Kurs teknisk analyse

Trekant innen teknisk analyse

Trekant innen teknisk analyse

Trekant, det finnes også innen teknisk analyse. Noen trekanter forteller oss at markedet kan gå nedover, andre trekanter forteller oss at markedet kan gå oppover. Geometriske trekanter, som indikerer på at markedet går oppover, kalles ascending,og de som kan gi en indikasjon på at markedet går nedover, kalles descending. Av og til kan det være krevende og se etter dette mønsteret, siden det kan være lett å bli forvirret i starten. Mye av grunnen er, fordi størrelsen og hvor bratt de er, kan variere. I tillegg må man og se etter andre tegn som, trend candlesticks og suport and resistance

Det er og mulig og se gjentagende trekanter etterhverandre. Da går de som et gjentagende mønster. Men først kan vi se på en illustrasjon av en descendign triangle. Altså, der markedet går nedover.

Trekanter kan være grei og bruke som et verktøy for og se store sprang, en brackeout. Der markedet bryter en trend eller suport, og kan skyte seg ut med større kraft en den hadde tidligere.

Descending 1

Descending-triangle-VALUTAEN

Illustrasjon

Her er en illustrasjon av en descending triangle. Det er selvfølgelig alltid lettest, og tegne det opp teoretisk, i stedet for å se det på en chart. Men, illustrasjonen viser i hvert fall prinsippet til en trekant formasjon.

Skal man skille mellom en trekant hvor markedet går nedover, kontra der resultatet er at det går oppover. Så er det, ved en descending triangle. Er den flat under, og skrå ovenfor. Se på det som en pil som peker nedover, før den skjærer igjennom og går videre ned.

Descneding trekant

Formasjonen

Her er et bildet av en descending triangle i det virkelige markedet. Det kan ikke alltid være like lett å se formasjonen. Her har vi en underliggende linje (suportlinje) Og flere higher lows, som former det som en trekant nedover. Før den til slutt bryter igjennom. Når markedet bryter igjennom, så ser vi at den går igjennom med større kraft, markedet snur og tester tidligere suport som nå har blitt motstand og markedet kan ha fått en ny trend.

Ascending trekant

Er en trekant som er bullish, en trekant som kan gi et utbrudd oppover i stedet for nedover. Ascending triangle er det motsatte av descending triangle. Ved en ascneding triangle, er det akkurat det samme prinsippet som gjelder som når vi ser på en descending triangle, men i stede for at markedet går nedover, så går markedet oppover.

Markedet støter

Her viser illustrasjonen hvordan markedet støter på et «tak». Det som er kjent som et motstands området. Og har en skrå linje ovenfra og opp. Det kan sees på som at markedet peker på hvilken vei det ønsker og gå, på samme måte som en pil som peker i en retning. Her peker pilen oppover, og blir det da som kalles en ascendig triangle.

Ascneding chart

Utdrag

Her er det hentet ut et utdrag som viser hvordan markedet kan gå, etter en suksesfull trekantformasjon. Sammenlignet med illustrasjonen av ascending triangle er den nesten spot on. Man har et suport området som har blitt respektert flere ganger, men man har en uptrend, den består av higher lows. Når man legger på en suportlinje og en trendlinje får man en trekant, og til slutt et brudd igjennom linjen. Før det tester området på nytt og prøver å returnere tilbake, men blir respektert av suporten.

Oppsummert

Trekant formasjoner er gjerne i forbindelse med brudd av trender, eller suport og resitsance områder. Brudde i en trekant fortsetter i den retningen trendlinjen går. Og kan sees på som en pil, som peker i den reetningen markedet ønsker å gå. Trekant formasjoner er lik på alle charter, 1 min, 15 min, 1h, 4h, Daglig, ukentlig eller månedlig. Men, ta ikke avgjørelse på en handel, kun basert på en ascending eller descending triangle. Bruk det kun som et tilleggsverktøy.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *