Hva er

Hva er Wrapped Ether

Hva er Wrapped Ether

Hva er Wrapped Ether (wETH)? Konseptet likner på det med stablecoins, som knytter seg til verdien av den amerikanske dollaren eller en annen valuta. Nesten alle større kryptovalutaer har en wrapped versjon, inkludert ether, bitcoin (BTC), BNB og AVAX. De eneste kostnadene er transaksjonsgebyrer.

Hvorfor ble wETH opprettet?

Ethereum-blokkjeden er den første populære smartkontraktsplattformen for utviklere å bygge desentraliserte applikasjoner (dApps). Ettersom blokkjedeøkosystemet har utvidet seg, har behovet for interoperabilitet mellom ulike blockkjeder og desentraliserte plattformer ført til konseptet med innpakket tokens, slik som innpakkede Etere.


Wrapped tokene, er utformet for å lette interoperabilitet. Da de innfødte myntene fra én blockchain ikke kan brukes på noen annen blockchain. For eksempel kan ikke BTC brukes på Ethereum-blockchainen og omvendt.

Ved å wrappe mynter og anvende en annen blockchains tokensstandard. Så tillater det dem å bli brukt på den blockchainen og i eventuelle dApps som er bygd ved hjelp av den standarden.

Ved å wrappe – eller tokenisere ETH – gjør det den kompatibel med ERC-20-standarden som er vanlig for tokens bygd på Ethereum-nettverket. Dette gjør det mulig for Ether å bli brukt i hvilken som helst dApp og smartkontrakter som er designet for å akseptere ERC-20 tokens.

Hvorfor er det nødvendig å wrappe Ether?

Ether selv følger ikke ERC-20-standarden, som ble opprettet i 2015 etter lanseringen av ETH. Mens ETH brukes til å dekke transaksjonsbehandlingsgebyrer (gasgebyrer). På Ethereum-blockkjeden, må den konverteres til wETH for å kunne handles mot andre ERC-20-tokens.

Brukere som konverterer ETH til wETH. Kan bidra med likviditet til desentraliserte børser (DEX-er), bruke midlene sine til utlån eller sikkerhet, eller delta i yield farming gjennom desentraliserte finans (DeFi) apper. I motsetning til ETH kan ikke wETH brukes til å dekke gasgebyrer.

Koble lommeboken din til en kryptobørs. Velg en børs som støtter innpakking og utpakking av tokens, for eksempel Uniswap, Kyber Network eller 0x Protocol.

Sett inn ETH for innpakking. Velg innpaknings- eller innskuddsalternativet på børsen. Oppgi mengden ETH som skal innpakkes og bekreft transaksjonen.

Motta wETH. Børsen bekrefter transaksjonen og sender wETH til ETH-adressen i lommeboken, som kan brukes i dApps.

Utpakk wETH. Å pakke ut ether fra wETH tilbake til ETH reverserer enkelt prosessen. Innehavere kan pakke ut tokenene sine manuelt gjennom en smart kontrakt eller bytte dem på en børs.

Bruk av innpakkede mynter kan redusere transaksjonstider og gassgebyrer. Ved å overføre dem til andre blckkjeder, ettersom Ethereum-blockkjeden kan bli overbelastet i perioder med høy belastning.

Det er imidlertid viktig å merke seg at innpakking av mynter. Innebærer å overlate til en forvalter å fasilitere bytte og oppbevaring av de opprinnelige myntene. Noe som kan innebære risikoer som hacking, og smartkontrakter kan være sårbare for kodingsfeil eller ondsinnede angrep.

Framtiden til innpakkede tokens

Konseptet med innpakkede tokens får stadig mer momentum innenfor blockchain, og det finnes innpakkede versjoner av ulike kryptovalutaer som BTC og ETH, som gjør det mulig å bruke dem på tvers av blockkjeder.

Ved å muliggjøre tverrblockkjede-interoperabilitet, tillater innpakkede tokens at eiendeler fra én blockchain kan overføres og brukes på en annen, noe som utvider mulighetene for ulike kryptovalutaer og fremmer samarbeid.

Mens DeFi-økosystemet fortsetter å vokse, vil innpakkede tokens som wETH spille en viktig rolle i å tilby likviditet og muliggjøre sømløs interaksjon innen protokollene. Dette har potensiale til å øke adopsjonen av blockchain-teknologi og kryptovalutaer.

Det er imidlertid verdt å merke seg at på lang sikt sikter Ethereum-utviklere mot å oppdatere kodegrunnlaget for Ether for å sikre ERC-20-kompatibilitet, noe som potensielt gjør innpakkede Ether overflødige.

Oppsummert

Konklusjonen Innpakket ether er et midlertidig løsningsalternativ for mangelen på interoperabilitet mellom blokkjeder og desentraliserte applikasjoner. Innpakkede tokens muliggjør samspill mellom blokkjeder og letter handel eller utveksling av kryptovalutaer på tvers av plattformer. Dette fremmer utviklingen av et mer desentralisert økosystem.

I motsetning til ETH, er wETH kompatibel med ERC-20-standarden, noe som tillater innehavere å bruke eierens ether i dApps. Innpakkede tokens som wETH kan bidra til tverrblockkjede-stabilisering, da de hjelper til med å opprettholde konsistente priser.

Mens Ethereum-utviklere fortsetter å implementere nettverksoppgraderinger, beveger blockkjeden seg mot økt interoperabilitet, noe som til slutt kan føre til at bruken av wETH fases ut.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *