DRA Investor

Analyse NZD/CHF Uke 20 2024

Analyse NZD/CHF Uke 20 2024

Analyse NZD/CHF Uke 20 2024. Teknisk Analyse: DRA Invests trading robot, tilgjengelig for alle. I vår forrige analyse var vi nær ved å nå vårt første mål. Deretter steg kursen noe og stabiliserte seg i konsolideringsområdet. NZD/CHF befinner seg fortsatt i dette området. Dette indikerer at prisen potensielt kan gå både opp og ned. På månedlige diagrammer er det en tydelig og langvarig nedadgående trend.

Månedlig chart

Analyse NZDCHF Uke 20 2024_valutaen
Bildet:MT4

Konsolidering

Det er lett å se at vi befinner oss i et konsolideringsområde. Prisen er ved et motstands området. Det kan ikke utelukkes at det kan komme en god del kjøpere mot trendlinjen i det større bildet. Dette kan føre til en midlertidig oppadgående trend, som ser «bullish» ut. Det betyr at vi kan oppleve en kortvarig uptrend som varer ut året. Dette indikerer at nedtrenden i realiteten er en rekyl for resten av året.

For å trekke denne konklusjonen må vi imidlertid analysere en mer detaljert graf for å få full oversikt.

Scenario 1

Analyse NZDCHF Uke 20 2024 måndelig chart 1 _valutaen

Fundamentale nyheter

Skulle den bryte gjennom motstandsområdet, er dette et tenkt scenario som kan utspille seg for dette valutaparet. Men dette er avhengig av et gjennombrudd, noe NZD/CHF trenger støtte fra fundamentale nyheter for å oppnå.

Ukentlig chart

Analyse NZDCHF Uke 20 2024 ukentlig chart 1 _valutaen
Bildet: MT4

Ser vi på det ukentlige chartet, observerer vi at valutaparet også konsoliderer der. Det har to lavere topper og en høyere bunn. Dette indikerer at det er i ferd med å danne en trekantformasjon. For å få en klar retning i dette valutaparet, trenger vi bekreftelse gjennom et brudd over 0,55094. Dette kan føre til videre oppgang, og da kan 0,57290 være innen rekkevidde. Men som nevnt mange ganger tidligere, er valutaparet i en konsolideringsfase.

Daglig chart

Analyse NZDCHF Uke 20 2024 daglig chart _valutaen
Bildet:MT4

Forutsigbart

Her kan vi forvente videre konsolidering, noe som er forutsigbart for en trading robot. Dersom man driver med swingtrading, er det likevel lurt å vente til man får et godt kjøpssignal. Dette er ikke synlig på nåværende tidspunkt. Prisen ligger også litt over det første støttenivået ved 0.54218 og under motstandsnivået, som er på 0,55094.

4 H chart

Analyse NZDCHF Uke 20 2024 4 H chart _valutaen
Bildet: MT4

Bullish bias

Vi en bullish bias. Det er dannet en doji, men det er viktig å merke seg at det vil formes mange 4-timers diagrammer i løpet av den kommende uken. Valutaparet handler i fine svingninger, noe som igjen indikerer gode forhold for en trading bot. Som swingtrader bør man vente til prisen når klare støtte- eller motstandsnivåer. Den kan variere litt opp og ned, som i en konsolidering. Den ligger i en oppadgående trend, men det er viktig å huske på at den går sidelengs av en grunn.

Oppsummert

NZD/CHF handlet høyere forrige uke og viste en bullish candle. Ved markedets åpning forventes det at den vil danne en tail. Det blir viktig å avvente og se om støtteområdet holder. Dette vil være bekreftelsen på at en videre bullish oppgang er ventet de neste månedene. Likevel, det er foreløpig ikke noe klart kjøpssignal.

Valutaparet viser konsolidering og avventer et brudd på både månedlig, ukentlig, daglig, og 4-timers chart.

Likevel ligger det perfekt til for en sidewayshandel med litt bullish tendenser. Dette er perfekte forhold for en trading-robot. Hvor store bevegelser vi får avhenger av de fundamentale nyhetene som NZD/CHF nå venter på. Dette vil være avgjørende for å sette en klar retning.

Disclamer

Denne tekniske analysen er kun for informasjonsformål og bør ikke betraktes som finansiell rådgivning. Informasjonen og analysene som presenteres representerer ikke en oppfordring til kjøp eller salg av valutapar eller andre finansielle instrumenter. Investorer bør foreta sine egne undersøkelser eller konsultere en profesjonell finansiell rådgiver før de tar investeringsbeslutninger. Forfatteren av denne analysen tar ikke ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tap som følge av beslutninger tatt basert på innholdet i denne analysen. Markedsforhold kan endre seg raskt, og tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *