Hva erKurs teknisk analyse

Hva er Fibonacci teknisk analyse

Hva er Fibonacci

Fibonacci er en matematisk metode som ofte blir brukt innen teknisk analyse. Det kan være et hjelpemiddel for og finne gode suport and resistance områder. Og Fibonacci handler om symmetri, det kommer vi tilbake til lengre nede.

Leonardo Bigollo Pisano

Det var den italienske Matematikeren Leonardo Bigollo Pisano, på engelsk Leonardo of Pisa. som oppdaget hvordan Fibonacci tallene kunne bli brukt. Nå er han kjent som Fibonacci.

Han var født i år 1170 og døde i år 1240. Det er riktignok da en gammel metode eller en gammel oppdagelse blir vel mer korrekt og si.

Før vi går rett inn i Fibonacci og hvordan den brukes i teknisk analyse, skal vi se på hva Fibonacci er. Hvor vi finner den og andre områder den blir brukt på. Det gjør vi for og få en litt bedre forståelse for tallene. og hva som ligger bak Fibonacci tallene.

Fibonacci nummer serie

Før vi begynner og går på hvordan Fibonacci brukes innen teknisk analyse, skal vi gå litt mer i dybden. Slik at man forstår hva man egentlig holder på med.

Fibonacci serien

Fibonacci består av en serie med nummer, og den går som følger: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Som du kanskje ser så er det neste tallet, summen av de to andre tallene i rekken. o+1=1 også kan vi ta 1+2=3 hopper vi litt i eksemplet, så kan vi ta 55+89=84. Da forstår vi hvordan Fibonacci serien er satt sammen.

Og det som er veldig interessant med tallrekken til Fibonacci, er at hvert tall, er ca 1,618 større en det forrige tallet. Og nøkkeltallet til Fibonacci, er 61,8 prosent. Det sier deg vel ikke så veldig masse nå, men det tallet finner du ved å dele ett tall i Fibonacci serien med tallet som følger det. Vist du for eksempel tar 21 delt på 34 = 0,6176 og 55 delt på 89 = 0,61798

Interessant tall

Også har du et annet interessant tall i Fibonacci serien, og det er 38,2 %. Det tallet får du ved og dele det nummeret som står to steg bortenfor det opprinnelige nummeret. Vist du har 55 og deler det på 144, så får du rundt regnet 0,38194

Så til slutt, har vi 23,6 prosent ratio. Da er vi på samme metode som ved 38,2 prosent. Bortsett fra at vi her, at vi tar nummeret i serien og deler på det tredje tallet til høyre. Skal vi ta et eksempel, så kan vi ta 8 delt på 34. Da får vi tallet 0,23529

Da har vi fått et lite overblikk i Fibonacci tallenes serie og hvordan man kommer frem til de enkelte tallene.

Fibonacci musikk

Skal man være helt korrekt, så ble denne nummer serien oppdaget Leonardo Pisano, oppdaget de. Men det var han som fikk æren for Fibonacci serien. Og det er indiske poeter og musikere, som vist nok først skal begynt og tatt de bevist i bruk.

Man kan bruke Fibonacci Serien: en – en – to. En -en – to. Det er kun de første tallene i serien som ble brukt, men har en god rytmisk takt.

Fibonacci spiralen

Bygget på tallene til fibonacci

Fibonacci Spiralen er bygget på tallene til fibonacci, de utgjør det som skal være «perfekt». De brukes mye av kunstnere, arkitekter og designere, når de gjør sine kunstverket. Når det gjøder størrelsesforhold og mønstre.

Mona Lisa

Mona Lisa

Kunstnere bruker Fibonacci, så finner man og igjen Fibonacci, tallene igjen i et av verdens mest kjente malerier som er Mona Lisa. Her er Fibonacci Spiralen lagt på bildet, og man kan se inndelingen, av Fibonacci serien. Sammenligner man det med bildet «Fibonacci Spiralen» kommer det veldig tydelig frem.

Fibonacci arkitekture

Vatikan museet

Trappen i vatikan museet, består og av fibonacci, mer riktig blir det og si Fibonacci Spiralen. Her ser man det veldig lett med det blotte øye.

Her er samme trapp, i en litt annen vinkel

Ikke bare i Vatikanet

Men det er ikke bare i Vatikanet, du har helt sikkert sitt, Fibonacci i trappene i en bolig blokk, kontorlokaler eller i andre høye bygninger.

Fibonacci blomsten.

Fibonacci er naturlige tall. De finnes ute i naturen, over alt. Og innen trading, noe som sier oss at når trading blir gjort av mennesker. Så er vi en del av naturen, som følger et mønster som er gitt. Det betyr ikke at det ikke kan bli brudd fordi.

Fibonacci blomsten, er en klassiker som går igjen. Nedenfor ser du et skjermbildet so er hentet i fra thefibonaccisequence. Dette er bare et eksempel på at Fibonacci tallene er rundt oss hele tiden, og vi ser at vi finner igjen Fibonacci tallene i blomstene.

Dette er bare et eksempel på at Fibonacci tallene er rundt oss hele tiden, og vi se

Vi er en del av naturen

Man kan jo på en måte si det at vi er en del av naturen, både fysisk og psykologisk. Disse tallene kan også brukes i finansmarkedet.

Fibonacci i tekniske analyser

Så, hvordan skal vi bruke disse tallene teknisk analyse. Det er enda ingen som vet hvorfor de går igjen i finansmarkedet, og kan brukes til og analysere markedet. Det går jo an og se på det, filosofisk selvfølgelig. At vi mennesker er en del av naturen, og derfor vil også vi handle på naturens sine premisser på en helt naturlig måte, uten at vi er klar over det eller tenker over det. Så vil flertallet gjøre det på den måten, som flertallet av blomstene. Siden det finnes utspring av alt.

Teknisk analyse

Så skal vi til det som er den opprinnelige grunnen, til dette innlegget. Det er hvordan vi kan bruke Fibonacci, og fibonacci serien til trading og hvordan vi kan implementere denne metoden sammen med andre, analysemetoder.

Fibonacci som verktøy til Suport and resistance

Det og se på suport and resistance områder, sammen med Fibonnacci er noe som er et meget godt verktøy. Det brukes ofte, etter en god oppgang i markedet, for å prøve og avgjøre hvor mye en reatrace altså en tilbaketrekning i markedet vil være. Bassert på tallrekken til Fibonacci.

Det i tillegg en omdiskutert metode, når man kommer til det og tegne på Fibonacci. Om man skal tegne det på fra topp til bunn, eller fra bunn til topp. På youtube finner man dusinvis av metoder. Og her viser jeg min metode og tegne på Fibonacci reatreacement.

Viktig

Det er veldig og viktig å være klar over at, et Fibonacci verktøy er ikke hundre prosent. Men det kan brukes til og se hvor det er mest sannsynlig et området kan snu på. Det er sjeldent ett hundre prosent, men det kan være med på og gi deg en indikasjon. Og du kan bruke det sammen med, for eksempel suport and resistance.

eEDet er er et verktøy som kan brukes til å se om det er en sunn reatreacement, eller om vi er på vei til go se en begynnende downtrend. Så ikke bruk Fibonacci alene som et verktøy, men bruk det til et av verktøyene til og avgjøre sannsynligheten til hvor markedet kan stagnere for så og gå videre. Eller om trenden snur.

Man går ikke inn i markedet basert alene på Fionacci. Man må og ha et buy eller sell signal. Kanskje det er best og sitte på sidelinjen og observere for en stund og.

Dette kalles Fibonacci reatracement, og den kan brukes på alle tidsrammer. Så la oss ta ett eksempel:

USD/JPY

Viktig når man bruker Fibonacci

Det som er viktig når man bruker Fibonacci verktøyet og skal dra ut en Fibonacci reatracement, er og finne det aller høyeste punktet og det aller laveste punktet. Som vist på bildet. Man må finne den høyeste og høye (Higher high( Og den nyeste lave (Lover lov)

USD/JPY Forklart

Markedet snur

Her er det tegnet på piler, som viser hvor markedet snur. Og det viser et området hvor det snur. Vi kan og se at det «nølte» litt ved 23,6 området. Og det er akkurat der, Fibonacci er et godt verktøy, og man må kunne det fundamentale innen teknisk analyse. For å avgjøre om området kan brytes, eller ikke. Da gjelder det å finne signaler. Enten som candle stick, suport og resistance eller suply and demand

USD/JPY Suport

Suportlinje

Her er det tegnet på en suportlinje, som støtter Fibonacci reatreacement ved 50 prosent området. Det vil si at vi har hatt en femti prosent fibonacci reatreacement, før markedet snudde igjen.

USD/JPY Supply and demand

Fibonacci nivået

Til slutt, så ser vi hvordan området kan brukes, sammen med supply and demand. Som Fibonacci nivået her viser, og det gir oss et ganske nøyaktig supply området. Vi ser at markedet har snudd.

Oppsummert

Nå har du fått et innblikk i fibonacci verdenen, og sett hvordan mye av det henger sammen. Ingenting er absolutt, men det er naturlige tall. Tall som har en tendens til og gå igjen.

Fibonacci reateacement, er et enkelt teoretisk verktøy. Men det kreves mye øvelse for og kunne ta det i bruk, og se etter de rette signalene i markedet. Det blir brukt til og avgjøre en trend reversering, eller om det kun er en tilbaketrekning «pustepause»

Et Fibonacci verktøy, skal aldri brukes alene. Enten sammen med suport and resistance, candle stick patterns, og eller supply and demand. Som en ekstra «kontroll».

Suport and resistance området

Tegner man på suport and resistance området, og drar ut fibonacci reatreacemnt og det viser seg at disse områdene samsvarer. Kanskje til og med, med et supply and demand området eller head and shoulder. Ja da er man inne på noe.

Nøkkeltallene i fibonacci reatreacement er 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, and 100%.

Det krever øvelse, og det anbefales å sitte og tegne på fibonacci reatreacement ofte for og forstå hvordan det egentlig fungerer i praksis. For det er stor forskjell på teori og praksis.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *