Hva erKryptovaluta

Hva er NEO Kryptovaluta

Hva er NEO Kryptovaluta

Hva er NEO Kryptovaluta. NEO representerer en blockchain-teknologi utviklet for fullstendig digitalisering av aktiva og identiteter gjennom bruk av smarte kontrakter. Dette har som mål å legge til rette for veksten av en intelligent økonomi. I denne visjonen betraktes digitale eiendeler og identiteter som kritiske elementer for å forbedre livskvaliteten for en bred befolkning.

Hovedmålet med NEO er å automatisere styringen av digitale aktiva gjennom implementeringen av smarte kontrakter. Den endelige ambisjonen er å bygge et desentralisert, nettverksbasert system for intelligent økonomi ved hjelp av desentraliserte applikasjoner.

Viktige punkter å merke seg

  • NEO utgjør et blockchain-økosystem designet for å danne grunnlaget for en intelligent økonomi.
  • To innfødte tokens er tilknyttet NEO. NEO brukes for å etablere eierskap og styringsroller i blockchain, mens NEO Gas benyttes for å gjennomføre transaksjoner på blockchain.
  • NEO definerer en intelligent økonomi som en som tar i bruk smarte kontrakter for styring og sikring av digitale identiteter og aktiva.

Bakgrunnen for NEO ligger i opprettelsen av AntShares i 2014. Av Da Hongfei og Erik Zhang, som senere ble rebrandet til NEO i juni 2017. Denne blockchain-baserte plattformen støtter to innfødte tokens, NEO og NEO Gas. Målet med NEO-prosjektet er å digitalisere identiteter og aktiva ved bruk av smarte kontrakter. For å effektivt spore og overføre eierskap – en visjon om en intelligent økonomi.

NEO formulerte opprinnelig sin teori om intelligent økonomi som: Digitale aktiva + Digital identitet + Smart kontrakt = Intelligent økonomi. Neo Whitepapier

Digitale eiendeler

Digitale aktiva, representerer ikke bare virtuell eiendom. Men inkluderer også fysiske verdier som er tokenisert ved å overføre deres verdi til blockchain og generere en token for hver enkelt eiendel. Tokenisering skaper en desentralisert, pålitelig, sporbar og transparent måte for forvaltning av aktiva. Uten behov for mellommenn og de tilknyttede kostnadene.

Brukere har muligheten til å registrere, kjøpe, selge, bytte eller overføre ulike aktiva. NEO-utviklerne argumenterer for at denne digitaliseringen støtter beskyttelsen av aktiva. Da de blir registrert på plattformen og tildeles en verifisert digital identitet.

Digital identitet Digitale identiteter muliggjør bekreftelse av nøkkelinformasjon om deltakende enkeltpersoner, organisasjoner og andre enheter som eksisterer i den digitale sfæren. Utviklerne understreker viktigheten av å sikre individuell informasjon gjennom bruk av blockchain, konsensusmekanismer og krypteringsmetoder i takt med økende digitalisering.

NEO og NEO Gas

Verdt å merke seg er at NEO og NEO Gas ikke er minebare kryptovalutaer. Totalt vil det kun eksistere 100 millioner NEO. Hvorav 50 millioner ble distribuert til støttespillere gjennom innsamlinger. De gjenværende 50 millionene er øremerket for utviklere, kryssinvesteringer og uforutsette hendelser.

NEO Gas tildeles som belønning for arbeidet på blockchain og dekking av transaksjonsgebyrer. Det er imidlertid mulig å kjøpe NEO på ulike børser.

NEO benytter seg av Public Key Infrastructure-standarden (X.509). Som veiledning for identitetsadministrasjon ved å lage krypterte private og offentlige nøkler for å verifisere identiteter. Digitale identiteter kan bekreftes gjennom ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk, stemme, SMS og flerfaktorautentisering.

Smarte kontrakter

Smarte kontrakter er programvarekoder som utfører transaksjoner og avtaler automatisk mellom ulike parter. Ved å eliminere behovet for tredjeparts involvering, fullføres overføringer automatisk ved hjelp av disse kontraktene. Samtidig muliggjør de sporbarhet, gjennomsiktighet og uopprettelighet av transaksjoner.

Forskjeller mellom Neo, Bitcoin og Ethereum

Neo skiller seg tydelig fra andre vanlige blockchain-plattformer ved å ha fokus på regelverksoverholdelse. Og fungere som en utviklingsplattform for desentraliserte applikasjoner. I tillegg benytter Neo en annen konsensusmekanisme enn Bitcoin og Ethereum, kjent som «delegert bysantinsk feiltoleranse» (dBFT).

Delegert bysantinsk feiltoleranse I stedet for å anvende et system som «proof-of-work,» der tilfeldige tall genereres i konkurranse for å åpne en ny blokk på blockchain. Bruker delegert bysantinsk feiltoleranse (dBFT) en «staking»-metode, lik proof-of-stake, for å oppnå en avtalemajoritet på over to tredjedeler.

For å adressere utfordringen knyttet til upålitelige valideringsnoder (det bysantinske generalproblemet). Velges tilfeldige konsensusnoder med NEO Gas som innsats for å validere transaksjoner og åpne nye blokker.

NEOs dBFT hevdes å kunne oppnå 1 000 transaksjoner per sekund (TPS), en betydelig forbedring i forhold til Bitcoins mye langsommere tre til syv TPS.

Ethereum

Mens digitaliserte eiendeler og smarte kontrakter er utbredte på Ethereum-blockchainen. Skiller NEO seg fra mengden med sin tredje nøkkelegenskap, kalt «digital identitet». Enhver deltaker på NEO-plattformen må ha en unik digital identitet. Som kan verifiseres, noe som betyr at du må gi informasjon spesifikk for deg for å motta en offentlig nøkkel. Dette reduserer noe av anonymiteten som andre blockchains tilbyr. 1

Ethereum er utformet for å skaleres for ulike applikasjoner, enten det er nye valutaer. Ikke-fungible tokens, desentraliserte apper eller noe som ennå ikke er oppfunnet. NEO hevder å fokusere på å legge til rette for en intelligent økonomi.

Bitcoin

Bitcoin ble opprettet som en desentralisert digital valuta og bruker «proof-of-work» i sin konsensusmekanisme. Den har én kryptovaluta som belønning for mining, prosessen med å validere transaksjoner og åpne nye blokker på kjeden. NEO-nettverket er mindre avhengig av prosessorkraft for validering, noe som fører til lavere transaksjonskostnader og -tider.

Er NEO en god krypto? Om NEO er en god krypto avhenger av din risikotoleranse, syn på kryptovaluta og bruksområde. Verdien kan øke eller ikke. NEO er designet for å spore og overføre eierskap av eiendeler og har også en markedsverdi.

Hvor mange NEO-mynter er igjen? Det ble utstedt 50 millioner mynter til prosjektdeltakere, og 15 millioner holdes som beredskap. I tillegg brukes 20 millioner til å motivere utviklere, og 15 millioner til kryssinvesteringer i andre prosjekter. Det vil ikke bli utstedt flere mynter, men NEO er tilgjengelig på visse børser.

Hva er NEO innenfor krypto

NEO er en kryptovaluta som brukes for å motivere utviklingen av NEOs blockchain for den smarte økonomien.

Oppsummering NEO er en blockchain designet for å skape en intelligent økonomi ved å digitalisere eiendeler og identiteter. Samtidig som den introduserer interoperabilitet – evnen for ulike blockchains å kommunisere med hverandre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *