Uncategorized

Cathie Wood Etherum overgår Bitcoin

Cathie Wood Etherum overgår Bitcoin

Cathie Wood Etherum overgår Bitcoin. Den kjente «krypto dronningen»,Cathie Wood er bullish på kryptovalutaer og spår betydelig vekst for hele krypto eiendelsklassen. Ark Invest lanserer fem separate krypto ETF-er. Ethereum forventes å overgå Bitcoin på lang sikt på grunn av sin allsidige rolle i den stadig utviklende digitale økonomien. Cathie Wood, administrerende direktør for ARK Invest, er kjent for sin positive holdning til kryptovalutaer, spesielt Bitcoin og Ethereum.

I et intervju uttrykte Wood sin overbevisning om potensialet til disse digitale eiendelene, med spådom om betydelig vekst for hele krypto eiendelsklassen fra dagens 1 billioner til 25 billioner dollar. I løpet av de neste fem til syv årene.

Intervuet

Tillit

Wood erklærer tillit til krypto med lanseringen av nye ETF-er ARK Invest lanserer fem separate krypto ETF-er, inkludert en spot Bitcoin (BTC) ETF og en spot Ethereum (ETH) ETF. Woods entusiasme begynte på midten av 2010-tallet, da det hadde en markedsverdi på omtrent $6 milliarder. Involveringen av økonomen Art Laffer, som roste Bitcoin for sin regelbaserte pengepolitikk, påvirket vesentlig hennes perspektiv.

Ethereums voksende rolle

Fokuset til Wood er spesielt interessant når det kommer til Ethereum. Hun erkjenner Ethereums voksende rolle innen desentralisert finans (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT-er), og anerkjenner dens evne til å imøtekomme det udekkede behovet for avkastning i finansmarkedene. Denne oppfatningen understrekes av den nåværende tilstanden i obligasjonsmarkedene, der søken etter avkastning har nådd uante nivåer.

Videre legger Wood vekt på betydningen av å følge utviklerne i kryptorommet. Ut fra dette metrikken skiller Ethereum seg ut, med sitt økosystem som støtter et bredt spekter av applikasjoner. Vitalik Buterins blockchain huser både DeFi og NFT-er og tiltrekker seg et stort fellesskap av utviklere. Denne siden av Ethereum, kombinert med dets potensiale til å styrke skaperfellesskapet, bidrar til Woods optimisme om dets fremtid.

Overskygger ikke hennes tillit

Cathie Woods positive syn på Ethereum overskygger ikke hennes tillit til Bitcoin. Begge kryptovalutaene anses å ha en lovende fremtid, og Wood understreker viktigheten av å investere under perioder med volatilitet. Dette, mener hun, styrker troverdigheten og investorenes tillit til digitale eiendeler.

I tillegg berører Wood det overordnede økonomiske bildet ved å diskutere pengepolitikk og tillitsproblemer i tradisjonell finans. Hun antyder at kryptovalutaer, på grunn av sin desentraliserte og transparente natur, representerer et mer pålitelig alternativ i dagens økonomiske klima.

Prestere Bedre enn Bitcoin

Ethereum Klart til å Prestere Bedre enn Bitcoin Når det gjelder langsiktige spådommer, gir ARK Invests «Big Ideas«-presentasjoner ambisiøse prognoser for både Bitcoin og Ethereum. I deres presentasjon for 2023 la de frem tre scenarier for Bitcoin, med en nedre prognose på $258 000 og en øvre prognose på $1,48 millioner innen 2030. For Ethereum forestiller de seg i sin 2022-prognose en markedsverdi som kan overstige $20 billioner innen 2032, og verdsette hver ETH til mer enn $166 000.

X fra CryptoLycus

Optimisme

Woods optimisme om Ethereum er spesielt forankret i dets allsidige rolle i den utviklende digitale økonomien. Denne allsidigheten er sentral for Woods tro på at Ethereum potensielt kan prestere bedre enn Bitcoin på lang sikt. Hun ser på Ethereum ikke bare som en digital valuta, men som en grunnleggende plattform for et nytt, desentralisert økonomisk økosystem.

Ethereums potensial til å overgå Bitcoin i markedsverdi baserer seg på både dens funksjonalitet for smarte kontrakter og den pågående overgangen til «Ethereum 2.0». Denne oppgraderingen har som mål å forbedre skalerbarheten og effektiviteten til plattformen. En sentral del av denne overgangen er skiftet fra en Proof-of-Work konsensusmekanisme til en Proof-of-Stake, noe som potensielt kan gjøre Ethereum enda mer attraktivt for både utviklere og investorer.

Utfordringene

Wood erkjenner samtidig utfordringene og volatiliteten som er iboende i kryptomarkedet. Hun understreker viktigheten av å være motstandsdyktig mot disse svingningene og ser dem som muligheter for investering og vekst. Hennes tilnærming reflekterer en bredere trend i investeringsverdenen, der stadig flere institusjonelle investorer begynner å anerkjenne kryptokurvens potensial som legitime eiendelsesklasser. Dette harmonerer med hennes overordnede filosofi om å investere i forstyrrende innovasjon.

En Visjon for en Transformasjonerende Blockchain-Fremtid

Cathie Woods perspektiv på Ethereum strekker seg utover rent spekulasjon om prisen. Det omfatter en tro på det transformasjonerende potensialet til blockchain-teknologi og dens rolle i å omforme ulike sektorer, inkludert finans, kunst og digital eiendomsrett. Hennes fokus på skaperøkonomien, spesielt på NFT-er, understreker en bevegelse mot mer inkluderende og samarbeidsorienterte økonomiske modeller. Denne tilnærmingen ikke bare demokratiserer økonomiske systemer, men gir også skaperne og innovatørene verden over økt myndighet.

Uttalelse på X

Investeringsstrategi

Hennes investeringsstrategi, som tydelig illustreres gjennom lanseringen av ARK Invests krypto-ETF-er, går utover bare å dra nytte av nye trender. Den fokuserer også på å fremme et økosystem som støtter bærekraftig og innovativ vekst i den digitale tidsalderen. Wood’s innsikter og ARK Invests strategiske skritt gir et glimt av fremtiden innen finans og teknologi, der kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum spiller sentrale roller.

ETH Overgår BTC, ETF-Godkjenninger Gir Optimisme for ETH i Markedet

Den nylige utviklingen i Ethereum’s ytelse peker på en tydelig trend i kryptomarkedet. Ethereum opplevde en beskjeden økning på 0.30% til US$2,537 i løpet av de siste 24 timene frem til lunsjtid den 15. januar 2024, og dette var bedre enn Bitcoin, som handlet sidelengs på rundt US$42,625. Dette understreker Ethereum’s sterkere prestasjon til tross for lanseringen av flere spot Bitcoin ETF-er i USA.

10 spot Bitcoin ETF

Godkjenningen av 10 spot Bitcoin ETF-er av United States Securities and Exchange Commission (SEC) er en betydningsfull utvikling innen kryptosektoren. Denne beslutningen blir sett på som et vesentlig skritt mot bred finansiell aksept av kryptovalutaer. SEC forventes å treffe en beslutning angående søknader om spot Ethereum ETF innen 23. mai 2024. Forventningene knyttet til disse beslutningene gjenspeiler markedets optimisme for potensialet til en Ethereum ETF, i kjølvannet av Bitcoin-ETF-ene.

Vekt på Ethereum

Wood legger spesiell vekt på Ethereum og dens allsidige rolle i den stadig utviklende digitale økonomien. Hennes tro på Ethereums evne til å imøtekomme behovene innen desentralisert finans (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT-er) peker mot en fremtid der Ethereum potensielt kan prestere bedre enn Bitcoin på lang sikt.

Cathie Woods perspektiv på Ethereum ikke bare en tro på prisvekst, men også en visjon for en fremtid der kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum spiller sentrale roller i finans og teknologi. Godkjenningen av Bitcoin ETF-er og forventningene knyttet til en potensiell Ethereum ETF signaliserer markedets optimisme for kryptokurvens videre vekst.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *