AI-Teknologi

EU verdens første AI-lov

EU verdens første AI-lov

EU verdens første AI-lov. Reaksjon på EUs AI-lov: Teknologiekspertene sier at verdens første AI-lov er ‘historisk’, men sørgmodig. I en historisk begivenhet har EU vedtatt lovgivning for å regulere kunstig intelligens. Mens noen mener at lovgivningen ikke går langt nok, hevder andre at den kan skade selskaper med «ytterligere begrensninger».

Europas politikere har raskt utarbeidet regler og advarsler rettet mot teknologiselskaper siden lanseringen av ChatGPT. Denne uken har vært avgjørende for etableringen av EUs regler for kunstig intelligens (AI).

På onsdag godkjente Europaparlamentet Artificial Intelligence Act. Som tar en risikobasert tilnærming for å sikre at selskaper kun lanserer produkter som overholder loven før de gjøres tilgjengelige for publikum.

En dag senere ba Europakommisjonen Bing, Facebook, Google Search, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube og X. Om å detaljert hvordan de håndterer risikoene knyttet til generativ AI under separat lovgivning.

AI-hallusinasjoner

Mens EU i hovedsak bekymrer seg for AIhallusinasjoner (når modellene gjør feil og finner på ting). Den virale spredningen av deepfakes, og den automatiserte manipulasjonen av AI som kunne føre velgere vill i valg. Har teknologimiljøet sine egne klager på lovgivningen mens noen forskere sier den ikke går langt nok. Teknologimonopol

Selv om Brussel fortjener «virkelig anerkjennelse» for å være den første jurisdiksjonen globalt som vedtar reguleringer som demper mange av AI’s risikoer. Er det flere problemer med den endelige avtalen, sa Max von Thun, Europadirektør for Open Markets Institute.

Det er «betydelige smutthull for offentlige myndigheter». Og «relativt svak regulering av de største grunnmodellene som utgjør den største skaden,» sa han til Euronews Next.

Et viktig skritt i reguleringen

EU’s AI-lov representerer et viktig skritt i reguleringen av kunstig intelligens, men den har også fått kritikk for å ikke gå langt nok. Til tross for dette markerer lovgivningen en historisk milepæl og legger grunnlaget for ansvarlig bruk av AI i fremtiden. Det gjenstår imidlertid utfordringer med implementeringen. Og behovet for ytterligere tiltak for å adressere bekymringer knyttet til monopolistiske praksiser og beskyttelse av fundamentale rettigheter. Det er klart at en balanse må oppnås mellom regulering og innovasjon for å maksimere AI’s potensial for samfunnsnytte.

Grunnmodeller er maskinlæringsmodeller som er trent på data og kan brukes til å utføre en rekke oppgaver, for eksempel å skrive et dikt, for eksempel. ChatGPT er en grunnleggende modell.

Von Thun’s største bekymring dreier seg om dominansen til tech-monopolene innenfor AI-landskapet.

Ifølge ham kommer AI-loven til kort når det gjelder å takle den største faren som AI representerer i dag. Styrkingen og utvidelsen av den enorme makten som noen få dominerende teknologiselskaper har over våre daglige liv, økonomier og demokratiske systemer.

Han understreket også viktigheten av at Europakommisjonen forblir årvåken mot monopolistiske praksiser innenfor AI-økosystemet.

«EU bør forstå at omfanget av risikoene knyttet til AI er uatskillelig knyttet til omfanget og makten. Til de dominerende selskapene som utvikler og ruller ut disse teknologiene. Du kan ikke håndtere det første vellykket før du adresserer det siste,» sa von Thun.

Trusselen om AI-monopoler kom under rampelyset. Forrige måned etter at det ble kjent at det franske oppstartsselskapet Mistral AI samarbeidet med Microsoft.

For noen i EU kom dette som en overraskelse. Siden Frankrike hadde presset på for innrømmelser til AI-aksen for åpne kildeselskaper som Mistral.

Et historisk øyeblikk

Men flere oppstartsselskaper hilste klarheten velkommen som den nye reguleringen bringer.

«Det endelige vedtaket av EU-parlamentet om EU AI-loven. Er både et historisk øyeblikk og en lettelse». Sa Alex Combessie, medgrunder og administrerende direktør for det franske åpne AI-selskapet Giskard.

“Mens loven pålegger ekstra begrensninger og regler for utviklere av høyrisiko AI-systemer og grunnmodeller. Ansett som ‘systemiske risikoer,’ er vi trygge på at disse sjekkene og balansene kan implementeres effektivt,” fortalte han Euronews Next.


«Dette historiske øyeblikket legger grunnlaget for en fremtid der AI blir utnyttet ansvarlig, fremmer tillit og sikrer sikkerheten til alle,» sa han.

Lovgivningen fungerer ved å skille risikoene som oppstår med grunnleggende modeller, som er basert på den regnekraften som trener dem. AI-produkter som overstiger terskelen for regnekraft, reguleres strengere.

Denne klassifiseringen betraktes som et utgangspunkt, og som andre definisjoner kan den gjennomgås av kommisjonen.

For det offentlige beste

Men ikke alle er enige i kategoriseringen.

«Fra mitt ståsted bør AI-systemer som brukes i informasjonssfæren klassifiseres som høyrisiko. Og kreve at de følger strengere regler, noe som ikke er eksplisitt tilfelle i den vedtatte EU AI-loven,» sa Katharina Zügel, politisk leder ved Forum for informasjon og demokrati.

«Kommisjonen, som har evnen til å endre bruksområdene til høyrisikosystemer, kunne eksplisitt nevne AI-systemer som brukes i informasjonssfæren som høyrisiko med tanke på deres innvirkning på grunnleggende rettigheter,» fortalte hun Euronews Next.

«Private selskaper kan ikke være de eneste som styrer vår felles fremtid. AI må være et offentlig gode,» la hun til.

Men andre argumenterer for at bedrifter også må få si sitt og kunne samarbeide med EU.

«Det er avgjørende at EU utnytter dynamikken i privat sektor, som vil være drivkraften bak fremtiden til AI. Å få dette til riktig vil være viktig for å gjøre Europa mer konkurransedyktig og attraktivt for investorer». Sa Julie Linn Teigland, EYs partner for Europa, Midtøsten, India og Afrika (EMEIA).

Imidlertid sa hun at bedrifter i EU og utenfor må være proaktive og forberede seg på at loven trer i kraft. Noe som betyr «å ta skritt for å sikre at de har en oppdatert oversikt over AI-systemene de utvikler eller distribuerer, og fastslå deres posisjon i AI-verdikjeden for å forstå deres juridiske ansvar».

Bismak

For oppstartsselskaper og små og mellomstore bedrifter kan det bety mye mer arbeid.

«Dette valget har en avmålt smak,» sa Marianne Tordeux Bitker, sjef for offentlige anliggender hos France Digitale.

«Mens AI-loven svarer på en stor utfordring når det gjelder gjennomsiktighet og etikk. Skaper den likevel betydelige forpliktelser for alle selskaper som bruker eller utvikler kunstig intelligens. Til tross for noen justeringer planlagt for oppstartsselskaper og SME-er, spesielt gjennom regulatoriske sandkasser.

«Vi frykter at teksten rett og slett vil skape ytterligere regulatoriske barrierer som vil komme amerikansk og kinesisk konkurranse. Til gode, og redusere mulighetene for at europeiske AI-mestere skal dukke opp,» la hun til.

Effektiv implementering

Men selv om AI-loven er i boks, er implementeringen neste utfordring.

«Nå skifter fokuset til dens effektive implementering og håndhevelse. Dette krever også fornyet oppmerksomhet mot tilleggslovgivning,». Sa Risto Uuk, leder for EU-forskning ved den ideelle organisasjonen Future of Life Institute, til Euronews Next.

Slik tilleggslovgivning inkluderer AI-ansvarsdirektivet, ment å hjelpe ansvarskrav for skade forårsaket av AI-aktiverte produkter og tjenester. EU AI-kontoret, som har som mål å forenkle håndhevelsen av reglene.

«De viktigste tingene for å sikre at loven er verdt papiret den er skrevet på. Er at AI-kontoret har ressurser til å utføre oppgavene det har fått, og at praksiskodene for allment bruk av AI er godt utarbeidet med inkludering av sivilsamfunnet,» sa han.

Et viktig skritt i reguleringen


EU’s AI-lov representerer et viktig skritt i reguleringen av kunstig intelligens. Men den har også fått kritikk for å ikke gå langt nok. Til tross for dette markerer lovgivningen en historisk milepæl og legger grunnlaget for ansvarlig bruk av AI i fremtiden. Det gjenstår imidlertid utfordringer med implementeringen og behovet. For ytterligere tiltak for å adressere bekymringer knyttet til monopolistiske praksiser og beskyttelse av fundamentale rettigheter. Det er klart at en balanse må oppnås mellom regulering og innovasjon for å maksimere AI’s potensial for samfunnsnytte. Les også AI på EU parlamentets side.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display