninger. Dette kan spesielt hjelpe marginaliserte grupper, som ofte er mål for bedriftsnedskjæringer.

Likevel er det enighet blant mange eksperter og HR-fagfolk om at selv om AI-utvikling vil være nyttig for å skape en mer mangfoldig kandidatstrøm. Kan den ikke løse alle problemer, inkludert menneskelig bias i ansettelsesprosessen. En økt bevissthet om urettferdighet i ansettelsesprosessen kan imidlertid hjelpe HR-fagfolk. Med å forstå egne implisitte vurderinger og hvordan de kan komme forbi dem.

Arbeidsplasser Vil Bruke AI for Å Prioritere Mangfold i Ansettelse og Opplæring

Utover å jevne ut spillereglene for jobbsøknader kan utviklingen av AI-verktøy. Også bidra til å sikre at tradisjonelt marginaliserte personer ikke starter en ny jobb på et etterskudd.

For det første kan utviklingen av AI presse reguleringsorganer. Til å i økende grad fokusere på finansiering av praksiser for inkludering av arbeidstakere både i offentlig og privat sektor. I sin nylige Strategic Enforcement Plan (SEP) har US Equal Employment Opportunity Commission. Prioritert å overvinne diskriminering på arbeidsplassen i en stadig mer AI-assistert verden. I EU krever den nylig vedtatte AI-loven at HR-data og prosesser hos selskaper. Må oppfylle etablerte standarder for arbeidstakerrettigheter, ellers risikerer de bøter.

Investeringer i inkluderende teknologi, som språklæringsmodeller designet av mangfoldige team, har potensial til å hjelpe arbeidsgivere med å skape skreddersydde utdanningsprogrammer. Som er tilpasset et bredt spekter av ansattes erfaringer. Dette har potensial til å hjelpe arbeidere fra alle bakgrunner til å få en lik start.

Viktigst av alt kan slike endringer påvirke hvordan ansettelsesplattformer utformes. Å adressere skjevhet i utviklingen av algoritmer kan forhindre ekskluderende praksiser fra starten av ansettelsesprosessen. I stedet for å jobbe med å rette opp feil og blinde flekker etter at de har vist seg. Eksperter sier at dette faktisk kan utgjøre en forskjell, da de peker på betydningen av å skape inkluderende team på utviklingsstadiet av AI-teknologi for å gi alle arbeidstakere en like sjanse til å avansere.

Ønsket om å Samarbeide med AI: Investering i Kompetanseheving fra Arbeidsgivere

Mens noen eksperter sier at bekymringer om at AI vil erstatte noen roller er gyldige, har de samtidig forutsagt at det ikke vil eliminere alle menneskelige jobber. I stedet vil arbeidstakere utvikle seg for å samarbeide med denne nye teknologien, og de ansatte som er villige til å lære og tilpasse seg AI, vil oppleve de største fordelene.

For mange vil dette kreve omskolering innen spesifikke områder og læringsmuligheter støttet av arbeidsgiver. En undersøkelse fra 2023 utført av Jobs for the Future’s Center for Artificial Intelligence & the Future of Work (JFF) viste at flertallet av respondentene mener de vil trenge nye ferdigheter for å konkurrere i en arbeidsstyrke drevet av AI. Yngre arbeidstakere føler spesielt presset: 66% av Gen Z- og millennial-respondentene sa de følte behovet for å forbedre og oppdatere ferdighetene sine for å opprettholde en konkurransefordel.

Bedrifter kan øke innsatsen ved å tilby bedre ressurser for kompetanseheving gjennom programmer som kontorverksteder, samarbeid med akademiske institusjoner, mentorordninger og prøveperioder som gir arbeidstakere innsikt i ulike deler av virksomheten. Eksperter ved JFF rapporterer at selskaper som investerer, har potensial til å drive ansattes suksess og også ha en forretningsmessig fordel i det bredere konkurranselandskapet.

Utfordringer med Regulering av AI: Teknologien Beveger Seg Raskere enn Regelverket

AI kommer med fordeler, men implementeringen av disse fremskrittene vil ikke nødvendigvis gå knirkefritt.

Som AI har blitt en del av daglig bruk, krever noen teknologiledere en innsats for å definere dens grenser. Regulatorer står overfor oppgaven med å utvide teknologien, samtidig som de beskytter rettighetene – og yrkene – til en mangfoldig menneskelig arbeidsstyrke. I mellomtiden, når AI blir vanlig i mange bransjer, sier eksperter at et vellykket rammeverk for regulering vil kreve globalt samarbeid fra selskaper, regjeringer og akademiske forskere.

Da de raske fremskrittene innen AI-teknologi truer med å overgå innsatsene for å skape et fleksibelt og omfattende rammeverk for bruken, kan arbeidstakere være bekymret for jobbsikkerhet, personvern på arbeidsplassen og bransjeskift. Disse bekymringene har reelle konsekvenser – ifølge den amerikanske psykologforeningens Workplace in America-undersøkelse for 2023, rapporterte respondenter som var bekymret for at AI ville påvirke jobbene deres, høyere nivåer av stress, angst og profesjonell utbrenthet enn de som omfavnet teknologien.

Det viktigste å ta med seg: AI på arbeidsplassen er her for å bli. På nesten alle områder av arbeidslivet vil ansatte se en rask utvikling i hvordan teknologien påvirker deres yrkesliv i året som kommer, og bedrifter må tilpasse seg like raskt som arbeidstakerne sine.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display