Kurs teknisk analyse

Suport and resistance

Suport and resistance.

Som navnet sier, så er handler det om støtte og motstand i markedet. Hvor markedet kan stagnere og for så og snu igjen, og gå i motsatt retning. Dette er en veldig basic analyse form, men den brukes i kombinasjon med andre måter og tolke markedet på.

Dette er likt og kan brukes på alle timeframes, som et tilleggsverktøy med andre måter og tolke markedet på. Og er en analyse form, som blir brukt av alle som analyserer markdet, som et av verktøyene til en analyse.

Eksempel

Klassisk eksempel

Her kan man se et klassisk eksempel på et resistance/motstandsområdet, i valutamarkedet. Markedet er i en downtrend, men har snudd noen ganger og formet seg et motstands området. Det former da en resistance/motstands-området. Da snur markedet, opp og ned, å jo flere ganger den «bumper» bort i fra motstandslinjen, jo sterkere blir motstandsområdet og det trenger større og større kraft for og komme igjennom motstandsrområdet.

Det trenger kraftigere candle. Det kan sees på som et betonggulv som blir tykkere og tykkere. Jo tykkere det blir, jo større kraft må man bruke for og trenge igjennom det.

Resistance/motstand

Det motsatte av suport

Resistance, er det motsatte av suport. I motsetning til og se på det som et gulv, kan man se på det som et tak som markedet forsøker og trenge igjennom. Her gjelder akkurat det samme prinsippet, som ved suport. Jo flere ganger et området har blitt testet, jo sterkere blir det, og større kraft trengs for å trenge igjennom motstands-området.

Dette er et klassisk eksempel på, hvordan et tidligere støtte området blir til et resistance/ motstands-området. Noe som skjer ofte.

Bitcoin

Bitcoin, har testet motstands-området

Her er et klassisk, eksempel på hva som kan skje. Bitcoin, har testet motstands-området tre ganger før det fikk nok kraft/selgere til og trenge igjennom området. Det området som det trengte igjennom ble til ny motstand.

Nytt støtte området

Det ble formet et nytt støtte området og det ble en positiv treng, med higher higs. Nå må markedet ha nok kjøpere til og trenge igjennom motstands området. Når det er flere motstands-områder, blir de betegnet som motstands området 1,2,3 også videre. Etter hvor mange slike formasjoner det er.

Markedet kan trenge igjennom flere motstandsområder på en gang om det er nok kraft i markedet.

Med kraft menes det kjøpere eller selgere av en valuta.

Suport and resistance er ikke kun for valutamarkedet, men kan brukes på alle verdipapirer. Valuta, aksjer, råvarer, også videre.

Kombineres

Suport and resistance, kan ofte kombineres med trend, og trend i tillegg til candlestick formasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *