BlockchainHva er

Hva er en node

Hva er en node

Hva er en node. En node er som et krysningspunkt i et datanettverk. Når alle enhetene kan nås gjennom nettverket, kaller vi dem noder. Hvordan vi ser på hver node avhenger av nettverkstypen.

Det kan og sies slik: En «node» i en elektrisk krets er rett og slett et sted der forskjellige elektriske ting, som ledninger, batterier eller annet, er koblet sammen. Så når du hører «node,» tenk på det som et viktig krysningspunkt der elektrisitet går fra ett sted til et annet i kretsen.

I et smart hjemsystem/smarthjem. Er enheter som deler informasjon over nettverket, som for eksempel hvitevarer, noder. Passive punkter som en patch panel regnes imidlertid ikke som noder.

Noder håndterer informasjon – de skaper, mottar og deler den med andre noder. For eksempel sender en skanner bilder til en datamaskin, og en ruter organiserer internettdata for enhetene i nettverket.

Noder fungerer på ulike nivåer, men den bredere perspektivet ser dem som sentrale punkter for rutet internett-trafikk. Dette kan virke forvirrende, da disse også kalles internett-hubber.

Noder forklart

Tanken om noder ble populær med innføringen av pakkesvitsjeteori og begrepet distribuerte nettverk. I denne sammenhengen var noder portaler som kunne motta, lagre og sende informasjon langs ulike ruter gjennom et distribuert nettverk. Hver node hadde lik betydning, noe som betyr at tapet av én node ikke ville påvirke nettverket betydelig. (Se også: Nettverkstopologi)

Når det gjelder et kontor- eller personlig nettverk, er en node rett og slett en enhet som utfører en bestemt funksjon. Tapet av en node betyr vanligvis tapet av den funksjonen, for eksempel manglende evne til å bruke en skriver. Forbindelsene mellom nodene i nettverket kan være med kabler (kablet nettverk) eller ved hjelp av andre trådløse teknologier som kommunikasjonssatellitter, terrestrisk mikrobølge, Bluetooth eller Wi-Fi.

Her er noen eksempler på nettverksnoder, og vi begynner med Blockchain

Noder i en Blockchain

La oss forestille oss en blockchain som et stort digitalt regnskap som alle kan se og bidra til. Noder er som de forskjellige datamaskinene eller enhetene som deltar i dette regnskapet.

 1. Samarbeid og Desentralisering:
  • Mange forskjellige datamaskiner, spredt over hele verden, er koblet sammen for å lage dette digitale regnskapet. Ingen har full kontroll; alle jobber sammen.
 2. Godkjenning av Transaksjoner:
  • Nodene jobber sammen for å godkjenne og notere ned alle transaksjonene som skjer. Dette sikrer at alt som skjer, blir registrert på en trygg måte.
 3. Alle Har En Kopi:
  • Hver datamaskin har sin egen kopi av hele regnskapet, som vi kaller blockchain. Dette betyr at informasjonen er lagret mange steder, og det er vanskelig å ødelegge eller endre den.
 4. Beskyttelse mot Feil og Angrep:
  • Ved å jobbe sammen, beskytter nodene regnskapet mot problemer eller angrep. Ingen enkelt datamaskin har all makt, så det er vanskeligere å ødelegge eller manipulere systemet.
 5. Automatiserte Regler med Smarte Kontrakter:
  • Noen datamaskiner i nettverket kan også utføre oppgaver automatisk basert på forhåndsdefinerte regler, som vi kaller smarte kontrakter.
 6. Ingen Sentral Kontroll:
  • Ingen enkelt enhet eller person har full kontroll over regnskapet. Det er alle nodene som jobber sammen som gjør systemet trygt og pålitelig.

Så, i enkle ord, noder er som medlemmer av et stort, globalt samarbeid som jobber sammen for å lage et sikkert, gjennomsiktig og desentralisert digitalt regnskap – det vi kaller en blockchain.

Datamaskinnettverksnoder/Computer Network Nodes

Innenfor datanettverk som et lokalt datanettverk (LAN) eller vidtrekkende datanettverk (WAN) kan noder inkludere personlige datamaskiner, dataterminalutstyr (DTE) og datakommunikasjonsutstyr (DCE). Dette omfatter utstyr som modemer, rutere, servere og arbeidsstasjoner. Hver av disse nodene er identifisert med en MAC-adresse, og dens funksjon går tapt hvis den blir frakoblet.


Internett-nettverksnoder

I internett- eller intranett-nettverk utgjør hver vertsmaskin en internett-node identifisert ved en IP-adresse. Andre enheter på datalink-laget som ikke har en IP-vertadresse (for eksempel broer eller brytere) men har en MAC-adresse, betraktes fortsatt som fysiske nettverksnoder eller LAN-noder, men ikke som internett-noder.

Noder i distribuerte systemer

I peer-to-peer eller andre typer distribuerte nettverk består noder av servere, klienter og/eller jevnbyrdige enheter. Jevnbyrdige enheter kan selv fungere både som servere og klienter, mens noder som ruter data for andre enheter innenfor nettverket, defineres som «supernoder.»

Noden i telefonnettverket

I tradisjonelle telekommunikasjonsnettverk som telefonnettverk, er hver enkelt telefon eller smarttelefon en node, sammen med andre databaser og byttepunkter som for eksempel en Gateway GPRS Support Node (GGSN).

Noder i kabel-TV-systemer

I kabel-TV-systemer (CATV) har begrepet «noder» en bredere betydning, ofte knyttet til fiberoptiske noder. Hver fiberoptisk node representerer antallet hjem eller virksomheter som kan motta tjenester via kabler som har sitt utspring fra en bestemt fiberoptisk mottaker.

Oppsummert

I oppsummering er en node et viktig punkt i et datanettverk, fungerende som et krysningspunkt for informasjonsutveksling. Enten det er i et smart hjem, et distribuert nettverk eller innen blockchain-teknologi, spiller nodene en avgjørende rolle.

Internett-noder identifiseres ved IP-adresser, mens i distribuerte systemer kan noder være servere, klienter eller jevnbyrdige enheter. Tradisjonelle telekommunikasjonsnettverk og kabel-TV-systemer har også sine egne noder, hver med spesifikke funksjoner.Så, nodene fungerer som viktige aktører i ulike nettverk, og deres rolle varierer avhengig av konteksten de opererer i.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *