Hva er

Hva er GWEI

Hva er Gwei

Hva er Gwei? GWEI er en betegnelse for en veldig liten enhet av Ethereum-kryptovalutaen (ETH), og brukes vanligvis til å bestemme transaksjonsgebyret (gas fee) på Ethereum-blokkjeden. En GWEI tilsvarer 0,000000001 ETH. Ethereum er en blokkjede-plattform, som Bitcoin, hvor brukere handler for å kjøpe og selge varer og tjenester uten et mellomledd, eller innblanding fra en tredjepart.

På samme måte som fiat-valutaer som amerikanske dollar eller euro, er ether delt inn i enheter. Wei er den minste enheten av ether, på samme måte som cent er til amerikanske dollar. Men mens det er 100 cent i en dollar, er det en kvintillion wei (18 nuller) i en ether og en milliard gwei i en ether.

Hva er en Gwei

Det er en denominering av kryptovalutaen ether, brukt i Ethereum-økosystemet.

Hvor mye er en Gwei? Det er en milliard gwei per ether (ETH). Hvor mye en gwei er i fiat-valuta avhenger av markedsverdien. Hvis ether sin markedsverdi var $1,500, ville én gwei være verdt 0.0000015 dollar.

Hvor mye ETH er 1 Gwei? Det er én milliard gwei per ether, så én gwei er 0.000000001 ETH.

Verdi av Gwei i norske kroner

Med en dollarkurs på 10 kroner, kan vi beregne verdien av en gwei i norske kroner.

1 ETH = 1 000 000 000 Gwei 1 ETH ≈ 10 000 NOK (med dollarkurs på 10 kroner) 1 Gwei = 10 000 NOK / 1 000 000 000 = 0,00001 NOK

En Gwei er er omtrent 0,00001 norske kroner.

Viktig

 • Gwei er en enhet av kryptovalutaen ether (ETH), brukt på Ethereum-nettverket for å kjøpe og selge varer og tjenester.
 • En gwei er en milliarddel av en ETH.
 • Gwei er den mest brukte ether-enheten fordi Ethereum-transaksjonsgebyrer er priset slik at det er lettere å referere til.
 • Mange kryptovalutaer har tatt i bruk navnekonvensjoner for sine mikro-enheter fordi disse mindre enhetene kan brukes oftere i transaksjoner.

Forstå Gwei

Ethereum-plattformen har en egen kryptovaluta kjent som ether (ETH). Ethereum i seg selv er en blokkjede som støtter et bredt spekter av desentraliserte applikasjoner (dApps), sidekjeder og programmer – alle disse kan brukes til å utvikle andre kryptovalutaer.

Ethereum (blokkjeden) behandler transaksjoner for disse andre applikasjonene, og brukerne betaler for behandlingen i ether. Disse gebyrene er betalinger som brukerne gjør for å kompensere validatorene for de beregnings- og lagringsressursene de leverer til Ethereum Virtual Machine.

Gebyrene er priset i små fraksjoner av ether, så enheter var nødvendige for å gjøre det økonomisk å belaste transaksjonsgebyrer. Det er syv enheter som brukes på Ethereum-nettverket. Gweier den midterste enheten, noe som gjør det enklere å bruke og forstå fordi den kan brukes til å uttrykke verdier både over og under seg.

Transaksjonsgebyrer på Ethereum kalles gasgebyrer eller gaspriser

For eksempel, den 5. mai 2024, var det mediane transaksjonsgebyret på Ethereum-blokkjeden fem Gwei. Man kunne sagt, «Gasprisen var 0,000000005 ETH,» men det er mye enklere å si fem gwei. Man kunne også brukt noen av de andre enhetene, men de fleste brukere forstår gwei bedre.

Ether-betegnelser forklart

Listen nedenfor viser de typiske ether-enhetene. Merk at hver betegnelse har et alternativt navn (i parentes)—basert på innflytelsesrike personer innen kryptografi. For eksempel kan gwei også kalles shannon, etter Claude Shannon, en amerikansk matematiker, kryptograf og kryptoanalyse-guru.

Hva er GWEI - Ether-betegnelser forklart_valutaen
Bildet: Valutaen.no

Ether sitt navnekonvensjon er en hyllest til grunnleggerne, på samme måte som en 100 dollar-seddel har et bilde av Ben Franklin og en 5-dollarseddel viser Abraham Lincoln. Det er interessant å merke seg at Ethereum bruker kryptisk språk og navnekonvensjoner, akkurat som Bitcoin gjør.

 • Wei (wei): Oppkalt etter Wei Dai, som formulerte konseptene for alle moderne kryptovalutaer—best kjent som skaperen av forgjengeren til Bitcoin, B-money.
 • Kwei (babbage): Oppkalt etter Charles Babbage, en matematiker, filosof, oppfinner og maskiningeniør—designeren av de første automatiske beregningsmotorene.
 • Mwei (lovelace): Oppkalt etter Ada Lovelace, matematiker, forfatter og dataprogrammerer—hun skrev og publiserte den første algoritmen.
 • Gwei (shannon): Oppkalt etter Claude Shannon, en amerikansk matematiker, kryptograf og kryptoanalyse-guru—også kjent som «informasjonsteoriens far.»
 • Twei (szabo): Oppkalt etter Nick Szabo, en datavitenskapsmann, juridisk lærd og kryptograf—kjent for sin banebrytende forskning på digitale kontrakter og digital valuta.
 • Pwei (finney): Oppkalt etter Hal Finney, en datavitenskapsmann og kryptograf—han var en av de tidlige utviklerne av Bitcoin, og angivelig den første personen som mottok en bitcoin fra Satoshi Nakamoto, den navngitte grunnleggeren av Bitcoin.
 • Ether (buterin): Oppkalt etter Vitalik Buterin, en programmerer, forfatter og skaperen av Ethereum.

Oppsummert

Konklusjon Blokkjeden og den globale virtuelle maskinen Ethereum har en egen token kalt ether. Ether er videre delt inn i mindre enheter for å gjøre dem enklere å uttrykke. Det representerer den midtre denomineringen som er lettest å uttrykke verdier i. En gwei er lik 0.000000001 ETH.

Transaksjonsgebyrer, også kalt gas på Ethereum, belastes i gwei, noe som gjør de små beløpene enklere å forstå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display