Hva erKrypto ABCNFT

Hva er NFT

Hva er NFT

Hva er NFT? «NFT» står for «non-fungible token», og det er noe de fleste har hørt om eller sett. Noen NFT-er kan virke mer primitivt utformet enn andre, men for mange kan det være vanskelig å forstå hva det egentlig er og hva poenget med det er. NFT-er er et resultat av den økende digitaliseringen av verden vår, noe som er uunngåelig og positivt. Dette viser at verden utvikler seg, og flere dører og muligheter åpner seg.

Non-fungible token

Ordet NFT, blir på norsk (Ikke utbyttbar token). Som da har forkortelsen (NFT). Men hva er det egentlig? Jo, det er eiendeler som har blitt tokenisert via en blockchain. Token er unike identifikasjonskoder opprettet fra metadata via en krypteringsfunksjon. Disse tokenene blir deretter lagret på en blockchain, mens selve eiendelene blir lagret andre steder. Forbindelsen mellom tokenet og eiendelen er det som gjør dem unike.

NFT-er kan handles og byttes mot penger, kryptovalutaer eller andre NFT-er – alt avhenger av verdien markedet og eierne har tilskrevet dem. For eksempel kan du tegne et smilende ansikt på en banan, ta et bilde av det (som har metadata knyttet til det), og tokenisere det på en blockchain. Den som har de private nøklene til den tokenen eier hvilke rettigheter du har tildelt tokenet.

Kryptovalutaer er også tokens; imidlertid er den viktige forskjellen at to kryptovalutaer fra samme blockchain er utskiftbare – de er utbyttbare. To NFT-er fra samme blockchain kan se identiske ut, men de er ikke utskiftbare.

Viktige poenger

NFT-er (ikke-utbyttbare tokens) er unike kryptografiske tokens som eksisterer på en blockchain og kan ikke replikeres. NFT-er kan representere digitale eller virkelige gjenstander som kunstverk og eiendom. «Tokenisering» av disse virkelige, håndgripelige eiendelene gjør det mer effektivt å kjøpe, selge og handle dem samtidig som sannsynligheten for svindel reduseres. NFT-er kan representere enkeltpersoners identiteter, eiendomsrettigheter og mer. Samlere og investorer søkte opprinnelig etter NFT-er etter at allmennheten ble mer oppmerksomme på dem, men populariteten deres har siden avtatt.

Historien til NFT

NFT-er ble skapt lenge før de ble populære i hovedstrømmen. Rapporter sier at den første NFT-en som ble solgt var «Quantum», designet og tokenisert av Kevin McKoy i 2014 på en blockchain (Namecoin), deretter laget på Ethereum og solgt i 2021.

NFT-er er bygget etter ERC-721-standarden, som dikterer hvordan eierskap overføres, metoder for bekreftelse av transaksjoner, og hvordan applikasjoner håndterer sikre overføringer (blant andre krav). ERC-1155-standarden, godkjent seks måneder etter ERC-721, forbedrer ERC-721 ved å gruppere flere ikke-utbyttbare tokens i en enkelt kontrakt, noe som reduserer transaksjonskostnader.

Mars 2021

I begynnelsen av mars 2021 ble en gruppe NFT-er av den digitale kunstneren Beeple solgt for over $69 millioner. Salget satte en presedens og rekord for det dyreste digitale kunstverket som ble solgt på det tidspunktet. Kunstverket var en kollasj sammensatt av Beeple’s første 5 000 dager med arbeid. Christie’s. «Beeple: En visjonær digital kunstner i forkant av NFT-er.»

Hvordan NFT-er Fungerer

NFT-er blir skapt gjennom en prosess kalt «minting», der eiendelens informasjon blir kryptert og registrert på en blockchain. På et høyt nivå innebærer minting-prosessen at en ny blokk blir opprettet, NFT-informasjonen blir validert av en validator, og blokken blir lukket. Denne minting-prosessen innebærer ofte bruk av smarte kontrakter som tildeler eierskap og håndterer NFT-overføringer.

Når tokenene blir «mintet», blir de tildelt en unik identifikator direkte knyttet til en blockchain-adresse. Hver token har en eier, og eierskapsinformasjonen (dvs. adressen der den mintede tokenen befinner seg) er offentlig tilgjengelig. Selv om 5 000 NFT-er av nøyaktig samme gjenstand blir «mintet» (lik generelle adgangsbilletter til en film), har hver token en unik identifikator og kan skilles fra de andre.

Mange blockchains kan opprette NFT-er, men de kan kalles noe annet. For eksempel, på Bitcoinblockchain, kalles de «Ordinals». Som en Ethereum-basert NFT kan en Bitcoin Ordinal kjøpes, selges og handles. Forskjellen er at Ethereum oppretter tokenene for eiendelen, mens Ordinals har serienumre (kalt identifikatorer) tildelt satoshis – den minste bitcoin denominasjonen.

Blockchain og Utbyttbarhet

Lik fysisk valuta, er kryptovalutaer vanligvis utbyttbare sett fra et økonomisk perspektiv, noe som betyr at de kan handles eller byttes, en for en. For eksempel er en bitcoin alltid lik i verdi med en annen bitcoin på en gitt børs, på samme måte som hver dollarregning av amerikansk valuta har en implisitt bytteverdi på $1. Denne utbyttbarhetsegenskapen gjør kryptovalutaer egnet som et sikkert transaksjonsmiddel i den digitale økonomien.

Av denne grunn endrer NFT-er kryptoparadigmet ved å gjøre hver token unik og uerstattelig, noe som gjør det umulig for en ikke-utbyttbar token å være «lik» en annen. De er digitale representasjoner av eiendeler og har blitt sammenlignet med digitale pass fordi hver token inneholder en unik, ikke-overførbar identitet for å skille den fra andre token. De er også utvidbare, noe som betyr at du kan kombinere en NFT med en annen for å lage en tredje, unik NFT – kryptobransjen kaller dette «avling».

Eksempler på NFT-er

Kanskje det mest kjente bruksområdet for NFT-er er kryptokatter. Lansert i november 2017, er kryptokatter digitale representasjoner av katter med unike identifikasjoner på Ethereums blockchain. Hver katt er unik og har en annen pris. De «reproduserer» seg selv og skaper nye avkom med andre egenskaper og vurderinger sammenlignet med deres «foreldre.»

I løpet av noen få korte uker etter lanseringen samlet kryptokatter en fanbase som brukte millioner av ether på å kjøpe, mate og oppdra dem.

Mye av det tidligere markedet for NFT-er var sentrert rundt digital kunst og samlerobjekter, men det har utviklet seg til mye mer. For eksempel har den populære NFT-markedsplassen OpenSea flere NFT-kategorier:

  • Fotografi: Fotografer kan tokenisere arbeidet sitt og tilby total eller delvis eierskap. For eksempel har OpenSea-brukeren erubes1 en «Ocean Intersection»-samling av vakre bilder av havet og surfing med flere salg og eiere.
  • Sport: Samlinger av digital kunst basert på kjendiser og sportskjendiser.
  • Samlekort: Tokeniserte digitale samlekort. Noen er samlerobjekter, mens andre kan handles i videospill.
  • Nyttighet: NFT-er som kan representere medlemskap eller låse opp fordeler.
  • Virtuelle verdener: NFT-er i virtuelle verdener gir deg eierskap til alt fra avatarbekledning til digital eiendom. Kunst: En generalisert kategori av NFT-er som inkluderer alt fra pikselkunst til abstrakt kunst. Samleobjekter: Bored Ape Yacht Club, Crypto Punks og Pudgy Panda er noen eksempler på NFT-er i denne kategorien.
  • Domenenavn: NFT-er som representerer eierskap av domenenavn for nettstedet ditt(er). Musikk: Kunstnere kan tokenisere musikken sin, og gi kjøpere rettighetene kunstneren ønsker at de skal ha.

Fordeler med NFT-er

Kanskje den mest åpenbare fordelen med NFT-er er markedseffektivitet. Tokenisering av en fysisk eiendel kan strømlinjeforme salgsprosesser og fjerne mellommenn. NFT-er som representerer digitalt eller fysisk kunstverk på en blockchain kan eliminere behovet for agenter og tillate selgere å koble seg direkte til sitt målgruppe (forutsatt at kunstnerne vet hvordan de skal vertsføre NFT-ene sine sikkert).

Investere i NFT-er

kan også brukes til å effektivisere investeringer. For eksempel utviklet konsulentfirmaet Ernst & Young en NFT-løsning for en av sine fine vinentusiaster – ved å lagre vin i et sikkert miljø og bruke NFT-er for å beskytte opprinnelsen.

Eiendom kan også tokeniseres – en eiendom kan deles opp i flere seksjoner, hver med forskjellige egenskaper. For eksempel kan en av seksjonene være ved en innsjø, mens en annen er nærmere skogen. Avhengig av funksjonene kan hvert stykke land være unikt, priset annerledes og representert av en NFT. Handel med eiendom, en kompleks og byråkratisk affære, kan deretter forenkles ved å inkorporere relevant metadata i en unik NFT knyttet bare til den tilsvarende delen av eiendommen.

NFT-er kan representere eierskap i en bedrift, akkurat som aksjer – faktisk blir aksjeeierskap allerede sporet via registre som inneholder informasjon som aksjeeierens navn, utstedelsesdato, sertifikatnummer og antall aksjer. En blockchain er et distribuert og sikret register, så å utstede NFT-er for å representere aksjer tjener samme formål som å utstede aksjer. Den største fordelen med å bruke NFT-er og blockchain i stedet for et aksjeregister er at smarte kontrakter kan automatisere eierskapsoverføring – når en NFT-aksje er solgt, kan blockchainen ta seg av alt annet.

Sikkerhet

Ikke-utbyttbare tokens er også svært nyttige innen identitetssikkerhet. For eksempel kan personlig informasjon lagret på en umulig å endre blockchain ikke fås tilgang til, stjeles eller brukes av noen som ikke har nøklene.

NFT-er kan også demokratisere investeringer ved å fragmentere fysiske eiendeler. Eierskap gjennom tokenisering kan utvides til mange eiendeler. For eksempel trenger ikke et maleri alltid å ha en enkelt eier – tokenisering gjør det mulig for flere personer å kjøpe en del av det, og overføre eierskap av en del av det fysiske maleriet til dem.

Hvordan kan jeg kjøpe NFT-er?

Mange NFT-er kan bare kjøpes med kryptovaluta som støttes av børsen du bruker. Så, du trenger en digital lommebok og litt krypto for å gjøre et kjøp. For eksempel aksepterer OpenSea ETH, WETH, AVAX, USDC og DAI. Du kan kjøpe NFT-er via andre nettbaserte NFT-markedsplasser som Rarible og SuperRare.

Er NFT-er sikre?

Ikke-utbyttbare tokens, som bruker blockchain-teknologi som kryptovaluta, er generelt umulige å hacke. Imidlertid er den svake lenken i alle blockchains nøkkelen til din NFT. Programvaren som lagrer nøklene kan bli hacket, og enhetene du har nøklene på kan gå tapt eller bli ødelagt – så blockchain-mantraet «ikke dine nøkler, ikke dine mynter» gjelder også for NFT-er så vel som kryptovaluta. NFT-er er trygge så lenge nøklene dine er riktig sikret.

Hva betyr ikke-utbyttbar?

Utbyttbarhet beskriver utskiftbarheten til varer. For eksempel, si at du hadde tre sedler med identiske smilende fjes tegnet på dem. Når du tokeniserer en av dem, blir den seddelen skillebar fra de andre – den er ikke-utbyttbar. De to andre sedlene er ikke til å skille fra hverandre, så de kan hver erstatte den andre.

Oppsummert

Ikke-utbyttbare tokens er en evolusjon av kryptovalutakonseptet. Moderne finanssystemer består av sofistikerte handels- og lånesystemer for ulike typer eiendeler, fra eiendom til lånekontrakter til kunstverk. Ved å muliggjøre digitale representasjoner av eiendeler, er NFT-er et skritt fremover i gjenoppfinnelsen av denne infrastrukturen.

For å være sikker, er ideen om digitale representasjoner av fysiske eiendeler ikke ny, heller ikke bruken av unik identifikasjon. Imidlertid, når disse konseptene kombineres med fordelene ved en manipuleringsresistent blockchain med smarte kontrakter og automatisering, blir de en potent kraft for endring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *