Hva er

Hva er en Initial Coin Offering (ICO)

Hva er en Initial Coin Offering (ICO)

Hva er en Initial Coin Offering (ICO). En Initial Coin Offering (ICO) tilsvarer kryptobransjens versjon av en børsnotering (IPO). Selskaper som ønsker å skaffe midler for å utvikle en ny mynt, app eller tjeneste, kan lansere en ICO som en metode for å samle inn kapital.

Potensielle investorer kan delta i en ICO ved å kjøpe en ny kryptovalutatoken utstedt av selskapet. Denne tokenen kan ha praktiske bruksområder knyttet til produktet eller tjenesten selskapet tilbyr, eller den kan representere en eierandel i selskapet eller prosjektet.

Hvordan fungerer en Initial Coin Offering (ICO)

Når et kryptoprosjekt ønsker å samle inn midler gjennom en ICO, er første steg for prosjektorganisatorene å bestemme hvordan de skal strukturere mynten. ICOer kan organiseres på flere måter, inkludert:

 1. Statisk tilbud og statisk pris: Selskapet kan fastsette et spesifikt finansieringsmål eller begrensning. Hver token solgt i ICOen har en forhåndsbestemt pris, og total tokensupply er fast.
 2. Statisk tilbud og dynamisk pris: ICOen kan ha et statisk tilbud av tokens og et dynamisk finansieringsmål. Dette betyr at det totale beløpet mottatt i ICOen bestemmer prisen per token.
 3. Dynamisk tilbud og statisk pris: Noen ICOer har en dynamisk tokensupply, men en statisk pris. Beløpet mottatt i finansiering bestemmer tilbudet.

Utgivelse av White Paper

Samtidig med utformingen av ICO-en, utarbeider kryptoprosjektet vanligvis en presentasjonsbok, kjent som et white paper innen kryptobransjen. Dette white paperet blir gjort tilgjengelig for potensielle investorer via en ny nettside dedikert til tokenet. Prosjektets promotører bruker white paperet til å formidle viktig informasjon knyttet til ICO-en:

 • Prosjektets formål
 • Behovet prosjektet vil dekke ved fullføring
 • Økonomisk mål for prosjektet
 • Andelen virtuelle tokens grunnleggerne vil beholde
 • Godkjente betalingsformer (valutaer)
 • Varighet av ICO-kampanjen

White paperet blir offentliggjort som en del av ICO-kampanjen, designet for å inspirere entusiaster og støttespillere til å kjøpe prosjektets tokens. Investorer kan vanligvis benytte fiat-valuta eller digitale valutaer for å kjøpe de nye tokenene. Det blir også stadig mer vanlig at investorer bruker alternative kryptovalutaer som Bitcoin eller Ethereum. De nyutgitte tokenene likner på aksjer som tilbys investorer under en børsnotering (IPO).

Viktige punkter

 • ICOer er en populær måte å skaffe midler til produkter og tjenester, vanligvis innenfor kryptovaluta.
 • ICOer likner på børsnoteringer (IPOs), men de utstedte myntene kan også ha praktiske anvendelser for programvare eller produkter.
 • Mens noen ICOer har gitt avkastning for investorer, har dessverre mange vist seg å være svindel eller prestert dårlig.
 • For å delta i en ICO, må man vanligvis først kjøpe etablert digital valuta og ha grunnleggende forståelse av kryptovalutalommebøker og -børser.
 • ICOer er generelt sett uregulerte, og investorer bør utvise stor forsiktighet og gjøre grundige undersøkelser før de investerer.

Hva skjer med midlene

Hvis det innsamlede beløpet i en ICO er under det angitte minimumsbeløpet, kan midlene returneres til prosjektets investorer, og ICO-en vil da betraktes som mislykket. Hvis finansieringskravene oppfylles innen den angitte perioden, brukes de innsamlede midlene for å forfølge prosjektets mål.

Hvem kan lansere en ICO?

Alle har muligheten til å lansere en ICO. Med begrenset regulering av ICO-er i USA kan enhver med tilgang til nødvendig teknologi lansere en ny kryptovaluta. Denne friheten innebærer imidlertid også risikoen for at noen kan forsøke å overbevise om at de har en legitim ICO, bare for å stikke av med pengene. Selv om ICO-er gir en tilgjengelig finansieringsmetode, er det også viktig å være oppmerksom på risikoen for svindel.

Investering i en ICO

For de som vurderer å investere i en ny ICO, er grundig undersøkelse nødvendig. Første skritt er å forsikre seg om at personene bak ICO-en er ekte og ansvarlige. Deretter bør man undersøke prosjektledernes historie innen kryptovaluta og blockchain. Hvis det virker som om prosjektet mangler deltakere med relevant og verifiserbar erfaring, bør dette sees som et advarselssignal.

Selv om det er åpent for alle å etablere og lansere en ICO, innebærer dette ikke nødvendigvis at alle bør gjøre det. Hvis du vurderer å organisere en initial coin offering, still deg selv spørsmålet om din virksomhet faktisk ville ha nytte av en slik finansieringsmetode.

Spesielle hensyn ved ICO-investeringer

ICO-aktiviteten opplevde en betydelig nedgang i 2019, delvis på grunn av den rettslige usikkerheten som omgir ICOer[^1^]. Investorer har muligheten til å utføre forskning og finne ICOer å delta i, men det er ingen garantert måte å holde seg oppdatert på de nyeste initial coin offerings. Nettsteder som TopICOlist.com og sammenligningssider for ulike ICOer, kan være nyttige ressurser.

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har myndighet til å gripe inn i en ICO om nødvendig. For eksempel, etter at skaperen av Telegram samlet inn 1.7 milliarder dollar i en ICO i 2018 og 2019, innførte SEC en nødaksjon og fikk en midlertidig tilbakeholdsordre grunnet påståtte ulovlige aktiviteter fra utviklingsteamet I mars 2020 utførte U.S. District Court for the Southern District of New York en midlertidig forføyning, som påla Telegram å returnere 1.2 dollarmilliarder til investorer og betale en sivil bot på 8.5 millioner dollar. Se link til sec.gov her

Det er ingen garanti for at investorer unngår svindel ved å investere i en ICO. For å redusere risikoen for ICO-svindel, anbefales det å:

 • Sikre at prosjektutviklere tydelig kan definere prosjektmålene. Vellykkede ICOer har vanligvis lettfattelige white papers med klare mål.
 • Søke etter åpenhet. Investorer bør forvente full åpenhet fra selskaper som lanserer ICOer.
 • Gjennomgå juridiske vilkår og betingelser for ICOen. Siden tradisjonelle regulatorer generelt ikke overvåker dette området, påligger det investoren å sikre at ICOen er legitim.
 • Sikre at ICO-midler oppbevares i en sperret lommebok med flere tilgangsnøkler for økt beskyttelse mot svindel.

Noen ICOer krever bruk av en annen kryptovaluta for å investere, så det kan være nødvendig å kjøpe andre mynter for å delta i prosjektet.

Hyping av ICOer

ICOs kan generere stor oppmerksomhet, og det finnes mange nettsteder hvor investorer samles for å diskutere nye muligheter. Kjente skuespillere og personligheter har oppmuntret følgerne sine til å investere i spennende ICOer. Det er viktig å merke seg at SEC advarer mot ulovlig markedsføring av ICOer av kjendiser uten å avsløre kompensasjon. Eksempler inkluderer bokselegenden Floyd Mayweather Jr. og musikkprodusenten DJ Khaled, som begge promoterte Centra Tech, en ICO som senere ble ansett som svindel. Begge kjendisene forlikte seg med anklagene fra amerikanske regulatører, og tre grunnleggere av Centra Tech erkjente skyld i ICO-svindel. Sec sin kungjøring angående Kjendiser og ICO, kan leses her.

Investorer som vurderer å delta i ICOer, bør sette seg inn i kryptovaluta og forstå alt om prosjektet før de investerer. På grunn av begrenset regulering av ICOer, bør potensielle investorer være ekstra forsiktige.

Initial Coin Offering (ICO) vs. Initial Public Offering (IPO)

IPOer skaffer midler for selskaper som søker kapital fra investorer og resulterer i distribusjon av selskapets aksjer til investorer. ICOer derimot, skaffer midler gjennom salg av mynter eller tokens. Den vesentlige forskjellen er at investering i en ICO ikke gir en eierandel i kryptoprosjektet eller selskapet. ICO-deltakere satser på at verdien av en for øyeblikket verdiløs valuta vil øke over tid.

IPOer er strengt regulert og overvåkes nøye av myndighetsorganer som SEC, mens ICOer er i stor grad uregulert[^8^]. Mens IPOer vanligvis støttes av mer konservative investorer som forventer økonomisk avkastning, kan ICOer tiltrekke seg finansiering fra risikovillige støttespillere som ønsker å investere i nye, spennende prosjekter. Det er viktig å merke seg at ICOer tilbyr potensialet for økonomisk gevinst over tid, mens folkefinansieringsinitiativer baserer seg på donasjoner. ICOer blir også omtalt som «crowdsales. Amerikanske SEC, har lagd sitt eget kompendium. Omhva man bør være forsiktig med, når det gjølder ICO.

Fordeler og ulemper ved Initial Coin Offerings (ICOs)

Online tjenester forenkler genereringen av kryptotokens, og gjør det enklere for selskaper å vurdere å lansere en ICO. ICO-managere genererer tokens i samsvar med ICO-vilkårene, mottar dem og distribuerer dem deretter ved å overføre mynter til individuelle investorer. Men siden finansmyndighetene ikke regulerer ICOer, er det en risiko for at tapte midler på grunn av svindel eller inkompetanse kanskje aldri kan hentes inn.

Tidlige investorer i en ICO blir ofte motivert av forventningen om at tokens vil øke i verdi etter lanseringen av kryptovalutaen. Dette er den primære fordelen med en ICO: potensialet for svært høy avkastning.

Men lovligheten til kryptovaluta eller digitale eiendeler er ikke garantert å vedvare. I 2017 forbød Folkets Bank of China offisielt ICOer og karakteriserte dem som kontraproduktive for økonomisk og finansiell stabilitet[^9^]. I 2021 gikk den kinesiske regjeringen videre og forbød gruvedrift av kryptovaluta, og erklærte alle transaksjoner med kryptovaluta som ulovlige.

Eksempler på Initial Coin Offerings

Ethereums ICO i 2014 er et tidlig, fremtredende eksempel på en initial coin offering. Ethereum ICO skaffet $18 millioner over en periode på 42 dager[^11^]. I 2015 begynte en tofase-ICO for et selskap kalt Antshares, som senere endret navn til Neo. Den første fasen av denne ICOen endte i oktober 2015, og den andre fortsatte til september 2016. I løpet av denne tiden genererte Neo omtrent 4.5 millioner dollar. Les også deeptechbytes

I et annet eksempel, i løpet av en måneds ICO som endte i mars 2018, skaffet Dragon Coin omtrent 320 millioner dollar Også i 2018 knuste selskapet bak EOS-plattformen Dragon Coins rekord ved å skaffe seg en massiv sum på 4 milliarder dollar under en ettårig

Den første hendelsen hvor SEC grep inn mot en ICO skjedde 11. desember 2017, da byrået stoppet en ICO av Munchee, et California-selskap med en matanmeldelsesapp. Munchee forsøkte å skaffe penger for å lage en kryptovaluta som skulle fungere innenfor appen for å bestille mat. SEC utstedte et pålegg om å stanse og behandlet ICOen som et uregistrert verdipapirtilbud.

Hvordan vet du når nye mynter lanseres?

Mange børser, nettsteder og aggregatortjenester lister nye mynter. Noen eksempler er Coinbase, Gemini, Kraken, CoinGecko og CoinMarketCap. Du kan også finne kunngjøringer om nye mynter på sosiale medieplattformer som Twitter.

Er en initial coin offering (ICO) lovlig

Her er det foirskjell på Norsk og Amerikansk lovgining. Dette har ikke vært et tema i Norge, derforblir de Amerikanske lovene brukt som ikke annet en et eksempel. For og vise hvordan en av verdens største, øknomier forholder seg til det. Initial coin offerings (ICOs) er lovlige. Imidlertid er ICOen ulovlig hvis prosjektet og mynten ikke består Howey-testen, som brukes av U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for å avgjøre om et tilbud er et investeringsinstrument. Dette kan håndteres ved at utviklerne utsteder en enkel avtale for fremtidige tokens (SAFT).

Hva brukes en ICO til

Å skape en blockchain og kryptovaluta er en kostbar prosess. Utviklere må betale for juridisk rådgivning, programmører, fasiliteter og andre utgifter. En ICO har til hensikt å skaffe midler for å dekke kostnadene i forbindelse med utviklingen av en blockchain eller kryptovaluta.

Norge

Det har vært en god del fokus på amerikansk lovgivning i denne artikkelen. Det er rett og slett fordi mange av problemstillingene de har hatt i USA, har ikke kommet til Norge ennå. Det har ikke vært den samme aktiviteten når det gjelder for eksempel ICO. Derfor blir disse fremhevet her. Når det kommer til Norge, så er det den Norske verdipapirloven som gjelder, når det kommer på lovligheter. Så langt, for de problemstillingene som har vært og forholde seg til. Verdipapirloven, finner du her

Informasjonen som er tilgjengelig på denne nettsiden er kun for generell informasjon. Vi gir ingen garantier for nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten av informasjonen på denne nettsiden. Eventuell handling du tar basert på informasjonen du finner her, er på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skader i forbindelse med bruken av nettstedet. Vennligst søk råd fra profesjonelle for spesifikke situasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display