Kurs teknisk analyse

Forstå teknisk analyse

Teknisk analyse er et godt verktøy for og kunne se, hvordan markedet har beveget seg og for å få en tanke og en mening om hvor markedet kommer til og bevege seg i fremtiden.

En analyse som er basert på det tekniske, handler enkelt og greit om og bruke historisk data for og se eller forsøke å se fremtidig data. I realiteten er det litt mer komplekst en som så.

Mange faktorer

Det er mange faktorer som spiller inn. Teknisk analyse blir påvirket av fundamental analyse, og skal man trade så må man og greie og holde hodet kaldt. Og ikke bli påvirket av følelser, blir man det så gjør man irrasjonelle valg.

Selve konseptet til trading er ikke så komplekst. Det er så enkelt som og kjøpe billig og selge dyrt. Og visa versa. Men det ligger en helt annen dans bak og bli en suksessfull trader. Teknisk analyse er et av redskapene.

Hva kan det brukes til

En teknisk analyse når man snakker om det finansielle markedet, kan brukes til og analysere det meste. Man kan analysere, krypto valutaer, valutamarkedet, aksjemarkedet, råvare markedet eller andre verdipapirer. Prinsippet er likt, uansett hva man analyserer.

Det er allikevel ting som kan gjøre, at noe er lettere og analysere samt det og trade en andre. Det handler om forutsigbarhet og bevegelser i det man analyserer.

Har man en valuta, eller annet verdipapir som beveger seg mye med store sprang. Om det har høy volatilitet. Kan det gjøre at det kan være vanskelig og trade, komme inn på rett tidspunkt, og gå ut på rett tidspunkt. Og sist men ikke minst, det som gjør at utrolig mange taper penger. Det psykologiske, det er alfa omega. Det og greie å holde kontroll på følelsene sine.

Teknisk vs Fundamental

Det finnes mange forskjellige måter og analysere markedet på. Flere en disse to, men det er viktig og vite forskjellen mellom disse to. Siden de ikke er det samme, men de henger sammen. Den fundamentale analysen, påvirker den tekniske analysen.

En fundamental analyse, er når man prøver og forutse hva som kommer til og skje når en nyhet blir sluppet. Et ganske vidt eksempel, men for at prinsippet skal kunne forklares. Når det er urolige nyheter, som krig. Har oljeprisen en tendens til og stige. Er det høye renter, fare for resesjon, kan gullprisen stige. Er det renteheving i USA, kan dollaren styrke seg. Alt dette er med på og påvirke markedet.

Søylene man ser på en charr, kan sees på som en visuell tekst på hvordan utviklingen skjer.

Men det går også andre veien. Ser man forskjellige formasjoner. I påvente av en nyhet, KAN det gi en indikasjon på hva som kan skje. Men her holder vi oss til den tekniske delen.

En teknisk analyse

Når man gjør en teknisk analyse, ser man på en chart. charten viser forskjellige søyler. Disse kalles candle sticks. Det er bevegelsene på disse, som viser deg hvordan markedet har vært, hva slags trend den har, og hvor trenden kommer til og slutte.

Daily chart

Bildet ovenfor, viser hvordan en chart ser ut. Dette er en daily chart over bitcoin. De hvite søylene, so kalles candle, eller candlestick. Er bearish candles. Og de grønne med svart inni går oppover og kalles bullish candles eller candlesticks.

Dette er en tidsramme som kalles daily chart. Det betyr at en søyle, viser utviklingen i bitcoin over en dag. Hver søyle, representerer en dag. Men det kan velges hvilken tidsramme man skulle ønske. Man kan velge ned i ett minutt. Da er hver søyle utviklingen i ett minutt. Du kan velge hvert femte, femtende time, hver fjerde time, en måned, eller opp til flere år. Alt etter hva du ønsker og se for og gjøre din analyse.

Sette alt sammen

Det er av disse søylene, bevegelsene, candlestickene. Om de går opp eller ned, hvordan de foregående mønstrene er i forhold til det som beveger seg er. Dette forteller deg hvordan markedet kan utvikle seg videre.

Det er forskjellig størrelse på candle stickene. jo større candlesticks jo større bevegelse har det vært. Og jo mindre candlestickene er jo mindre bevegelse har det vært.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display